Skip to main content

Jézus

"Őbenne megtalálható minden jó tulajdonság, amely az embert jellemezheti, és nem túlzás kijelenteni, hogy egyetlen olyan tulajdonság sem hiányzik belőle, amelyet az emberi jellemben kívánatosnak tartunk" - Griffith Thomas

Lelkesedése sosem fajult szenvedéllyé, állhatatossága makacssággá, jóindulata gyengeséggé, gyengédsége érzelgősséggé. Nem világias lénye mentes volt a közönytől és a zárkózottságtól, méltósága a gőgtől és az önteltségtől, befolyásolhatósága a bizalmaskodástól, önmegtagadása a komorságtól, mértékletessége a ridegségtől.  A gyermeki ártatlanságot ötvözte a férfias erővel, az Isten iránti odaadást az emberek jóléte iránti fáradhatatlan érdeklődéssel, a bűnös gyengéd szeretetét a bűn megalkuvás nélküli, szigorú elutasításával, a tiszteletet parancsoló méltóságot a megnyerő alázattal, a rettenthetetlen bátorságot a bölcs óvatossággal, a hajthatalan szilárdságot a kedves szelídséggel.