Skip to main content

Igeversek tanulása

Egy négyéves gyermek a vasárnapi iskolából az aznapi aranymondást ismételgetve jött ki: „Gyermekek, engedelmeskedjetek füleiteknek."

Mi az emlékezet?
- agysejtek kémiai és fizikai változásai
- kapcsolatok közöttük (szinopszisok)
  (3éves agytérfogata: 80%, 4éves 90% a felnőtt agyának)
1. szenzorikus - érzékszerveken keresztül, inger tapasztalásával jön létre, azonnal törlődik
2. rövidtávú -amíg aktívan gondolkodsz róla
3. hosszútávú
  - intenzív élmény (gyerekkoromból nem sok maradt meg: fáról leestem, kutya megharapott - félelem, fájdalom
  - ismétlés ( járás, költözés - útvonal megtanulása) 
  - bemagolás -gondolkodás nélküli mechanikus ismételgetés , összefüggések megértése nélkül
    a 48-as forradalom Tizenkét pontját megtanultad? emlékszel rájuk?
  - hány igeverset tanultál, hányra emlékszel?
 
Miért tanítsunk aranymondásokat - ha úgyis elfelejtjük?
1. Elmélkedés
Dávidot „Isten szíve szerint valónak" nevezték (1Sámuel 13:14). Hogyan tudott ilyen közel kerülni Istenhez? Szerintem az egyik okát a 145. Zsoltár 5. versében találjuk: „Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem." A 143. Zsoltár 5. versében Dávid ezt mondja: „Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain." Dávid komolyan vette Isten keresését.
Az Isten Igéjén való elmélkedés azt jelenti, hogy szándékosan és tudatosan gondolkodunk róla. Újra és újra forgatjuk elménkben, átfolyatjuk rajta, „megfürdetjük" benne. Ez sokkal könnyebb, ha már eleve a szívünkben van vagy éppen most íródik a szívünkbe. A 119. Zsoltár tele van olyan versekkel, amelyek az Isten törvényein, rendelkezésein és ígéretein való elmélkedésről szólnak.
2. Harc a kísértésekkel
A 119. Zsoltár egy másik okot is ad nekünk az igeversek megtanulására: a kísértéssel való küzdelmet. A 119. Zsoltár 11. versében ezt olvassuk: „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." Az Efézus 6:17 szerint Isten beszéde a Lélek kardja. A Lukács 4-ben láthatjuk, hogyan használta Jézus ezt a kardot a kísértésekkel szemben. Amikor a Sátán kísértette őt, Jézus a Szentírásból vett idézetekkel vásott vissza. Ha Jézus ezt tette, nekünk
is ezt kell tennünk. Fel kell vérteznünk a magunkat, hogy ezzel a módszerrel küzdhessünk a kísértések ellen.
3. Imádság
Az igeversek megtanulásának harmadik oka, hogy használhassuk azokat imádságainkban. Az 1János 5:14-15 mondja: „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle." Honnan tudhatjuk, hogy Isten akarata szerint kérünk valamit? Az egyik legbiztosabb mód, ha az Ige szavaival imádkozunk. „Uram, te vagy a pásztorom, nem szűkölködöm. Terelgess engem füves legelőkön, vezess engem csendes vizekhez. Üdítsd fel lelkemet." (23. Zsoltár)
4. Vezetés
Egy másik oka az igeversek tanulásának, hogy támaszkodhatunk rájuk az életünk történései során.  „Tudom, hogy te mindent megtehetsz..." Emlékezz: "Istenben bízom, nem félek!" (Zsoltárok 56:11)

Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e aranymondást tanulni, hanem az: hogyan kell aranymondást tanulni, hogy valóban meg is jegyezzük?
A memorizálás kulcsai

1. Összpontosítsunk.
Az első dolog, amit mindenkinek meg kell tennie, ha meg akar jegyezni valamit, hogy összpontosít rá, gondolkozik róla.
2. Kapcsoljuk valami ismert dologhoz.
Kérdezd meg magadtól, hogyan kapcsolódik ez az igevers a hozzám? Mihez kapcsolhatod, amit már ismersz? Például: „Tudom, hogy te mindent megtehetsz..." Hogyan kapcsolódik ez hozzám? A kulcs a „megtenni" szóban van. Mit tudok én megtenni'? Mit nem tudok megtenni? Isten bármit megtehet.
3. Értsük meg, amit meg akarunk jegyezni.
„A bemagolásos memorizálás a legrosszabb próbálkozás egy olyan dolog megtanulásánál, amit nem értünk...a bemagolás általi tanulás a legnehezebb és legértelmetlenebb módja a tanulásnak. Azok, akik ily módon memorizált formulákat használnak azok megértése nélkül, szarvashibákat köveinek el anélkül, hogy gyanítanák."
4. Tegyük használhatóvá.
Emlékszünk azokra a fogalmakra és tényekre, amelyeket gyakran alkalmazunk. Ezek relevánsak számunkra. Sok nyelvtani szabályra emlékszem, mert nap mint nap használom őket, amikor írok és beszélek. De nem emlékszem a geometriai elméletekre.
Legyen az a filozófiád, hogy „inkább jegyezz meg keveset, mint felejts el sokat".

Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e aranymondást tanulni, hanem az:
hogyan kell aranymondást tanulni, hogy valóban meg is jegyezzük?
    
A memorizálás kulcsai
1. Összpontosítsunk -összpontosítsunk rá, gondolkozzunk róla 
2. Kapcsoljuk valami ismert dologhoz -
3.  Értsük meg - ne csak magoljunk - „...legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra..." (Jakab 1:19).
    Mit jelent ez? „N-a-gy-o-n l-a-s-s-a-n b-e-sz-é-l-n-i."  ?!
4. Tegyük használhatóvá - „inkább jegyezz meg keveset, mint felejts el sokat".
    Olyanokat taníts - aminek hasznát veszi (integrálszámítást SOHA nem használtam)
 
Milyen gyakorlati módszerek segítenek?
Érzékszervi területek :   hallás után, látás után, érintés/mozgás útján 
1. Ötletek a fülek számára
  - ismétlés (ugyanolyan ritmusban, hajlításokkal, hangsúllyal:  pl: „Tudom...hogy te...MINDENT megtehetsz."
  - különböző hangokon - mély, magas, suttogva, kiabálva, akcentussal, mint ha macska mondaná, egyre gyorsabban
  - énekelve
2. Ötletek a szemek számára - vizuálitás segíthet egyeseknek
  - Leírva
  - Szavak kezdőbetüiből mozaikszó
  - kártyákra a szavakat, összekeverni, kirakni,  egyet lefordítani (így ezt kívülről kell mondani), többet fordítani lefelé
  - uezt táblára felírva, letörölve
3. Ötletek a kezek számára  (érintés, tapintás)
  - mutogatás „Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!"  5Moz 6:5
  - körbeállva, labdadobás,aki kapja az mondja a szót
  - kártyára írva a szavakat, gyerekek hátára tapasztva - sorbaállítani
 
Isten emlékeztetői
  - hallás: A 2Mózes 17. Józsué harcba vezeti a népet, Mózes emelgeti a botját...„Akkor így szólt az ÚR Mózeshez: Írd meg ezt a dolgot          emlékezetül egy könyvben,
  - vizuális:Szivárványt helyezett az égre - soha többé nem pusztítja el özönvízzel a földet (1Mózes 9.12-17)
  - érintés/mozgás
     - A Lombsátor¬ünnepen az embereknek lombsátrakban kellett lakniuk hét napig, hogy emlékezzenek a negyvenéves pusztai vándorlásra.
     - Minket így emlékeztet a kenyér és bor az Úrvacsoránál, és a víz a keresztelkedésnél arról, hogy mit tett értünk Jézus.