Skip to main content

A hit munkája

Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: (1Thessz. 1.3 )

A hitük munkája valószínüleg elsősorban Istenhez térésükre vonatkozik. A hitnek ez a munkaként való leírása arra az időre emlékeztet bennünket, amikor az emberek azt kérdezték Jézustól: "Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, a kit ő küldött." (Jn. 6.28-29 )

Ebben az értelemben a hit dolog vagy cselekedet. De nem olyan munka, amellyel valaki érdemeket szerez vagy amellyel dicsekedhet. Valójában ez az egyetlen olyan munka, amelyet az ember megtehet anélkül, hogy megrabolná Krisztusnak, mint Megváltónak a dicsőségét, és megtagadná saját helyzetét, mint reménytelen bűnösét. A hit nem érdemszerző cselekedet. A hitnek munkája kifejezés magában foglalja a hit életét is, amely a megtérést követi.