Skip to main content

Teljesség

A „teljesség” az Efezusi levélben
„… hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig” (Ef 3,19).
Mit jelent az Isten mindent meghaladó teljessége? A megértéshez segítségünkre lehet annak a megfigyelése, ahogyan a „teljesség” szót az Efezusi levél használja. Istennek az az akarata, hogy ne üresen és céltalanul töltsük el az életünket, hanem teljességben – a Krisztus teljességében!

Az    idők    teljessége    (1,10)
Ez a kifejezés a jövőre vonatkozik, amikor Isten Krisztust mint Főt helyez mindenek fölé. De Isten működésének a célja már a jelenben is az, hogy Krisztus legyen egész életünk középpontja:
gondolataink, szavaink, cselekedeteink és másokhoz fűződő kapcsolataink Őt tükrözzék és dicsőítsék.

A    Krisztus    teljessége    (1,23)
Hihetetlen, és mégis igaz: Krisztus az Ő teljességét bennünk, az Ő Testében és menyasszonyában találja meg. Ahogyan Ádám a maga teljességét az asszonyban találta meg, akit Isten készített neki, így a mi Urunk Jézus sem tekinti magát teljesnek nélkülünk.

Az    Isten    teljessége    (3,19)
Pál ezen a helyen a szentekért imádkozik, hogy megteljenek Krisztus szeretetével, mert ez az Isten mindent átfogó teljességével való megtöltekezést jelenti.

A    mindenség    teljessége    (4,10)
Miután szeretett Urunk mélyen megalázta magát a Golgotáig, felment, minden égnél feljebb. Miért? Hogy mindent teljessé tegyen. Amikor felment, adományokat adott az Ő Gyülekezetének, hogy többet ismerjünk meg az Ő teljességéből.

A    Krisztus    teljessége    (4,13)   
Ez a vers a keresztyén érettségéről beszél. Isten szándéka, hogy növekedjünk Krisztus megismerésében, amíg eljutunk „a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra”.


A    Szent    Szellem    teljessége    (5,18)   
A felhívás itt így hangzik: „Teljetek meg Szent Szellemmel!” Mit  jelent ez? Ugyanarról a teljességről van szó, amellyel az
Efezusi levél más helyein is találkoztunk – a Krisztus teljességéről. A Szent Szellem semmi mással nem tölt el bennünket,
mint az Úr Jézus Krisztussal.

Ef. 3.19 és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.
Ef. 1.10
az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van.
Ef. 1.23
amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.
Ef. 4.13
míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,
Ef. 5.18
Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel,
Pál gyönyörű imája:
Ef. 3.14-21 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.