Skip to main content

Mikor vettetett le Sátán? A réselmélet hazugságai.

Tudjuk:

- Minden 6 nap alatt lett teremtve (2Móz 20.11)

- Sátán is teremtett lény, és az Édenben vokt, amíg bűnt nem követett el (Ez. 28.13-14)

- Az Éden a 6. napon lett teremtve (1Móz. 2.8)

- Ha az angyalokat "szolgáló lelkeknek" teremtette Isten, hogy nekünk szolgáljanak (Zsid. 1.14 , Mt. 18.10), akkor miért teremtette volna őket több millió évvel az ember előtt (nem is beszélve az 1 pontról)

- Az angyalok (Isten fiak) örvendeztek, amikor Isten megvetette a Föld alapjait (nem amikor teremtette)

- Az alapokat Isten a 3.napon vetette meg (1 Móz. 1.9)

- Minden "nagyon jó" volt a 6.nap végén (1Móz 1.31)

- Ádám 130 éves volt, amikor Sét nevű fia megszületett (1Móz. 5.3)

Ezekből azt tudhatjuk meg, a 6 nap, az 6 nap a teremtésben és nem lehetett közben rés (hézag); és hogy Sátán lázadása és levettetése a 7.nap után és a 130 év előtt történt meg. Valószínűleg a 100. év környékén.

2 Móz. 20.11 Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

Ezék. 28.13-14
Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.

1 Móz. 2.8 És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.

Zsid. 1.14 Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet?
Mt. 18.10 Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orczáját.

Jób. 38.4-7 Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt? Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét; Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?

1 Móz. 1.9 És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.

1 Móz. 1.31 És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.