Skip to main content

Hasznos

Hasznos: ami valakinek bármilyen szempontból a hasznára válik (nem kell, hogy mindenkinek hasznára váljon, de ne ártson ezeknek sem!).
Két oldalról is megitélhetjük: a készítőjének ill. a használójának hasznára válik-e (pl. Van Goghnak nem sok hasznot hajtottak a képei, de nekünk, akik bámuljuk...).  Ha csak nekem lesz belőle hasznom, de másnak ártok vele - hát az nem hasznos.
(Ne feledjük keresztény elvekről beszélünk, és nem a világi megitélésekről).

Hogyan lehetek hasznára másoknak? - ez egy jó kérdés. Talán egy jó elv ehhez a szolgálni akarás.
(Itt a kerület központjában alig 150 méteres körzetben 6 virágbolt van- elképzelheted mennyire hasznos ez - különösen, hogy kertes házakról van szó. Vajon szolgálni akarnak ezek minket? Vajon körbenézett-e a tulajdonos mielőtt megnyitotta a hatodikat, hogy mivel szolgálhatná az itt élőket?)

Ha másoknak a hasznára tudok lenni, akkor azzal együtt a magam hasznára is vagyok. Megintcsak vonatkoztassunk el az anyagiaktól. Mert a haszon nem mindig fejezhető ki pénzben. 1 Gondolkodjunk csak el miket mond a Biblia. Megszereznhető itt a földon: a dicsőség koronája2 ,az igazság koronája3 ,örömünk van4, az élet koronája5, stb.

1 Mt. 6.19-21 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
2 1Pt. 5.4 És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.
3  2Tim. 4.8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.
4 1Thessz. 2.19 Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-é ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor?
5  Jak. 1.12 Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.