Skip to main content

Krisztus tanítása

Időnként azt halljuk: "Mindazt, amit Jézus mondott, mások már elmondták előtte."

Tegyük fel, hogy ez igaz. Mi van akkor? Az eredetiség nem feltétlenül érdem. (Isten a kezdetektől tanította az embert.) Ha az igazság már elhangzott, akkor az érdem abban rejlik, hogy megismételjük, s újból, teljesebben megéljük.

Azonban mást is szem előtt kell tartanunk. Nem létezett még egy tanító, aki oly maradéktalalnul kiküszöbölte volna rendszeréből a jelentéktelen, mulandó, hamis elemeket; aki csak  az örök és egyetemes összetevőket választotta volna ki, s olyan tanításban ötvözte volna őket, amelyben mindezek a nagy igazságok alkalmas otthonra lelnek. Mások tanításainak ezeket a Krisztus tanításával összecsengő részeit innen-onnan szedik össze; hogy lehet, hogy e tanítók egyike sem nyújt Krisztuséhoz hasonló tanítást?

Hogy lehet, hogy egészében véve ugyan mindnyájan közölnek olyan igazságokat, amelyeket Ő megfogalmaz, de rengeteg jelentéktelen és képtelen dologgal elegyítve? Hogy lehet, hogy minden idők legnagyobb vallási tanítómestere egy szakképzetlen ács volt, aki nem ismerte a görög kultúrát és tudományt, aki olyan nép fiaként született, amelynek nagy tanítói szűk látókörű, komor, intoleráns és törvényeskedő betűrágók voltak, s akit e téren tanúsított fölénye mégis a világtörténelem legfontosabb alakjává tesz?

(W.S.Peake)