Skip to main content

ABT 2009–11-16 PSchaller

Két része van a mai órának. Első rövid lista arról, hogy kaphatunk a legtöbbet a Bibliaiskolás órákból. Tudd, hogy ez szellemi. Gyakran jártatok mindenféle iskolába. Mikor hívő lettem, akkor valami hozzáadódott az életemhez, ami vadonatúj módon tesz hozzá az oktatásomhoz. Ott vannak azok a részek, amik a világi oktatási rendszerben nincsenek. 1.Szent Szellem személye Jn14, 17 Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 2.A Biblia. Ez Isten Igéje, kijelentése az ember számára írott formában. Legyen egy Bibliád, olvasd. Ismertem olyan embereket, akik olvasták reggel, este éveken át. 3.Itt vagyunk mi egymásnak. Azok az emberek, akik itt ülnek körülöttünk, ajándékok. Van lelkünk, testünk, szellemünk, van különbség közöttük. Hogy lehet a legtöbbet kapni a Bibliaiskolából? 1.Legyen személyes járásod Istennel, bízz Istenben. Járj Istennel. Mit jelent ez? Isten ott van az életedben, vezet téged, bízol benne. Péld3, 5 Bízzunk teljes szívünkben az Úrban. Ha bűnben élsz a személyes életed csak olyan, hogy rohangálsz. Paráználkodsz. Akkor csak nagyon keveset kapsz abból, amit az órán elhangzik. Ha eljössz, úgy döntesz, bízol Istenben, egy vadonatúj oktatásban részesülsz. Míg bűnben élsz, nincs meg számodra az oktatás. Ott ülsz az órán, de nem ugyanazt hallod. Nem ugyanabban a világban élsz, mint a többiek. A Szent Szellem közösségében nem járhatunk a világosságban akkor. 2.Megvalljuk a bűneinket. 1Jn1, 7, 9. 1Ján 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha elrejtjük a bűneinket, akkor nem bővelkedünk. Az emberek is lehetnek olyanok, mint a bogarak, mikor jön a világosság, inkább eltűnne. Jobb nekem, ha megvallom a bűnömet, elfogadom Isten kegyelmét, a világosságban járok. Az oktatás olyan oktatás, mi Istenről, azt örömről, békességről, megértésről, Isteni oktatásról szól. A Bibliaiskolában semmit nem fejetettem el, az érdeklődésemet, sem, hanem növekedett. Aki hall, annak, még több adatik. Ez jó iskola, de van ára, meg kell, hogy valljam a bűneimet. Mikor Isten áthatol a rétegeken. Ádám, Éva mikor elkövették a bűnt, elbújtak, megpróbálták betakarni magukat fügefalevelekkel. Ezt újra-újra meg kell tenni. Ha eljössz az Biblia iskolába, kapsz egy állandó betakarást, ami veled marad. Olyan betakarást, kapsz, aki Isten saját maga. Akkor nem kell Halloweent játszani minden nap. Nagyon sok ember magányos farkasnak öltözik naponta. Az az oktatás, amiben mi részesülünk, tanulunk úgy történik: 1Ján 1:7 Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Kérjem az életem minden területén a világosságot. 3.Gal5, 24- 26 Járj a szellemben. Mikor elmész az óráról, akkor mondd, a szellemben és az igazságban akarok járni életem minden területén. 4.Légy követő. Ha azt akarod, jó legyen a Bibliaiskolás időd, akkor 1kor11, 1 szerint legyetek Isten, Isten népének követője. Ha fiatalember lennék, akkor Istenem, adj nekem barátokat, mutasd meg a vezetőséget, akiket követhetnék, mert követő akarok lenni. Találkoztam emberekkel, akik vezetők akartak lenni. Nézz hátra, jön e utánad valaki. Ha követő leszel, egy nap talán Isten használ, hogy vezető legyél. Az ambicíód legyen az, hogy követő legyél. Mózest Jozsué követte, Illést, Elizeus, ki követte Dávidot? 37 erős embere. Ki követte Jézus Krisztust? A tanítványok. Pál apostolt: Timótheus, Titus, Démás. Ők is követők lettek. Rm16-ban is van egy hosszú lista, akik közel álltak hozzá. Lógj együtt, menj beszélgetésekre, várd ki az utolsó szót. P. Stevens ment az autójához, követtük. Elsétáltunk az utca egyik oldalához a másikra. Ő nem bánta, hogy a sarkában voltunk mindig. Mondanál még valamit? Az ember félelem tört vet. Ránk nézett, kicsit elgondolkodott, bement a házába. Gyakran, mikor beszélgettünk a Mcdonaldsz-ban közvetlenül. Meg kell, hogy ismerd a szolgálat szívét, nem csak, hogy milyen a tanteremben, hanem milyen a szíve, hogy él, gondolkodik az értékekről, mik az ő értékei? 5.Járjatok Istentiszteletre. Ez kiegészíti az oktatásotokat. Tanultuk egy csomó mindent IT alatt is. 6.Próbáljatok meg mindent. 5, 21 Ne kárhoztassátok magatokat, ne tápláljátok a bizonytalanságotokat. Néha megtörténik, vannak diákok, akiknek rossz jegyei vannak, kárhoztatják magukat. Legyen ott a kihívás az életedben, de ne kárhoztasd magatokat. 7.Ne legyél lusta, ne húzódj vissza, legyen időbeosztásod köteled el magad. Ne add fel soha. Mi győztesek vagyunk, ezért folytatjuk, hitben megyünk előre. Nem a jegy számít, hanem az, ha hétszer is elbuksz, akkor is folytathatod. Ez olyan iskola, ahol fejlődsz, növekszel, csak nem adod fel, ha meg is történt a dolog, akkor sem adod fel. Ha elesem, akkor legalább jó irányba essek el:) Egy dolog elesni, a másik dolog, hogy ott vagy a Földön, és azt mondod, felállok és megyek tovább, mert bővölködő életet kaptam 2tim2, 1 Légy erős a kegyelemben. Bem kell erősnek lenned a tehetségedben, hanem abban, hogy ismerd, elfogadd a kegyelmet. 8.Tanulmányozz. 2Tim2, 15, hogy Isten előtt megállhass. Olyan valakiként, aki helyesen hasogatja az Igét, emiatt nem kell szégyenkeznie. Nem vagyok teljesen meggyőződve, arról, amiről beszélek, ez nem szégyen? Hogy adhatnék választ arra a reménységre, ami bennem van? Tanulmányozz! Hogy tesszük ezt? Ez is másfajta tanulmányozás, ahol megtanuljuk, hogy halljuk, és a szellemünkben tanulunk. Megtanulod a tanulmányozást, Isten szelleme vezet az összpontosításban. Az intuicióban. Megismersz dolgokat a szellem által, mert lehet, hogy nem én vagyok a legélesebb eszű, de Isten taníthat. Örülök, hogy van egy kis eszem, Isten használhat, és világosság kerülhet az elmébe. Hogy tegyük ezt? Elmondom, velem hogy történt. Elkezdtem nagyon olvasni a Bibliám. Voltak olyan idők, mikor csak imádkoztam, olvastam a Bibliát. Valaki tanított, figyeltem, összpontosítottam, lejátszottam azokat a részeket, amik kapcsolódtak az órához. Elmélkedtem a különböző részekről a Bibliában, segített az összpontosításban, hallásban. Nagyon elkezdtem élvezni az órákat. P. Stevens nagyon sok Bibliaverset idézett egy nap alatt. Ott ültem, hallgattam, egyszer csak a gondolataim elkezdtek összekapcsolódni. Fogtam a füzetet, jegyzetet óra után, átismételtem. Ha ültem valahol, akkor csak élveztem annak az információnak a gazdagságát, ami elkezdett felhalmozni az elmémben. Ésa64, Tudom, mi van ebben a fejezetben. Jób19, ezt nem igazán ismerem. Annyira megismerem a Bibliát, talán 30 év alatt, ez lehetséges, hogy az én rossz memóriámmal is lehetséges lenne megismernem. A kis időintervallumok, ahogy tanulmányozok 20 percig, becsukom a könyvet, aztán emlékezni fogok rá. Ha egyszer emlékszek, akkor segít a memóriában, aztán az emlékezésem növekszik, ezt tettem a Bibliaiskolában. A Szent Szellem az elmémben összekapcsolta a dolgokat. Nem a módszer a lényeg, hanem a szív. Isten megtiszteli a hit szívét, a hitbeli imáidat, a fegyelmezett elmédet a vágyadat a tanulásra, hogy meg akarod ismerni, amit ad Neked. Ha egy igazság kerül a szívedbe, akkor már nagyon sok mindent tanultam. Tanulj, tanulmányozz, folytasd apránként. Egy óra, egy tégla, a következő óra még egy tégla. Szerinted felépül ez a fal? Hát, nagyon lassan halad. Ez így történik, lassan, de apránként. Ésa28, 9 9.Ne élj a törvény betűje szerint 2kor3, 5-6 Élj a szellem által. Az ige szelleme által. 10.Ne rakd be Istent dobozba, hanem imádd Istent. Isten nagyobb, mint a mi iskolánk. Isten Jób Istene. Sokszor mondják, hogy tehette Isten ezt velem, járok Istentiszteletre, fizetem a tizedet. Mikor megközelítjük őt, ő irányítja a dolgokat, nem mi. Isten útai nagyszerűek. Közösségben kell lennünk, felkészülni az életre. Istenként tiszteljük őt. Istent megtisztelni a kezdete az oktatásunknak. Ha így kezdünk, akkor növekedni fogunk. 11.Tanulj meg szolgálni. Ne csináld azt, hogy mindent magadba szippantasz, de közben nem öntöd ki magadból. Meg kell tanulnod, hogy tudsz megosztani, kiadni magadból, léleknyerőnek lenni. Hogy imádkozz a testvéreiddel, hogy mondj egy bölcs szót, hogy légy barátságos. Imádkozz, hogy Isten adjon Isten szerint való barátokat. Egy barát a háborúság idejére születik. Van olyan barát, aki közelebb áll, mint egy testvér. A barátaid a bibliaiskolában nagyon fontosak. Ott vagyok a Bibliaiskolában, akkor elfogadok, megosztok, mosolya, hozzáállás, ez nagyon sokat számít. Így járjuk végig a szemesztert. Összrfoglalás. A Bibliaiskolai oktatás más, mint a többi. Van 3 összetevő, ami hiányzik a világi oktatásból. 1.a Szent Szellem a tanítónk Jn14, 17 2.van Bibliánk. 3.Vagyunk egymásnak. Az ember melletted ugyanúgy be van szent Szellemmel, mint te. 11 pont. 1.legyen személyes járásod Istennel. 2.Valld meg a bűneidet. 1Jn1, 7, 9 3.Élj a szellemben Gal5, 24 26 4.légy követő 1kor11, 1 5.vegyél részt az Istentiszteleteken. 6.Ne kárhoztasd magad ne táplálkozz a bizonytalanságból. 7.Ne add fel. Péld24, 16 8.Tanulmányozz. Tanulás. 2Tim2, 15 1pt3, 15 1.Hogyan próbál emlékezni dolgokra. 2.Legyünk hálásak akár egy mondatért, egy dologért is, amit kapunk az órán. Ez nagyon fontos, mert fáradtak vagyunk, vagy más ok miatt nem értjük az órát. Ésa28, 9-10 Tégláról téglára építkezünk. 9.Ne élj az ige betűjével, hanem a Szellem által kor3, 5-6 10.Ne tedd Istent egy dobozba, hanem legyél Isten imádó. Ésa55, 8. Az ő utai nem a mi utaink. 11.Tanulj meg szolgálni, hogy kiöntsd amit kaptál az iskolában. Péld17, 17 péld18, 24 hf. 4 vers. Zsid4, 13, 1jn1, 7- 9, 2tim2, 1, írd le, gondolkodj rajtuk, elmélkedjünk rajtuk. Írj max. egy oldalt a gondolatainkról.