Skip to main content

Franklin Graham üzenete Magyarországnak

franklingraham.jpg

Franklin Graham világhírű evangélista utolsó üzenete 2012-ben Magyarországnak, a magyar embereknek, és másoknak is... :)

(Több mint 36000 hallották! Több mint 2700 döntés Jézus Krisztus mellett!)

Lehetőséget szeretnék adni arra, hogy mindenki, aki szeretne bizonyos lenni abban, hogy Isten kezében biztonságban van, eljuthasson erre a bizonyosságra. Ha úgy vagy itt ma este, hogy nem vagy biztos benne, nem tudod, hogy Jézus Krisztus a személyes megváltód-e, akkor nem sokára arra foglak hívni, hogy állj fel a székedről és gyere ide előre a színpad elé, hogy megvalld a bűneidet Istennek, hogy bűnbocsánatot nyerj tőle és befogadd Jézus Krisztust, hit által a te szívedbe, a te életedbe.

Azt is szeretném elmondani, hogy miért? Azért mert van LELKED is!

A Biblia azt mondja, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt vall?
Vagy mit adhat az ember váltságdíjul az ő lelkéért?
A Biblia azt mondja, neki, hogy az Úr Isten az embert a Föld porából formálta, és élet leheletét lehelte az orrába, így lett az ember élőlélekké. Van lelked és szellemed, aki benned él.

A Biblia azt is mondja neki, hogy mindenkinek váltságdíjat kell adni a lelkéért az Úrnak.

Azt is mondja nekünk a Biblia, hogy a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelést.

A Biblia azt is mondja nekünk, hogy senki sem válthatja meg az atyja fiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek, mert olyan drága az élet váltsága, nem fizetheti meg senki, soha. Mert a lélek megváltása drága dolog.

A Biblia azt mondja, hallgassatok rám, és a lelketek élni fog.

Ma este szeretném, hogy ha meghallanátok ezt, meghallanátok az Isten Igéjét, az Isten figyelmeztetését. Isten az, aki szeret téged, Ő az, aki teremtett téged, Ő az, aki létre hozott téged, és ott benned él a lélek, és ez a lélek abban a veszélyben van, hogy egy örökkévalóságra elszakad az Istentől. De ma este bizonyosságra juthatsz a felől, hogy a lelked biztonságban lehet az Istennél. Néhány perc múlva erre foglak hívni, hogy állj fel, gyere ide előre, és add át az életed Jézusnak, készüljetek erre.

A lélek nem ugyanaz, mint az embernek a teste. Az emberi test a föld porából lett. Emlékszem rá, hogy Ruandában jártam az ottani polgárháború idején. Abban a polgárháborúban sok, sok ezer embert megöltek, úgy saccolják, hogy körülbelül egymillió ember halt meg akkor. Emlékszem rá, hogy egy mezőn mentünk keresztül, és ez a mező telve volt, feddve volt holttestekkel. Már jó ideje ott voltak ezek a halott testek. Emlékszem, hogy odamentem néhány testhez, hogy közelebbről is szemügyre vegyem őket. Szó szerint bele morzsolódtak már a földbe.

A Biblia azt mondja, hogy a Föld porából vétettünk, körülbelül 206 csontból rakott össze bennünket az Isten, több mint hatszáz izom mozgat bennünket.

Mégis a test, még sem egyenlő azzal, aki valójában vagy, mert ebben a testben él a lelked és a szellemed.  A lelked az, aki kinéz a szemedből, és csodálattal nézi ezt a világot, ő az, aki hallja azt, amit mondanak neked, és ezt az igazi énedet soha nem fogják eltemetni. Egy soha el nem múló, soha meg nem haló, soha meg nem semmisülő lélek vagy. A lelked mindaddig létezni fog, amíg az Isten létezik.

A Biblia azt mondja, mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?

Nem olyan régen a nemzetközi űrállomás gyakran megjelent a hírekben, úgyhogy egy kicsit hallottunk, tudunk a világűrről, a csillagokon túli világról.

De nem azért vagyok itt ma este, hogy a csillagokon túli világról beszéljek, hanem azért, hogy a bennünk lévő világról beszéljek, az ember lelkéről.

Isten az, aki megteremtett téged, a föld porából formázta meg az első embert, így lett az ember, élő lélekké. Nem azt olvassuk a Bibliában, hogy pusztán testé vált, vagy agy lett belőle, persze megvoltak ezek is, hanem egy élő lélekké vált, és te is az Isten képmására lettél teremtve, ahogy a Biblia mondja. És mi haszna, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri?

Egy léleknek az értéke az egész világ értékéhez van hasonlítva, de hogyan tudnád felfogni, egyáltalán hogy mi a világnak az értéke? Ha az ember számba veszi az összes ismeretet, az összes számítógépet, az összes Apple telefont, valamennyi gazdasági hatalmat, valamennyi katonai hatalmat, az összes nyersolajat, ami van a világon, az összes aranyat, amivel rendelkezünk, az összes pénzt, gazdagságot. A te lelked értékesebb mindennél, mindezeknél együttvéve. Ennyire fontos Istennek, értékes Istennek a te lelked. Egy ember eljuthat oda, hogy mindent megvalósít, amit egy életben meg lehet valósítani. Mindent elérhet, amiért dolgozott, de ez semmi ahhoz képest, amennyit a lelke ér. A lelked azért ilyen értékes, mert örökkévaló! A Biblia azt mondja, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Dennis a kedves gitáros nem olyan régen itt állt a színpadon, láttuk, hogy milyen nagy és milyen erős ember. Mindannyian szeretnénk olyan nagyok, és erősek lenni, mint ő.

Úgyhogy, lehet, hogy ennek megfelelően a legszigorúbb diéta szerint étkezel, koleszterin szegény, zsírszegény, nátriumszegény, rostokban gazdag -, lehet, hogy mindennap sportolsz is, de akkor is egy nap meg fogsz halni.

A Biblia azt mondja, hogy elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, aztán pedig ítélet következik. Azon a napon, majd ott kell állni az Isten előtt, eljön a nap, mikor meg kell állnunk majd előtte és számot kell adnunk az életünkről. Ezért fontos értenünk, hogy a lelkünk a bűn miatt elveszett. A bűn az egész emberiségre hatással lett. Mondhatod azt, hogy Franklin, mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy bűn, mit értesz ez alatt?

A Bűn az Isten törvényeinek, normáinak, való engedetlenség.

Az Isten törvényei, normái, ugyan azok voltak, 10 ezer évvel ezelőtt, ugyanazok ma, és ugyanazok lesznek 10 ezer év múlva is. De mondhatod azt, de mégis is, mire gondolsz?

Hazudni, bűn Isten ellen. Hazudtál már? Akkor bűnös vagy!

Mindannyian vétkeztünk, mindannyian hazudtunk.

A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál.

A lopás, is Isten elleni vétek. Másoknak a tulajdonát megkívánni, az is Isten elleni bűn.

Más istenek imádata az egy igaz Istenen kívül, az is bűn.

Nem tisztelni apádat és anyádat, az is bűn.

Ölni, meggyilkolni valakit, az is bűn az Isten ellen.

Mondhatnád azt, hogy Franklin, de ha itt valaki megöl valakit, akkor börtönbe vetik érte. De tudjátok, Isten eszemében az abortusz is gyilkosság. Lehet, hogy sokan vannak itt ma este, aki vétkesek ebben. De szeretném, hogyha tudnátok, megértenétek ma este, hogy Isten szeret, és meg akar bocsátani neked!

De oda kell jönnöd hozzá, Jézus Krisztuson keresztül.

A házasságtörés, a paráznaság is Isten elleni vétek.

Mindenfajta szexuális kapcsolat, ami kívül esik egy férfi és egy nő házassági kapcsolatán, az bűn az Isten ellen. Mindannyian vétkeztünk, és híjával vagyunk az Isten dicsőségének.

A Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, ami Urunkban. A bűneid elválasztanak az Istentől, elválasztják a lelkedet az Ő jelenlététől. Jézus Krisztuson kívül a lelked nem csak elveszett, de örökkévaló pusztulásra van ítélve.

De a Biblia azt mondja, hogy Isten türelmes hozzánk, nem azt akarja, hogy bárki elvesszen, hanem azt hogy mindenki megtérjen!

Ma este lehetőséget fogok adni néhány perc múlva arra, hogy megvalld a bűneidet Istennek, hogy kérd az Ő bűnbocsánatát, hogy elmond Neki, hogy sajnálod és meg akarsz térni a bűneidből. Megadom a lehetőséget, hogy befogadd Krisztust az életedbe, a szívedbe.

A Biblia azt mondja nekünk, mert, úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Jézus ezt mondta, Én vagyok az út, az Igazság és az Élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. A mi bűneink, azok, amik elválasztanak bennünket az Istentől. De Isten elküldte az Ő Fiát, Jézus Krisztust, erre a Földre, hogy megmentsen. Az Ő célja, ami miatt eljött erre a Földre, az volt, hogy megkeresse, és megtartsa azt, aki elveszett. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a Földre, akkor magára vette a bűneidet, hogy felvigye a keresztre. Ott a kereszten kiontotta a vérét, és meghalt a bűneidért, eltemették a bűneidért.

De a harmadik napon Isten feltámasztotta az Ő Fiát, életre keltette Őt. Jézus Krisztus nem halott, él és itt van ma este is, és meg fog bocsátani neked ma este is, és meg fog tisztítani a bűneidtől ma este is, ha hajlandó vagy befogadni őt az szívedbe, az életedbe, hit által. Jézus azt mondta, Én vagyok az út, én vagyok az igazság, és senki sem mehet az Atyához csak is általam.

Nem sokára erre foglak hívni, készüljetek rá. Sokan felteszik a kérdést, tényleg szeret engem az Isten? Megbocsáthatja nekem azt, amit elkövettem?

Igen, szeret téged! Igen! Igen, meg akar bocsátani neked!

Tudtad, hogy Istenek terve van, célja van az életeddel?

Szeretne közösségben lenni veled.

Lehet, hogy azt mondod, de Franklin, én már próbáltam imádkozni, és olyan volt, mint hogyha a falnak beszéltem volna, visszapattantak az imádságaim.

Az oka annak, hogy ez így volt az a bűn! A bűneink elzárják az utat az imádságaink elől.  Az Isten, szent Isten, nem tud a bűnre tekinteni, ezért küldte el az Ő Fiát, Jézus Krisztust, hogy magára vegye a mi bűneinket, és felvigye a keresztre, és ott kiontotta az ő vérét. Ott halt meg, úgy halt meg, ahogy nekem kellett volna. A te helyeden is meghalt, ennyire szeret téged is, minket, az Isten. Ennyire értékes a te lelked Istenek, hogy elküldte az Ő egyszülött Fiát, hogy megmentse a lelkedet az Ő vére árán. Az Isten meg fogja ítélni a bűnt. Vagy a mennyországba kerülünk, Krisztusba vetett hitünk által, vagy el leszünk választva az Istentől, egy örökkévalóságon át. Hogyha elutasítod Jézus Krisztust, ha elutasítod Jézust, akkor Isten is el fog utasítani téged. Jézus ezért mondta, azt, hogy én vagyok az út! Hogy mondhatta ezt? Azért mondhatta ezt, mert Ő az egyetlen, aki vállalta, hogy magára veszi a te bűneidet, soha senki nem halt meg a te bűneidért, egyes egyedül Isten Fia, Jézus Krisztus.

A te lelked, vagy az Isten színe elé kerül a mennyországba, vagy el lesz választva egy örökkévalóságra az Istentől, a pokolban.

Lehet, hogy azt mondod, Franklin te hiszel a pokolban? Ó, igen! Jézus nagyon sokat beszélt a pokolról. A Biblia úgy beszél nekünk a pokolról, mint a bánatnak, a nyomorúságnak, a fájdalomnak a helyéről. Voltatok már elkeseredett emberek a társaságában, akik sohasem tudnak boldogok lenni? Egy idő után az ember nagyon kényelmetlenül érzi magát a társaságukban, mert elkeseredetté tesznek benneteket is. A pokol tele van millió, millió, millió, elkeseredett kilátástalanságtól szenvedő lélekkel. A pokol a jajveszékelésnek a helye, a sírásnak a helye.

Voltatok már olyan emberek között, akik valamilyen tragédia miatt sírtak, zokogtak? A pokol olyan hely, ahol lelkek milliói, és milliói fognak, sírni és zokogni. A gyötrődésnek a kínlódásnak a helye, emésztő tűz, teljes külső sötétség. Voltál már úgy egy szobában éjszaka, hogy teljesen sötét volt? Annyira sötét volt, hogy azt kívántad, bárcsak egy pici fény, legalább egy pici fény lenne. Én Voltam már ilyen hotelben, ahol behúztam a függönyt, és lekapcsoltam a villanyt és egy kis idő múlva, amikor a szem hozzászokott a sötétséghez, azt vettem észre, hogy a világon semmit sem látok. Úgyhogy egy kicsit megnyitottam a függönyt, legalább egy pici kis fénysugár beszűrődjön a szobába. De a pokol, a teljes sötétségnek a helye, az egész örökkévalóságban.

A nyugtalanságnak a helye, és az emlékeknek a helye. Ott mindenre emlékezni fogsz. Emlékezni fogsz a ma estére is, emlékezni fogsz erre a hétre, emlékezni fogsz a lehetőségre, ami megadatott neked, hogy Krisztushoz gyere, és emlékezni fogsz arra is, hogy visszautasítottad Őt. És ezért foglak kérni egy pár perc múlva, hogy gyere Krisztushoz, fogadd be őt hit által, mert ma este megbocsáttathatnak a te bűneid, bizonyossá válhatsz a felől, hogy a lelked biztonságban van az Isten kezében, az egész örökkévalóságra nézve. Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszettet.

A léleknek az értéke abban mutatkozik meg, hogy mekkora árat fizettek érte, hogy megmeneküljön. Jézus Krisztus a te lelkedért az Ő vérével fizetett.

Bízni fogsz benne, a hitedet beleveted majd Krisztusba ma este?

Ha elveszteted a lelkedet nincs semmi, amivel visszavásárolhatnád.

Mit adhat az ember a lelkéért? Jézus szeret téged! A Biblia az mondja, abból ismerjük meg a szeretetet, hogy Isten szeret bennünket, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk. Isten szeret téged, meg akar bocsátani neked. Gondoskodott arról, hogy a megváltás elérhető legyen a számodra, de neked akarnod kell ezt elfogadni. Isten nem erőlteti rá magát az emberre, neked kell elfogadnod amit, Ő kínál, hit által, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Hogy a te bűneidet felvitte a keresztre, hogy meghalt és kiontotta a vérét a te bűneidért, de aztán feltámadt, életre kelt. Hogyha hajlandó vagy ezt elfogadni hit által ma este, akkor az Isten meg fog bocsátani neked, valamennyi bűnödet megbocsátja, megtisztítja a szívedet, elveszi a bűntudatodat, elveszi a szégyenedet, új életet, új kezdetet ad neked. De ehhez oda kell jönnöd hozzá hit által. Jézus Krisztushoz. Erre hívlak most téged! Hogyha úgy vagy itt ma este, hogy nem vagy bizonyos afelől, hogy a lelked biztonságban van Istennél, hogyha a bűneid még nem bocsátattak meg, akkor ma este gyere ide Jézushoz, bízz benne, mint a te megváltódban, és amikor mindenki idejött, akkor imádságban foglak benneteket vezetni, hogy behívhasd Jézus Krisztust a szívedbe, az életedbe. Akárhol is ülsz most, arra hívlak most, hogy állj fel székedből és indulj el a sorok között és gyere ide előre, gyere ide a színpad elé. Nem Franklin Grahamhez jössz, mert én, nem tudlak megváltani téged, én nem tudom megbocsátani a te bűneidet. Istenhez jössz ma este, az Ő Fiába, Jézus Krisztusba vetett hit miatt, és hogyha odaát vagytok a Sima csarnokban, ott is álljatok fel és gyertek előre, gyertek oda a képernyőhöz, hogyha busszal jöttetek ma este, vagy barátokkal, nem fognak itt hagyni, meg fognak várni.

Ez az este, az életed legfontosabb estéje, lehet, hogy soha még egyszer nem lesz olyan lehetőséged, mint ma este. Gyere ma este Jézushoz, legyél bizonyos, hogy a lelked Isten kezében, biztonságban van! Gyere Jézushoz.

Nagyon sokan jönnek előre, de mindenkit meg fogunk várni.

Szent pillanat részesei vagyunk. Ami most történik, az közted és az Isten között történik. Azzal, hogy előre jössz ma este, azt mondod, Isten vétkeztem ellened, azzal, hogy előre jössz, azt mondod, Isten sajnálom, bánom a bűneimet és el akarok fordulni tőlük. Azzal hogy előre jössz, azt mondod, Isten, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad, és rá akarom bízni az életemet, mint az én megváltómra, követni akarom őt, mint az én Uramat.

Arra kérek mindenkit, hogy egy pár lépéssel gyertek közelebb, hogy mindenkinek jusson hely, ide férjenek azok is, akik még most jönnek, meg fogjuk őket is várni. Ha családdal, baráttal, barátokkal jöttél, busszal jöttél, meg fognak várni, nem hagynak itt. De ha nem lennél bizonyos afelől, hogy a bűneid megbocsátattak, ha nem lennél biztos abban, hogy a lelked biztonságban van, akkor gyere, gyere előre, gyere, megvárunk.

Akik előre jöttetek, hogyha még úton vagy és sétálsz, akkor figyelj, miközben jössz ide. Szeretném, hogyha emlékeznétek valamire!

Az Isten szeret téged! Mindent tud a te életeddel kapcsolatban, alig várja, hogy megbocsáthasson neked. De Istenhez csak úgy jöhetünk, ahogy Ő mondja, hogy jöjjünk, és ez nem más, mint az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül.

Szeretnélek most egy imádságban vezetni benneteket.

Az imádkozás, azaz Istennel való beszélgetés, úgy ahogyan most én beszélgetek veletek. Szeretném, hogyha ezt az imádságot megismételnétek hangosan, utánam mondanátok. Ne felejtsétek el, az Istenhez beszélünk, úgyhogy mondjátok utánam ezt az imát.

Drága Isten! Bűnös ember vagyok, bánom a bűneimet, bocsáss meg nekem! Segíts, hogy elforduljak a bűneimtől! Hiszem, hogy Jézus Krisztus a Te Fiad. Krisztusra bízom magam, mint az én megváltómra, és Őt, akarom követni, mint az Uramat mostantól kezdve. Mindezt Jézus Krisztus nevében imádkozom. Ámen!

Hogyha elmondtad ezt az imádságot, szeretném, hogyha bizonyos lennél afelől, hogy a bűneid megbocsátattak! Nemcsak, hogy megbocsátattak, hanem Isten annyira szeret ezen felül, hogy teljesen el is törölte ezeket a bűnöket, semmilyen feljegyzés nem maradt utánuk.

Volt egy titkárnő mellettem, aki éveken keresztül dolgozott velem. Emlékszem, amikor először ült a számítógépnél és ott dolgozott. Hallottam egyik nap a szobámból, hogy a számítógéphez beszél, mondtam, hogy hát ez butaság, úgy hogy odamentem hozzá és megkérdeztem tőle, hogy mi a probléma?

Azt mondta, hogy egész nap dolgoztam és leveleket írtam, de a végén a rossz gombot nyomtam meg, és az összeset kitöröltem. Nem volt olyan példány, amitől vissza lehet volna ezeket a leveleket hozni. Nem volt semmi feljegyzés, semmi nyoma ezeknek a leveleknek, újra kell az egészet csinálnom, és aztán azt mondtam magamban, hogy Isten is pontosan ezt csinálja, amikor megvalljuk a bűneinket és a bűnbocsánatát kérjük, amikor Jézus Krisztus behívjuk a szívünkbe, megnyomja a „törlés” gombot. A bűneid kitöröltettek, megbocsátott neked. Szeretném, hogyha ezután megkeresnél egy Gyülekezetet, Templomot és elmondanád a lelkipásztornak, azt, ami itt történt veled ma este…
Nem tudom, hogy fogunk-e még egyszer személyesen találkozni egymással, de akarom, hogy tudjátok, hogy ott fönn a mennyben egy örökkévalóságon keresztül együtt leszünk majd. És amikor ott leszünk a mennyországban egy örökkévalóságon keresztül, akkor szeretném, ha megtanítanátok nekem ezt a nagyon nehéz nyelvet, talán az örökkévalóság elég lesz rá.
Ne felejtsd el, Isten szeret téged! Viszont látásra a mennyországban!