Skip to main content

Gyümölcstermés vagy cselekedet program

Szolo.jpg

Én úgy gondolom, Isten a Bibliában nem "jó példákat" talált arra, hogy elmondja, hogyan gondolkodik Ő, hanem azért teremtette olyannak a dolgokat, hogy most mi jól megértsük (gondolj csak a birkára - ami a pásztor nélkül éhen/szomjan hal).
Mi is a gyümölcstermés titka? Láttál már almát ami erőlködik? Vagy szőlőt, ami izzad, hogy gyümölcsöt teremjen? Vagy más a titok?
Talán a fa? Vagy a gyökerük, a felszívott tápanyag?

Jn. 14.6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
Jn. 15 Az igazi szőlőtő
 Jn. 15.1-5 „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.

  - Ezt értem, én vagyok a szőlővessző. A gyümölcs és a teljesítmény között nagy különbség van - mi lenne, ha a kicsi szőlővessző beindulna: -Én most elmegyek és gyümölcsöt fogok teremni! ?
  - De hogyan maradjak Őbenne, és Ő hogy marad énbennem? - ez bonyolult...olvassuk csak tovább
  
  Jn. 15.6-8 Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.”
  - megmaradni, és beszédeim megmaradnak ... de hogyan kell megmaradni?
  
 Jn. 15.9 „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.
 - feltétel nélkül  szeret minket
 - Maradjatok meg az én szeretetemben!  Hagyd magad Isten által szeretni! Ez egyszerűnek tűnik (még mindig semmi cselekedet program?), de hogyan maradhatok meg a szeretetében? (már megint olvasni kell...)
 
 Jn. 15.10 Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

 - hogyan kell megtartani a parancsolatait? Megvan! Emlékeznem kell a szeretetére, a beszédeire, az Igére, olvasnom kell a Bibliát .

És egyszer csak azt veszem észre: Nicsak, mi ez? Egy ribizliszem...
Hasonlóan a szőlőhöz, a vessző ottmarad a szőlőtőn, engedi, hogy átáramoljon a gyökérből a tápanyag, hasznosítja azt és gyümölcsöt terem.

Gal. 5.22-23 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.