Skip to main content

Taposni vs térdelni

Év eleje: Istentől kapott új évi programunk: ne aggódjatok, hanem imádkozzatok! 

Fil 4. 6 Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. 7 És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Imádás + hálaadás + könyörgés (80%+19%+1%) – nem marad bizonytalanság bennünk.

Kihez imádkozunk – Kicsoda Ő valójában (Sanyi) …. Mt 14 tengeren jár – kísértet.

Hálaadás: mit kaptunk, feltekintünk az ajándékról az ajándékozóra

Zsolt 103. 2 Áldjad, én lelkem, az URat, és ne feledkezzél el semmi jótéteményéről!

Könyörgés (kérés)- kicsi/nagy , állhatatosan – Ő meghallgatja (nem biztos, h teljesíti)

Isten békessége – eredmény

Reményik Sándorral szólva - lehet, hogy „nyugalma nincs, de békessége van".

5Móz 11. 10 Mert az a föld, ahová most bemész, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ahol elvetetted a magot és a lábaddal kellett öntöznöd, mint a veteményeskertet. 11 Hanem az a föld, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes föld, az égi eső itatja. 12 Annak a földnek az ÚR, a te Istened viseli gondját, mindenkor szemmel tartja az ÚR, a te Istened az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. 13 Ezért ha valóban engedelmeskedtek parancsolataimnak …

Zsolt 121. 4 Íme, nem szunnyad és nem alszik Irzáel őrizője!  

Munkánk eredménye: hogyan tapossuk a vízátemelő szerkezetet, hanem attól is, hogy milyen hittel várjuk a mennyei áldást.

Figyelmeztetés ez arra,

-      ne pedálozni akarj még jobban, hanem merj többet térdelve imádkozni.

-      Ne a lábadat járd le, hanem térdelj többet Isten előtt!

-      Ne akarj mindent te magad kitaposni, amire szükséged van, inkább merd hittel elkérni Istentől

-      Ne hajtsd magadat még jobban, hanem hajtsd meg magad teljes bizalommal, mély alázattal Isten előtt! 

-      Tedd meg becsülettel, ami a te dolgod, de fogadd hittel azt, amit ő tett érted, ő kínál neked, s várd hittel, amit megígért!

Aggódtunk az időjárás miatt? Fagyálló feltöltés, …. + ima

Jelenti ez azt is: kevesebbet beszélni a gyermekeinknek, és többet imádkozni értük. Kevesebbet oktatni másokat, de hiteles életet élni közöttük. Kevesebbet győzködni embereket, de őszintén szeretni mindenkit, személyválogatás nélkül.

Példaképem: Káleb

Józs 14. 10 Most pedig, íme, az ÚR életben hagyott engem, ahogy ígérte. Most van negyvenöt esztendeje, amióta az ÚR szólt e dologról Mózesnek, amikor Izráel a pusztában bolyongott. És most, íme, nyolcvanöt esztendős vagyok. 11 Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az erőm, most is olyan az erőm a harchoz és a járásra-kelésre. 12 Most azért add nekem ezt a hegyvidéket, amelyről szólt az ÚR azon a napon. Mert magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott és megerősített nagy városok. Hátha velem lesz az ÚR, és kiűzöm őket, ahogy megmondta az ÚR. 13 És megáldotta őt Józsué, és odaadta Hebrónt Kálébnak, Jefunne fiának örökségül. 

 

Spurgeon: „a hit látja a szívárványt” : íj húr nélkül, felfelé néz, színes