Skip to main content

Akié a Fiú, azé az élet

1Jn 5. 11 Ez a tanúságtétel pedig így szól: Isten örök életet adott nekünk — és ez az élet Isten Fiában van. 12 Ebből következik, hogy akiben él a Fiú, annak örök élete van. Akiben viszont nem él az Isten Fia, annak nincs örök élete. 13 Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne: nektek már most örök életetek van! (EFO)

1Jn 5. 11 És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. 13 Ezeket írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, örök életetek van. 14 Ez az a bizodalom, amellyel iránta vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. (Kar11)

Kategorikus kijelentés – tele van a Biblia ilyenekkel. pl:

Mt 5. 37 hanem beszédetekben az igen igen, a nem nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól van.

Az emberek szeretik a kétértelmű dolgokat, de a Biblia nem.

Autójavítóban először állapot felmérést csinálnak. Legyen az 1Jn 5.12 az állapot felmérésünk –

- akié a Fiú – örvendezzen, erősödjön meg ebben

(Ef 5. 1 Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, )

- aki pedig nem biztos benne, kérje: Jöjj a szívembe!

Tojás keltetőkben átvilágítják – megnézik, van-e benne élet.

Isten minket akar átvilágítani.

Meglátni: Hol vagyok, hová kellene eljutnom

 

1.Kétféle „élet” – biosz, dzoé (megtéréskor)

Jn 14. 6 Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Tényleg megtértem? – felmerül ez bennetek is?

1Jn 1. 1 Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről – 2 az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk –,

 

Jézus jött – nem vallást alapított, nem tant adott – önmagát hozta/adta.

Gal 1. 4 aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint,

Önmagát – az Ő isteni életét. Ezért nem elég tudni Jézusról, nem elég a tant ismerni – Őt kell megismerni (Zákeus – látni akarta, vérfolyásos – érinteni, … )

Jn 17. 3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Hallottuk, láttuk, érintettük – de ez nem elég!

Jn 1. 12 De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek,

2. Nemcsak az életet kapod meg, JK-val mindent megkapsz – Vele együtt!

Róm 8. 32 Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?

Hangsúlyozza, mert lavírozó szívűek vagyunk – Jézus nélkül akarjuk megkapni…

Hozomány kell, de a menyasszony nem

Egy gazdag amerikai embernek a vietnámi háborúban meghalt az egyetlen fia. Szerette ezt az egyetlen fiát. Valaki festett róla egy képet. Nem volt értékes kép. Egy olyan kép volt, amire azt szoktuk mondani: a keret többet ér, mint maga a kép. Ezt a képet ő a fő helyre tette, a gyönyörű, értékes festményei közé. Amikor meghalt az apa, ezek a képek árverésre kerültek. Arról szól a történet, hogy először a fiúnak a képét hozták ki: ki mennyit ad érte? Nem jelentkezett senki.

Ott voltak a műgyűjtők, nagyon türelmetlenek voltak. Ne ezt, hozzák az értékes képeket! Hozzák a többit! ez mit ér? No de mégis: ki ad érte tíz dollárt? Senki nem ad érte. Végül a családnak az egyik egyszerű alkalmazottja jelentkezett: ő szerette ezt a fiút, ő tíz dollárt ad érte. Jó, elkelt a kép. De most már jöjjön a többi. Az árverezés vezetője azonban kijelentette: vége az árverésnek. Hogyhogy? Hol a többi kép? Azt mondja: az apa úgy rendelkezett, hogy aki ezt a képet megveszi, azé legyen az összes többi kép ajándékba. Akié a fiú, azé legyen minden. Nagy volt a bánkódás, nagy volt a háborgás, kivéve a kis szolgálót, ő nagyon örülhetett neki.

Akié a Fiú – azé minden.

Sokan jöttek JK-hoz, adj enni, adj gyógyulást… Sokan jönnének: ez kellene, az kellene – az Ige azt mondja, igen – Vele együtt.

Jézus mindig azzal kezdte: megbocsáttattak bűneid, magam adom neked.

3. Akié a Fiú, azé az élet- és ez áradni fog belőle

Ezt várja a világ – az Isten fiainak a megjelenését.

Két halálos beteg – egyik: meg kell halni,  másik: hurrá, megyek az Úrhoz

Mi árad belőlünk? Látják-e rajtunk – ha igen, akarni fogják. Máshogy viselkedik egy halálesetnél, betegségnél, munkahelyen, gyereknevelésben, … valahogy olyan más.

 

Lehet, hogy azt gondolod, nem érdemled meg – igen, tényleg, de

Ef 2. 8 Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, 9 nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.