Skip to main content

Egészséges család

Mitől lesz egy család egészséges?

A világ vezető családkutatói egyetértenek abban, hogy a sikeres családokban speciális jellemzők vagy erősségek egyaránt megtalálhatók. Érdemes ezeket megcélozni.

 1. Alkalmazkodóképesség
  Az egészséges családok képesek alkalmazkodni az életciklusok változásaihoz, úgy a mindennapi változásokhoz, mint a megrázó eseményekhez. A pozitív megoldásokra összpontosítanak, és csapatként dolgoznak, hogy úrrá legyenek a nehézségeken.
   
 2. Elkötelezettség egymás iránt
  A sikeres családok tagjai nagymértékben elkötelezettek egymás iránt, és egymás boldogságán, jólétén munkálkodnak. Energiát és időt fordítanak egymásra, és a család az első számú prioritás számukra. Közös érdeklődési területeik vannak, és közös célokat tűznek ki, aminek eléréséért a család együtt dolgozhat.
   
 3. Kommunikáció
  Az egészséges családok időt fordítanak arra, hogy együtt beszélgessenek, és meghallgassák egymást. Világosan, nyíltan és őszintén kommunikálnak, és igyekeznek tisztázni minden félreértést, amilyen hamar csak lehet.
   
 4. Egyéniség
  Az egészséges családok bátorítják a tagjaikat, hogy legyenek kapcsolatban egymással, és érezzék, hogy együvé tartoznak, de ugyanakkor legyen önbizalmuk is mint önálló egyéniségeknek, és gyakorolják döntésképességüket fejlődésük és céljaik elérésében.
   
 5. Elismerés
  A sikeres családok gyakran kifejezik elismerésüket egymásnak, világos, félreérthetetlen módon. Élvezik, ha elismerhetik és értékelhetik a másikat.
   
 6. Lelki egészség
  A statisztika szerint, az egészséges családoknak átlagon felüli a lelki érdeklődése és a vallásgyakorlásban való részvétele. Elősegíti a szeretetet, a megbocsátást, a törődést és az együttérzést a családban. Bár nem mindannyian tartoznak egyházhoz vagy vallási szervezethez, a legtöbb egészséges család osztozik a vallásos hitben, és hasonló morális értékeket és mércét képviselnek.
   
 7. Társas kapcsolatok
  Az egészséges családok bekapcsolódnak a barátok, a szomszédok, a nagyobb család (nagyszülők, unokatestvérek, nagynénik és nagybácsik) szélesebb világába is. Nem elszigetelten élnek, hanem részt vesznek a közösségi tevékenységekben. Ez kapcsolatokat, és olyan forrásokat biztosít számukra, amelyek segítenek a stressz és a változások feldolgozásában.
   
 8. Világos szerepek
  A sikeres családokból származó tagok ismerik a szerepüket, és biztonságban érzik magukat benne, de eléggé rugalmasak ahhoz, hogy megosszák a felelősséget egymás szükségleteinek kielégítésére. A nemek közötti probléma nem létezik az egészséges családokban.
   
 9. Együtt töltött idő
  Az egészséges családok igyekeznek időt tölteni egymással, még akkor is, ha elfoglaltak. Dolgoznak, játszanak, tanulnak, és együtt imádják Istent. Osztoznak a humorban és megosztják egymással a kellemes tapasztalataikat. Mind minőségi, mind mennyiségi időt töltenek egymással.
   
 10. Személyes képességek fejlesztése

Az egészséges családok az alábbi lelki képességeket fejlesztik ki a tagjaikban:

 • feltétel nélküli szeretet
 • megbocsátás
 • őszinte tisztelet
 • tolerancia és a különbözőségek elfogadása
 • őszinteség és igazmondás
 • szeretettel megmondani az igazságot
 • együttérzés, a másik szükségleteire való gondolás
 • konfliktus-megoldási képesség
 • a harag kezelése és megfelelő kifejezése