Skip to main content

Jézus második eljövetelének ideje

Jézus második eljövetelének időpontja nincs megadva a Szentírásban. Jézus ezt mondja: „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül" (Máté 24,36). Isten azonban nem hagy bennünket világos útmutatások nélkül. Jeleket ad az Úr számunkra az időre vonatkozóan:
1.  POLITIKAI JELEK:

 • Izráel állam megalapítása   (Ez 37,1-14; Lk 21,29-32)
 • Jeruzsálem felszabadítása  (Lk 21,24; Jel 11,2)
 • Háborúk és lázadások  (Lk 21,9-10)

2.  GAZDASÁGI JELEK:

 • Drágaság és éhínségek  (Mt 24,7)

3.  GEOLÓGIAI JELEK:

 • Földrengések  (Lk 21,11)
 • Áradások  (Lk 21,25)

4.  CSILLAGÁSZATI JELEK:

 • A Napban, a holdban és a csillagokban   (Lk 21,25)
 • Az egek tartóerői megrendülnek  (Lk 21,26)

5.  PSZICHIKAI JELEK:

 • Tanácstalanság és félelem  (Lk 21,25-26)

6.  MORÁLIS JELEK:

 • Olyan állapotok, mint Sodomában  (Lk 17,26-30; 1Móz 19,4-9)
 • istentelenség  (2Tim 3,1-5; Júd 14-16)
 • A gonoszság megnövekedése  (Mt 24,12)

7.  SZELLEMI JELEK:

 • Az evangéliumot hirdetik szerte a világban  (Mt 24,14)
 • A Jézusban hívők üldözése  (Mt 24,9-10)
 • Hamis messiások és próféták  (Mt 24,5.11.24)
 • Erős tévelygések  (2Tesz 2,9-11; 2Tim 4,3-4)
 • Hitetlenség  (Lk 18,8; 1Tim 4,1)
 • A hittől való elszakadás és gúnyolás  (2Tesz 2,3; 2Pt 3,3)
 • A bűn embere uralkodik  (2Tesz 2,3-4) (Lásd Mt 24,15; Dán 9,27; 11,31; 12,11; Jel 13,5-7)

Ez  a vajúdás kínjainak kezdete  (Mt 24,8), ami a Talmud szerint is a  Messiás eljövetelének a jele.
„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok" (Lk 21,28).
(Lk 21,34-36; Jel 3,10-11; 1Tesz 4,16-17)