Skip to main content

Sirályok és emberek

„Nem nehéz kitalálni, az emberek miért szeretik annyira a sirályt. Egy sziklás kikötő fölött ültem és figyeltem egyet közülük. A sirály ujjongva ünnepli a szabadságot. Erőteljes csapásokkal löki szárnyát hátrafelé, s jut mind magasabbra, míg minden más sirály fölé emelkedik, majd méltóságteljes tiszteletkörökkel siklik lefelé. Szüntelen produkálja magát, mintha TV-kamera követné minden mozdulatát. Ám csapatban a sirály teljesen megváltozik. Méltósága és kecsessége a veszekedés és kegyetlenség ragadós mocsarába süllyed. Nézzük csak, amint ugyanaz a sirály zuhanó repüléssel belevágja magát a sirálycsapat közepébe, felháborodást, tollfelhőt, dühös hangzavart okozva, csakhogy elmarhasson egy csipetnyi húst. Az udvariasság és gondoskodó megosztás nem létezik a sirályok világában. Olyan ádázul versengenek és irigyek, hogy ha egyikük lábára egy piros szalagot kötnénk és ezzel megkülönböztethetővé tennénk a társaitól, halálra ítélnénk. Csapatának többi tagja felháborodottan támadná csőrével és karmaival a toll és húsrétegen át, hogy vért szívhasson. Addig csípik és marják az áldozatot, míg élettelenül terül el a vértócsában.
Ha feltétlenül madarat kell választanunk követendő példaként, a sirály nem bizonyul a legszerencsésebb döntésnek. Nézzük meg inkább a vadlibák viselkedését. Gondolkodtak-e már azon valaha, hogy ezek a jeles teremtések miért repülnek V alakban? Nem olyan régen a tudomány feltárta, hogy ezt az alakzatot fenntartva a ludak hetvenegy százalékkal gyorsabban és könnyebben képesek repülni. A V alakzat csúcsában repülő lúdnak van a legnehezebb feladata a fokozott légellenállás miatt. Ezt a vezérpozíciót azonban néhány percenként folyamatosan egymást váltva mindig egy másik lúd tölti be. Sőt még azt is feltételezik, hogy a szüntelen gágogással az erősebb madarak a lassúbbakat biztatják. Ha valamelyik kimerül vagy beteg, és kimarad a csapatból, sohasem hagyják magára, hanem egy egészséges madár leszáll a gyengével, és ott marad vele, amíg az újra képes repülni. Ez a társadalmi rétegeződésen belüli együttműködés nagyban hozzájárul a csapat jó közérzetéhez és fennmaradásához.

A sirály arra tanít, hogy törjek ki kötelékeimből, és szabadon repüljek. De a vadliba többet tud ennél: arra tanít, hogy „repüljek a családdal". Segítőkész barátok és hívők támogatásával messze túlszárnyalhatom bármelyik sirály légi tornamutatványát. A családdal együtt messzebbre tudok repülni, mint ahova egyedül valaha is eljuthatnék. És repülés közben erőkifejtésem a család összes többi tagjának javát szolgálja.

(részlet Az akaratos gyerek c. könyvből)

Tanulság  5  pontban  a

Tanulság  5  pontban  a  kanadai  vadlibákról

1.  TÉNY

A vadlibák csoportosan  „V" - alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges az, hogy 71 % - kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne együtt.

Tanulság :

HA  EGYMÁST  SEGÍTVE  DOLGOZUNK,  ÉS  KÖZÖSSÉGI  SZELLEMBEN  VÉGEZZÜK  A  MUNKÁT,  SOKKAL  GYORSABBAN  ÉS  KÖNNYEBBEN  ÉRJÜK  EL  A  CÉLT!

2.  TÉNY

Ha egy vadliba kirepül a sorból és egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem segíti többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon társai erőfeszítése által.

Tanulság :

HA  VAN  ANNYI  ESZÜNK,  MINT  EGY  KANADAI  VADLIBÁNAK,  AKKOR  EGYÜTT  DOLGOZUNK  A  KÖZÖSSÉGGEL  A  KÖZÖS  CÉL  ÉRDEKÉBEN !

 

3.  TÉNY

Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen.

Tanulság :

A  KÖZÖSSÉGBEN  EL  KELL  FOGADNUNK  EGYMÁSRA  UTALTSÁGUNKAT,  ÉS  A  MEGFELELŐ  PILLANATBAN  ÁTADNI  VAGY  ÁTVENNI  A  MUNKÁT  ÉPPÚGY,  MINT  A  VEZETÉST !


4.  TÉNY

Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben bíztassák.

Tanulság :

A  KÖZÖSSÉG  NEM  LÉTEZHET  SZURKOLÓK  NÉLKÜL,  ÉS  FONTOS,  HOGY  A   „GÁGOGÁS"   BIZTATÓ  LEGYEN !

 

5. TÉNY

Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, és addig maradnak együtt, amíg a beteg liba meggyógyul, vagy elpusztul...

A libák ezután visszatérnek a saját közösségükhöz, vagy hármasban, vagy már csak kettesben.  Olykor egy másik közösséggel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat.

Tanulság :

HA  ANNYI  EGYÜTTÉRZÉS  LENNE  BENNÜNK,  MINT  A  VADLIBÁKBAN,  ÁTSEGÍTHETNÉNK  EGYMÁST  A  NEHÉZ  IDŐKÖN  ÚGY,  MINT AHOGYAN  ŐK  IS  TESZIK !