Skip to main content

A "legtöbb" mi adható - Jézus - a Tökéletes Ajándék

A világ azt mondja:  "Tchibo - a legtöbb mi adható." - Hááát?

Szerencsénkre Isten nem így gondolta / gondolja.

Ő a fiát adta értünk - erről szól a karácsony. (Jn 3.16) Jézus - a tökéletes ajándék.

Milyen lenne, ha nem jött volna el Jézus?

1. Nem tudnánk (nem ismernénk)

- hogy Isten annyira szeret, hogy eljött (1Jn. 4.9)

- hogy Isten igazságos, mikor megbocsát - nem csal, nem hunyja le a szemét a bűn láttán, hanem arra néz, Aki megfizetett a bűnért (Róm. 3.25), ha nem jött volna el Jézus, Isten nem bocsáthatna meg, el kellene taposnia minden bűnöst.

- nem tudnánk, hogy Isten milyen közel jött hozzánk  - benne vagyunk és Ő mibennünk (Jn. 17.21-23)

- Isten meddig hajlandó elmenni értünk - meghalt értünk, bűnösökért (Róm. 5.8, 5.10)

2. Nem birtokolnánk dolgokat:

- Örök életet ad, amelyet nem lehet elveszíteni, örök biztonságunk van (Jn.10.28)

- Szent Szellemet - pártfogót, vigasztalót - adott, aki bennünk marad, nem veszíthető el

- Gyülekezetet, Kr. testét adta - maradjunk benne - (Jn 15.1-10)

- Beleteremtettünk Kr. testébe (1Kor 12.13)

3. Nem lenne reménységünk

- a feltámadásra (1Kor 15.20)

- a mennyre (Róm 8, Zsid 11.16, Jn 14.1-3)

- jutalmakra

Krisztus jobb, több, tökéletesebb mindennél (Zsid 7.19, Zsid 7.22, Zsid. 12.24)

Jn. 3. 16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1 Jn. 4. 9 Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
Róm. 3. 25 Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte 26 türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.
Jn. 17. 21 hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 22 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 23 én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”
Róm. 5. 8 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.
Róm. 5. 10 Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.
Jn. 10. 28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.
Jn. 14. 16 én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:
Jn 15.1 „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda.
1 Kor. 12. 13 Hiszen egy Szellem által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.
1 Kor. 15. 20 Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.
Róm 8.1 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,
Zsid. 11. 16 Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített.
Jn 14.1 „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3 És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.
Zsid. 7. 19 mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez.
Zsid. 7. 22 Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé.
Zsid. 12. 24 az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére.

Nagyon jó

Nagyon jó gyűjtemény...-köszönöm!  Amit kicsit sajnálok,az a post elején  szereplő "szerencsénkre" szó.  Félreértés elkerülése végett:  Sajnos,én is  használtam /használom....pedig igen félreérthető.  A nem hívők (általában) a szerencsében bíznak,-de  nekünk,akik  Krisztusban  hiszünk,sokkal  több van.  Más:  Nagyon  fontos  Igazságról  Írsz,amikor a  hívők  örök  biztonságát Említed,-sajnos  még  protestáns testvérek között is  sok a  félreértés...keverik a jutalmat-ami  tényleg  elveszíthető-az  üdvösséggel,ami  viszont ingyenes,és  örök. Köszönöm!