Skip to main content

A Nagy Mágnes

Ef. 2.1-3 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek.
1 Móz. 6.5 Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz,...

Mindnyájan engedetlenek, lázadók vagyunk. De minden lázadásunk, gonoszságunk ellenére Istenéi vagyunk. A világ azt tanítja, a lázadás eredeti, menő dolog. Ez nem igaz. Sátán lefoglalja az embreket (munkával, hírnévvel, hatalom hajszolásával, bűntudattal stb.) - mindent csinálhatsz csak Istennel ne foglalkozz. A legnagyobb trükkje, hogy a Biblia üzenetét félremagyarázza (no nem nagyon, csak egy kicsit éppen annyira, hogy messze szaladj az egésztől).

Ef. 4.1 Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok,
Erre lettünk teremtve - az elhivatásunkban járni. Mi az elhivatásunk? Dicsőíteni Istent. (dicsőség= a nagyszerűség megnyilvánulása).
Hogyan lehet észrevenni a nagyszerűséget? Hogyan látod meg Van Gogh napraforgójának csodálatosságát? (mert ha nem látod az ugyebár nem a kép hibája?) - Megismerés.  Istent hogyan ismerhetem meg? Olvasom a leírását - olvasom, hallom az Igét. Ezen keresztül Isten megtanít arra, hogy milyen Ő. Az igazságnak súlyt adok, alkalmazom az életre. Látom a nagyszerűségét, ez hitet ad (hit=meggyőződés).  Istenhez pedig az egyetlen út a hit.
Megértem, hogy a Biblia üzenete a kegyelem  (kegyelem=meg nem érdemelt ajándék, ami az ajándékozó jellemétől függ)

 Ef. 2.4-7 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.

A kegyelem Isten szeretetének eszköze, hogy elérjen minket. A szeretet keze, amivel elért (szeretett), megragadott (életre keltett), megtartott (ültetett) (figyeld meg minden ige múlt időben van - már megcsinálta - elvégeztetett).

 Jn. 12.32 Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.
Jézus a nagy mágnes. Mindenkit vonz, mint a mágnes. De a mágnes sem tud mindent vonzani. Vannak dolgok (papír, fa, műanyag...) amiket nem tud  vonzani. Ellen lehet állni a vonzásnak.
A törvény azt mondta "Ne tedd ezt, ne csináld azt...." - azt mondta : fa vagy, papír vagy! De Isten azt mondja, higgy! Ha hitben járok Jézus vonzásában vagyok, meg tud ragadni. A HIT az a kapocs, amivel kapcsolatba kerülhetek Istennel.

Ef. 2.8-9 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Kegyelemből, hit által. Nem a hit üdvözít! Az üdvösséget kegyelemből kapjuk (ezért aztán el sem veszíthetjük).

Ef. 2.10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Előre elkészített jócselekedetek! Csodálatos! Még ki sem kell találnom, hogy mit tegyek, csak járni abban amit Isten előre kitalált szeméyesen nekem.