Skip to main content

Jehova Tanúi - hogyan nyithatjuk fel a szemüket

JehovaTanui

Jehova Tanúi éppen az utcátokban vannak és feléd tartanak?


Olvasd végig velük a Róma 8. fejezetét!

* Mondd nekik, hogy ez az egyik kedvenc szakaszod a Bibliában!
* Kérjed, hogy az ő Bibliájukból hallgathasd meg!

Csak néhány megjegyzésre lesz szükség, melyeket az alábbiakban javasolunk:

"Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, [FŰZD HOZZÁ: "Sok ember kárhoztatva érzi magát." (Sok Jehova Tanúja elkárhozottnak érzi magát, bár ezt nem ismerik be. Szervezetük azt tanítja, hogy csak "a felkent maradék" - hozzávetőleg 8 ezer idősödő Tanú - van "[egységben] Krisztussal" a Róma 8 értelmében.)], mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.

Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja alávetni.

Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. [Mondd ezt: "Képzelje magát abba a helyzetbe, hogy nem lehet kedves Isten előtt, akármennyire keményen törekszik is rá. Mindenki ebben a helyzetben van, amíg be nem fogadja a Krisztust."]

Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. [Fűzd hozzá: "Tehát az emberek csak akkor lehetnek kedvesek Isten előtt, ha a Szellem bennük lakik."]

Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által.

Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.

Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk.

Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. [Fűzd hozzá: "Micsoda áldás, hogy Isten örökbe fogadott bennünket, mint gyermekeit, azáltal, hogy nekünk adta az ő Lelkét, hogy a mi szívünkben lakjon!" (Jehova Tanúi úgy hiszik, hogy csak a nyolcezres "felkent maradék" tapasztalja ezt meg, míg a többi 14 millió (itt bizonyára az Emlékünnepen résztvevők teljes számára utal a szerző - a ford. megj.) követi "szellemtől irányított szervezetüket".)]

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.

Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. [Nem ismerve az 1-14 verseket, sok Tanú a 15-17 verseket a kiadványaikban "a felkent maradékra" vonatkozónak gondolja. Jehova Tanúi milliói azt tanulták, hogy az ilyen újszövetségi ígéretekre a következőképpen reagáljanak: "Ez nem rám vonatkozik, mert a 'más juhok' nagy sokaságának vagyok a tagja és nem az Isten Lelke által nemzett vagyok." - Life Everlasting-In Freedom of the Sons of God (Örök élet-Isten fiainak szabadságában, 153. old., angolban, 1966)] Mondd ezt: "Tehát mindnyájan kárhoztatva vagyunk, és képtelenek vagyunk kedvesek lenni Isten előtt, bármilyen keményen is próbálkozunk, amíg Isten az Ő Fiának Lelkét nem helyezi szívünkbe, örökbe fogadva bennünket, mint gyermekeit."

Megpróbálják majd palástolni a rájuk gyakorolt hatást, de a Róma 8:1-17 "megsemmisítően" fog hatni azokra a Tanúkra, akik felfogják jelentését.


A 8-9. versekből kitűnik, hogy vagy "Krisztuséi vagyunk", vagy "nem lehetünk kedvesek Isten előtt". Ez a kijelentés nem enged teret a szervezet által szentesített 'más juhok' második osztályára vonatkozó elképzelésnek.