Skip to main content

Jézus

A Jézus egy elég gyakori keresztnév ma is. A Krisztus az egyedi név.
A név eredeti héber formája יֵשׁוּעַ (Jesua), mely az arámi nyelvben is használt rövidebb változata volt az Ószövetségben található יְהוֹשֻׁ (Jehosua) formának. A név jelentése „Jahveh a szabadító”. A Jesua a zsidók között akkoriban igen gyakori személynév volt. Jézus apai neve „ben Joszef” azaz „József fia” lehetett. Jézust teljes arámi nevén tehát Jesua ben Joszefként ismerhették.

A Jesua nevet s Szeptuagintában Ἰησοῦς (Iészusz) alakban írták át görögre. Ennek nyomán a Újszövetség is a Iészusz alakot használja, s ez terjedt el azután az egyes európai nyelvekben, így a magyarban Jézus alakban. A muszlimok Jézust Íszá (عيسى) néven ismerik. Ismert a Jézus Krisztus és a názáreti Jézus néven is.

A "Krisztus" a görög Χριστός (Khrisztosz) magyar alakja, mely a héber מָשִׁיחַ (Mossíaḥ, Māšsîªḥ, Mesiekh; magyarul Messiás) szó tükörfordítása. Jelentése: "felkent": az Ószövetségben a papokat és a királyokat olajjal kenték fel, mely aktus isteni megbízatásukat jelképezte. Eredetileg méltóságnév volt, mely a kereszténységben gyakorlatilag tulajdonnévvé vált. Keresztény értelmezés szerint a felkenéshez használt olaj a Szentlélek jelképe.

A Jesua név a "jásá" ige nőnemű, ragozott alakja.
Jelentései:
-segítség, segély, oltalom ( 5Móz.15,2, Zsolt.3,3.9, Ézs.26,18 )
-győzelem (Habakukk 3,8 Zsolt.118, 15)
-üdv, szerencse (Jób 30,15)

A "jásá" ige jelentései:
-megmenteni, megszabadítani ( 5Móz.10,9, Zsolt. 18,14)
-oltalmat nyújtani ( 5Móz.33,29, Zsolt.9,9)
-segíteni ( 5Móz.14,30)
-győzelmet nyújtani (1Krón.18,6)

A "jásá" ige főnévi alakja jelent még termékenységet, megmentést, üdvöt.

Jesua az evangéliumokban sokszor használja önmagára az "Én vagyok ..." mondásokat. Ez az "Én vagyok" pedig az ő istenségének bizonyítéka. Ugyanis ezzel a kifejezéssel jelentette ki magát Isten Ábrahámnak először, úgy, mint Mindenható. Aztán Mózesnek, úgy, mint Örökkévaló. A Törvényadásnál, és azt követően, a törvényben számtalanszor elhangzik : "ÉN VAGYOK" -A te Istened: nincs más.

Én vagyok...héberül: Anochi...

Nem volt ismeretlen az akkori zsidóság előtt ez a kijelentés. Ezért is volt olyan döbbenetesen nagy súlya ennek az egy szónak, mert tudták, hogy ezzel csak és kizárólag az Örökkévaló Isten mutatkozik be....

"....és így fogják neveztetni...."

"....és így fogják neveztetni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme" ( Ézs.9, 5 )

Így ír a Messiásról Ézsaiás. És így fordít Károli. De a héber másképp adja vissza ezt a szövegrészt:
".....és e néven hívják: Csodálatosat határoz a hatalmas Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme."

És talán így méginkább közelebb kerül hozzánk az, hogy Jesuában Isten nyilatkoztatta ki magát -csodálatosan. E szövegrészből látható, hogy a két személy egy személy-más megnyilvánulási formában...
Ez az ézsaiási rész hangzik el akkor is, mikor Mirjámnak ( Máriának) megjelenik az angyal, és közli vele, hogy Fiút fog szülni. (Lk.1, 32-33)

Jó ismernünk ezeket a neveket, hiszen nem más ez, mint Isten 13 tulajdonságának a kibontása, beteljesedése...

"....názáretinek fog nevezteni" (Mt.2,23)
Jeshua HaMassiah igérete már Zakariás könyvében is olvasható.
"Ímé egy férfiú, neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát" (Zakariás 6:12)