Skip to main content

Örökélet

Szeretnél örökéletet? Naná. Mindenki szeretne.
Vajon tudjuk-e, mi is az örökélet?
Örökké  (időben) élni. Csak ennyi lenne?
Nézzük mit mond erről a Biblia!

Jn 17. 3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 

Megismerni Istent és Jézus Krisztust. Hm. Istent ÉS Jézust.
Jézus nem Isten? De. Tudjuk. Számtalanszor mondta. (itt olvashatsz erről)

Jézus mondja: Jn 14. 1 Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 

Itt is ott az az ÉS. Istenben és Jézusban.
Úgy látszik, valami fontosat akar közölni velünk. Nem elég Istenben hinni? Nem.

Jn 14. 6 Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. 

Ezek szerint Jézus a választó vonal. Tudjuk, hogy Jézus kereszthalála nyitotta meg az utat az Atyához, az örökélethez.
Hát akkor annyi a különböző vallásoknak (hinduizmusnak a sok istenével, muszlimoknak Allahhal, stb...), mert ezek máshogy viszonyulnak Jézushoz (de most nem ez a téma). Térjünk vissza az örökélethez.

Megismerni Istent, és Jézust. Hogyan lehetséges ez?

(Jézus mondja) Mt 11. 27 Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú,

Na ez érdekes. Az Atyát csak a Fiú, a Fiút csak az Atya ismeri. Mi lesz veled örökélet?
Tessék pontosan olvasni a Bibliát! Nincs még vége a Mt 11.27-nek.

Mt 11.27b ... az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú kijelenti. 

Akinek a Fiú kijelenti. De jó. Van remény. De kinek jelenti ki a Fiú?

Jn 14. 21 Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki.  

Jn 14. 21 Aki ismeri parancsaimat .... ezért megmutatom és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen engem.”  (EFO - egyszerű fordítás)

Örökélet - ismerni Istent, és Jézust - Jézus kijelenti magát nekem? - Feltételt szab: Megtartani a parancsolatait.

1Jn 5. 3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsolatait megtartjuk; az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 

Nem nehezek. Még hogy nem nehezek? (Gondolj csak a "ne kívánd"-ra)
Nem csak 10 parancs van a Bibliában (azt mondják a zsidók, hogy több, mint 630 parancsolat van). De a tíz sem kevés (gondolj csak a Hegyi-beszédre, ahol Jézus megmagyarázza, hogy Isten a szívünket figyeli, a motivációinkat - s így a harag már gyilkosságnak számít, stb).

Nem nehezek? Ha Ő mondja, akkor annak úgy is kell lennie - hiszen Isten mondja ezt.
Megtartani - mit is jelent ez? Az biztos, hogy nem betartani, mert akkor úgy írná.
Megtartani - a fejemben, a szívemben őrízni, emlékezni rá.
Amikor nem sikerül Isten valamelyik parancsát betartani (pl. harag tölt el), akkor eszembe jut pl.:

Jak 1. 20 Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. 

Máris megvallhatom Istennek (igazat adok Neki), a harag bűn - Ő pedig megbocsátja, és megtisztít (1Jn 1.9).

Ezek szerint ismerkedni kell Isten parancsaival (beszédével) - Biblia!
Olvasni, elmélkedni, memorizálni, beszélgetni ezekről. Ez az ismerkedés Istennel, Jézussal - s ez már az örökélet.
Mikor kezdődik az örökélet? Hát a megtéréssel. De ez már egy másik téma.

Isten áldjon Benneteket! Találkozzunk az örökkévalóságban!