Skip to main content

Az öt sola

  1. Sōla Scriptūra (egyedül a Szentírás);
  2. sōlā fide (egyedül hit által);
  3. sōlā grātiā (egyedül kegyelemből);
  4. sōlus Christus (egyedül Krisztus);
  5. sōlī Deō glōria (egyedül Istené a dicsőség).

Bővebben...