Skip to main content

Az Úr nem építi a házat...

Vagyunk úgy, hogy ezt mondjuk: "Az Úr nem építi a házat".
De honnan is vesszük, hogy Neki építenie kellene.

"Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök." (Zsolt. 127.1 )
Jaaa, hogy csak az elejéből kivágok egy darabot, és számonkérem...Van ott fáradozásról is szó...

Ott van a "ha", és ott van a "fáradoznak". Vagyis hiába fáradozunk, egyedül nem megy. Részt kell vennünk, Istennel egy csapatban kell lennünk.

Sőt, néha úgy vagyunk, hogy nemcsak, hogy nem veszünk részt az építésben, hanem éppen bontunk - s mikor észrevesszük a ház állapotát azt mondjuk: az Úr nem épített.

"Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé..." (2Móz. 14.15-16)  - lámlám, Mózesnek is kellett valamit (na nem sokat) tennie.

"És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre." (Józs. 6.5)  - Itt sem volt sok dolguk, de valamit tenniük kellett.

Vagy emlékezzünk csak Gedeonra, aki Midján ellen 22ezer harcossal indul, de "Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: Az én kezem szabadított meg engem! (Bír. 7.2),  Gedeonék végül 300 emberrel mennek "harcolni" - mit mondok, dehogy is, kolompolni, kiáltozni, az Úr pedig dolgozott.

Mindig ott van az ember szabad akarata, amivel kérem, hívom Istent, s megengedem neki, hogy résztvehessen az építésben.