Skip to main content

Ne hallgass rájuk!

5Móz.13.1-4 Ha jövendőmondó vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát mutat neked, és be is következik az a jel vagy csoda, amelyről szólt neked, és azt mondja: „Kövessünk más isteneket (akiket nem ismertél), és tiszteljük azokat”, ne hallgass az efféle jövendőmondók beszédeire vagy az efféle álomlátókra. Mert az ÚR, a ti Istenetek próbál csak ezzel benneteket, hogy megtudja, hogy teljes szívetekből és teljes lelketekből szeretitek-e Isteneteket, az URat. Az URat, a ti Isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok.

Isten gondoskodik népe védelméről minden hamis tanítás és hazug vallás befolyása ellen. Tudjuk, hogy bármi jel vagy csoda, ha vallásos mezbe öltözik, milyen hamar eltéríti az ember szívét. Nemcsak Izráelben volt ez így, hanem ez mindig és mindenütt érvényes ma is. Mindig így dolgozott a Sátán és még fokozottabban így fog működni jelen korunk végén (2Tesz2.8-12, Mt 24.23-25, Jel 13.13-14 lásd lent).

Az emberi szív önmagában teljesen képtelen ellenállni a "jelek és csodák" befolyásának. Csak egy valami erősítheti meg a szívünket és teheti képessé az ördög csalásával szembeni ellenállásra -Isten Igéje.

A 2Tesz 2.10 szerint azért tudja Sátán becsapni hazug csodáival az embereket, "mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy az által üdvözüljenek." Az igazságszeretet őríz meg a tévelygéstől. Nem az ész, nem is intellektuális erőnk, felfogóképességünk vagy tanultságunk véd meg - mindezek teljesen tehetetlenek a sátáni cselvetésekkel szemben. A leghatalmasabb emberi intellektus is könnyű zsákmánya a kígyó ravaszságának.

Hála Istennek, hogy Sátán minden hatalma erőtlenné válik azzal szemben, aki szereti az igazságot, még ha kisgyermek is az. Nem szükséges a hamis tanításokat elemezni, az érveket mérlegelni, vitázni; egyszerűen visszautasíthatjuk azokat, mert az igazság bizonyosságáról meg vagyunk győződve, és szeretet lakik a szívünkben.

A hűséges izraelita, aki teljes szívéből-lelkéből szerette az Urat, kész volt megfelelni bármely hamis prófétának és álomlátónak ezzel az isteni paranccsal: "ne hallgass rájuk!" Ha az ellenség szava a fülig sem jut el, nem érhet el a szívig. A nyáj a pásztorát követi "mert ismeri a szavát". Idegent pedig nem követnek. Miért? Nem mintha vitázni tudnának vele, vagy elemezni mondanivalóját. Egyszerűen azért, mert nem ismerik az idegen hangját. Ha nem ismerjük valakinek a hangját, elég ahhoz, hogy ne kövessük azt, aki szól. És ez olyan vigasztaló Krisztus nyája számára.

Soha ne féljünk attól, hogy gyengék vagyunk. Attól féljünk, hogy erősnek képzeljük magunkat, hiú bizalmunk van saját bölcsességünkben, intelligenciánkban, ismeretünkben, szellemi képességeinkben - igen, ezektől valóban félnünk kell.

Minél jobban érezzük gyengeségünket, annál jobb, mert nagy Pásztorunk ereje a gyengékben teljesedik ki és kegyelme bőségesen elég ahhoz, hogy szeretett és vérén megváltott nyájának minden szükségletét kielégítse. Csak maradjunk mellette tökéletes gyámoltalanságunk és semmiségünk tudatában; drága Igéjét rejtsük el jól szívünkben és táplálkozzunk belőle naponta, mert az az élő kenyér, amely megerősíti belső emberünket.

Így leszünk biztonságban minden idegen hanggal, minden hamis prófétával szemben, minden olyan befolyással szemben, amely az engedelmesség ösvényéről és a Krisztus nevének megvallásától eltéríthet minket.

2Thessz.2.8-12 És akkor megjelenik a törvénytipró – akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével –, akinek eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy az által üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a tévelygés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.
Mt.24.23-25 Ha valaki akkor azt mondja nektek: íme, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek! Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek.
Jel.13.13-14 Nagy jeleket is tesz: Tüzet bocsát az égből a földre az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakosait azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad előtt képes megtenni, és azt mondja a föld lakosainak, hogy készítsék el a fenevad képmását, akin fegyverrel ejtett seb van, de életre kelt.