Skip to main content

A titkos fegyver - szeretet

A szeretet lényegében maga a keresztyénség. Azt érezni az ellenség iránt, amit más érez a barátai iránt; esőként és napsugárként hullani mind igazakra, mind hamisakra; szolgálni azoknak, akik ellenszenvesek és visszataszítóak, ahogyan mások szolgálnak a vonzóknak és a szeretetre méltóknak. Mindig ugyanaz maradni, nem kiszolgáltatva hangulatnak, szeszélynek vagy hóbortnak; kitartóan szenvedni, nem felróni a gonoszt, együtt örülni az igazsággal; hordozni, hinni, remélni és eltűrni mindent, soha meg nem fáradni: ez a szeretet, és az ilyen szeretet a Szent Szellem munkája. Nem tudjuk azt magunk elérni.

Az ilyen szeretet legyőzhetetlen. A világ általában le tudja győzni azt az embert, aki visszaüt. Ez a dzsungelháborúhoz és a megtorlás elvéhez használható. Azt nem tudja a világ, hogyan bánjon azzal az emberrel, aki minden gonoszért kedvességgel fizet. Teljesen összezavarja és szétzilálja az ilyen "másvilági" viselkedés.

Lk. 6.27-36 „Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.” „Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”