Skip to main content

Az igaz szerelem

"Az igaz szerelem... jellegében teljesen különbözik az ösztönök által felkeltett szerelemtől. Nem erős, tüzes, fékezhetetlen szenvedély. Ellenkezőleg: nyugodt és mély a természete. A szerelem olyan szent érzés, amelyet csak kevesen ismernek igazán. Gyakran használt, de meg nem értett kifejezés. Az ösztön izzó parázslása, két fiatal egymás iránt érzett elragadtatása nem szerelem, nem érdemli meg ezt a nevet. Az igaz szerelemnek értelmi alapja van, a szeretett lény mély és alapos ismerete. Ne feledd el, hogy csak az ösztönös szerelem vak! Tárgya éppúgy lehet méltatlan, mint méltó. Parancsolj nyugalmat és hűvösséget az ilyen szerelemnek!" 

(Ellen G. White: Levelek szerelmes fiataloknak)

„Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra,mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet: a folyóvizek sem boríthatnák el. Ha az ember minden házabeli marháját adná is e szeretetért, mégis megvetnék azt."

Részlet A legszebb ének c. könyvből

„lángjai tűznek lángjai"   

„lángjai tűznek lángjai"


   Az igaz szerelem sem nélkülözi a szeretett lény iránti vonzalmat és izzó szenvedélyt
(„...lángjai tűznek lángjai..." Én 8.6). Az érzelmek - melyek a másik megismerésén alapulnak - lassan bontakoznak ki ugyan, de lelkünk legmélyéig hatolnak.
Ha egy szerelmes nő belenéz a férfi szemébe, annak íriszében ott tükröződik egész valója. A nő szemében a férfiba vetett hite ragyog. Ez a pillantás semmivel nem pótolható: csak Isten tud ránk oly gyengéden nézni, mint egy szerető férfi.
A szerelem örök: „A szeretet soha el nem múlik „(1 Kor. 13.8). Mielőtt megszülettünk, már létezett, végigkíséri életünket, s örökre itt marad, ha meghalunk.

"lángjai tűznek lángjai, az

"lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai." -  így teljes a mondat. Nem jó dolog egy mondat egy részét kiragadni, különösen, ha egybe tartoznak. Ez így nem az izzó szenvedélyről beszél, hanem arról, hogy a szerelmet az Úr szentesíti.

Az Úr ajándéka...    

Az Úr ajándéka...

    Többszöri olvasatra is úgy gondolom, a kettő nem zárja ki egymást. Az igaz szerelem az Úr ajándéka. Az Ő gondolataiban született meg, Ő alkotta ezt az egész életre szóló, gyönyörű élményt, amit férjnek és feleségnek szánt. Izgalmas, örömteli, olthatatlan és forró szerelemről gondoskodott számunkra, amely az Ő hozzájárulásával az élet megpróbáltatásai ellenére is maradandó beteljesülést nyújt.