Skip to main content

Humor

Esti imája után a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.
- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?
----
Bűnbánat

Egy fiatalember gyónni megy a paphoz.
- Atyám, én vétkeztem.
- Mi a vétked, fiam?
- A hiúság bűnébe estem. Naponta többször belenézek a tükörbe, és csodálom magam, hogy milyen szép vagyok.
A pap megfordul, és ránéz a fiúra:
- Ez nem bűn, fiam, csak egyszerű tévedés.
-----
A mennyország kapujára két tábla van szegezve.
Az egyikre ez van írva: PAPUCSFÉRJEK.
A másikra pedig: NEM PAPUCSFÉRJEK.
A papucsférjek feliratú tábla előtt végeláthatatlan sorban kígyóznak a férfiak.
A nem papucsférjek feliratú tábla előtt mindössze egy férfi kuporog. Kisvártatva a kapu fölötti ablakon kitekint az Úr és csodálkozva néz le arra az egyetlen egy férfira, és megkérdezi tőle:
Hát, te mit keresel annál az ajtónál?
Nem is tudom, engem a feleségem küldött ide.
34 perce · Tetszik · 1
----
Isten megteremtette a férfit és megpihent.
Majd megteremtette a nőt, és azóta a férfi nem pihen.
-----
Miért Ádámot teremtette Isten először és csak utána Évát?
???
Mert nem akarta, hogy amikor Ádámot teremti, egy nő ott álljon mellette és mindenbe beleszóljon.
-----
Hatalmas Isten!
Mi neked ezer év?
Ezer év nekem egy perc.
És mi neked egymillió forint?
Egymillió nekem egy fillér.
Akkor kérlek adj nekem egy fillért!
Rendben van fiam, csak várj egy percet!
-----
Család ül az ebéd körül. A menü spenót. Az apa mondja a kisfiának:
- Fiacskám, evés előtt mondd el szépen az imát.
Mire a gyerek:
-Jövel Jézus, légy vendégünk - edd meg amit adtál nékünk...
-----
A gyerekek arról tanulnak a a vasárnapi iskolában, hogyan lehet megkülönböztetni a rosszat a jótól. A tanítónő szemléltetni próbálja a tanultakat:
- Nos, gyerekek, ha én belenyúlok egy férfi zsebébe és elveszem az összes pénzét, akkor mi vagyok én?
- A felesége! - kiáltja hangosan Pistike.
-----
A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.
- Mi a baj, Jancsi?
- Hát... Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz.
----
-Hol lennétek ti férfiak,ha nem lennénk mi nők? -fakad ki veszekedés közben a feleség.
-Még mindig a paradicsomban drágám!-válaszolt a férj
-----
Két skót találkozik:
- Voltál vasárnap a templomban?
- Persze.
- Érdekes, nem vettelek észre.
- Nem csodálom, én vittem körbe a perselyt!
-----
Két próféta találkozik:
- Te jól vagy. És én hogy vagyok?
-----
Egy francia, egy német és egy magyar ülnek a vendéglőben.
Azt kérdezi egyszer csak a francia: "Nem Jézus ül annál az asztalnál?"
Odamegy a magyar és megkérdezi: "Ön Jézus?"
"Én vagyok.", hangzik a válasz.
A magyar visszamegy: "Igen, Ő az."
Erre odamegy a francia Jézushoz és megkéri, gyógyítsa meg a vállát. A német is meggyógyíttatja a derekát.
Mikor Jézus befejezi az ebédet, odalép a magyarhoz és megkérdi, nincsenek-e neki is fájdalmai. Mire a magyar: "Hozzám ne érj, még három hét betegszabadságom van."
-----
"Istenem, kérlek adj nekem bölcsességet, hogy megérthessem a páromat, adj szeretetet, hogy megbocsájthassak neki, és adj türelmet, hogy elviseljem a hibáit. Mert ha erőt kérnék, akkor biztos agyonverném. Ámen."
-----
Egy amerikai zsidó üzletember elküldte fiát Izraelbe egy évre, hogy kicsit magáévá tegye a kultúrát. Amikor a fia hazatért azt mondta:
- Apa, nagyon jól éreztem magam Izraelben. Ja, egyébként meg keresztény lettem.
- Ó, ne! - mondta az apa. - Mit tettem?! - eztán elment legjobb barátjához és elmesélte problémáját.
- Ike, - mondta - elküldtem a fiamat Izraelbe, erre ő meg keresztény lett. Mit tegyek?
- Érdekes, amit mondasz - felelt Ike, - én is elküldtem a fiamat
Izraelbe és ő is keresztényként jött haza. Talán kérdezzük meg a rabbit.
Elmondták hát a problémájukat a rabbinak.
- Érdekes, amit mondtok - én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és ő is keresztény lett. Vajon mi történik a fiainkkal?
Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, és kérték, mutassa meg nekik, mit tegyenek. Amint befejezték az imát, egy zengő hang szólalt meg odafentről:
- Érdekes, amit mondtok - mondta a hang - Én is elküldtem a fiamat
Izraelbe...
-----
Valahol Izraelben, egy tó mellett...
- Mennyiért visz át a tavon?
- 40 dollár.
- Ilyen sok? Hát ez már kizsákmányolás!
- De uram, gondolja meg, itt járt vízen Jézus!
- Hát, ilyen árak mellett nem is csodálom!
-----
Miért a nőknek jelent meg először a feltámadt Jézus?
Hogy gyorsabban terjedjen az örömhír.