Skip to main content

Mi az ima?

Imak

Mi az ima? Vallásos kötelezettség? Egy jól megfogalmazott versnek(Miatyánk, Üdvözlégy Mária) az elhadarása, sőt ezeknek a sokszor elmondása egymás után?) NEM!. A görög szavak, amiket erre használ a Biblia: közbenjárás, könyörgés, baráti beszélgetés Istennel. Azzal az Istennel, aki szeret téged, annyira, hogy egyszülött fiát adta érted. (érted ezt? Te bármilyen nemes cél érdekében feláldoznád a gyermeked életét?)

Beszélgetés azzal, aki olyan, mint a legjobb barátod, azzal, akinél minden hatalom van, aki mindenben a javadat akarja, minden gondolatodat ismeri. De mégis kapcsolatot akar. (melyik az a feleség, aki azt mondja a férjének: nekem elegendő, hogy "igen"t mondtál, menj éld az életed, nem kell, hogy beszélgessünk - elegendő nekem a gyűrű). Isten azt szeretné, ha dolgainkról vele beszélnénk először.Hogyan beszélhetünk egy személyhez, akit nem látunk?

Miről beszélgessünk? Nézzük meg Pál imáját, amit értünk mond az Ef 3 -ban. Pál nem kispályás kérést ad elő. 

 

 

 

Ef. 3.14-21 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.