Skip to main content

Imádkozás Isten akarata szerint

Gondoljuk át azt az imádságot, amelyet Isten szívesen válaszol meg.

Mindenekelőtt vegyük a világos, egyértelmű kijelentést, amely az 1János 5,14-15-ben van:

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket, ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle."

Micsoda szavak ezek: ,,ha valamit kérünk", és „bármit kérünk"! De ne mulasszuk el megfigyelni a rendkívül fontos feltételt sem: „az ő akarata szerint".

A ki az Úrban gyönyörködik, nem fog önző módon kérni a testi vágyak kielégítésére.

Nos, Istennek csodálatos kegyelmében tetszett, hogy akaratát egy könyvben ismeretessé tegye. Joggal nevezzük a Szentírást azzal a fenséges címmel, amelyet Urunk maga használt rá: „az Isten Igéje" (Jn 10,35). Ha meg akarom ismerni az Ő akaratát, tanulmányoznom kell a könyvét. A kijelentett Ige ismeretének hiánya magyarázat sok meg nem hallgatott imádságra. Az imádsággal kapcsolatban ugyanúgy, mint egyéb dolgokban, azért tévelygünk, mert nem ismerjük az Írásokat. Annak, aki helyesen akar imádkozni, a Szellemtől kell tanulnia az írott Ige által. Így megismerve Isten gondolatait, az imádság nem válik a mi szegényes gondolataink szeszélyes kifejeződésévé, hanem magasztos és szent jelleget ölt. Olyat kér Istentől, amit Ő szívesen megad, amiről kijelentette, hogy az kívánsága és célja.