Skip to main content

Kutatás, olvasás és engedelmesség

A 4Móz 15 (is) beszél az áldozati rendelkezésekről. Nem csak a szándékos bűnök elrendezéséről kapunk részletes útmutatást, de a tévedésből, vagy tudatlanságból elkövetett bűnök elrendezéséről is. Isten kegyelme gondoskodott az ilyen bűnök elrendezéséről is, de az Ő szentsége megköveteli az ilyen bűnök megítélését és megvallását.

A tévedésből, vagy tudatlanságból elkövetett bűnöktől egyedül az Ige kutatása, a szándékos bűnöktől pedig az Ige iránti engedelmesség óv meg minket.

Mindnyájunknak szükséges erre gondolnunk, de fiatal testvéreinknek különösen.

Fiatal keresztények között ma erős hajlandóság mutatkozik arra, hogy a korszellemnek engedjenek és azt mugukba fogadják. Innen van a sok függetlenség, önkényesség, engedetlenség a szülők ellen, tiltakozás minden felügyelet ellen, nyakasság, gőg, elbizakodottság, vakmerő viselkedés, mások lenézése, maguk okosabbnak képzelése az "öregek"-nél, Isten szemében  csupa utálatos és a kereszténység szellemével ellentétes dolog.

Óvakodjunk ezektől a bűnöktől és törekedjünk alázatosságra. Bárcsak emlékeznénk rá mindig, hogy „Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak.” (Jak.4.6)