Skip to main content

A szeretet fáradozása

    Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: (1Thessz. 1.3 )

Ez Istenért végzett szolgálatukról beszél, amelyet az Úr Jézus iránti szeretet motivált. A keresztyénség nem olyan élet, amelyet kötelességből elviselünk, hanem egy személy, akinek szeretetéből szolgálunk. Az Ő rabszolgájának lenni tökéletes szabadság, és a "a szeretet a rabszolgamunkát istenivé teszi".

A szeretettel összehasonlítva a haszon keresése olcsó, ízléstelen indíték. A Krisztus iránti szeretet olyan szolgálatot vált ki, amilyenre a pénz sohasem tudna indítani. A thesszaloikaiak ennek a ténynek élő bizonyítékai voltak. (Bár lennék ilyen én is!)