Skip to main content

A Páratlan

Több mint ezerkilencszáz évvel ezelőtt élt egy Ember, aki nem az élet törvényeinek megfelelően született. Ez az Ember szegénységben élt, és ismeretlenül nőtt föl. Nem utazott sokat. Csak egyszer lépte át szülőföldje határait - amikor gyermekkorában száműzetésbe kényszerült. Nem volt gazdag, sem befolyásos. Rokonai jelentéktelen és képzetlen emberek voltak, akik nem részesültek szabályszerű oktatásban. Csecsemőkorában megdöbbentett egy királyt, gyermekkorában gondolkodóba ejtett tanítómestereket, felnőttkorában parancsolt a természetnek, úgy járt a hullámokon, mint a járdán, és lecsendesítette a tengert. Orvosság nélkül gyógyította a betegek tömegeit, és nem kért fizetséget szolgálataiért.
Sosem írt könyvet, de az ország összes könyvtára sem tudná befogadni a róla írt könyveket. Sosem szerzett dalt, de több dalhoz adott témát, mint az összes dalszövegíró együttvéve.
Sosem alapított főiskolát, de az összes iskola együttesen sem dicsekedhet annyi tanulóval, mint ő. Sosem gyűjtött sereget, egyetlen katonát sem toborzott, egyetlen fegyvert sem sütött el; de soha egy vezetőnek sem volt több önkéntese, akik a parancsára egyetlen puskalövés nélkül ennyi lázadót késztettek fegyverletételre és megadásra. Sosem foglalkozott pszichiátriával, mégis több megtört szívet gyógyított meg, mint az összes orvos közel és távol. Hetente egyszer leállnak a kereskedelem gépei, és az emberek tömegesen mennek istentiszteletre, hogy kifejezzék előtte hódolatukat és tiszteletüket.
Görögország és Róma egykori büszke államférfiai megjelentek és letűntek. Az egykori tudósok, filozófusok és teológusok neve föltűnt, majd feledésbe merült. Ennek az Embernek a neve azonban egyre jobban terjed. Bár a mai nemzedéket ezerkilencszáz év választja el keresztre feszítésének jelenetétől, ő ma is él. Heródes nem tudta megölni, és a sír nem tarthatta fogva. Ott áll a mennyei dicsőség legmagasabb csúcsán, mint akit Isten hirdet, az angyalok tisztelnek, a szentek imádnak és akitől az ördögök félnek: az élő, személyes Krisztus, a mi Urunk és Megváltónk.