Skip to main content

ABT 2009-12-01 PStevens

Jézus Krisztus a drága bárány. Ő egy harcos király, a csatába megy. Mit fog tenni? Véget vet a gonoszságnak, ami az ő teremtése, a megváltott népe ellen fordult. Éveken át idegenek bántották, kihasználták az embereit. Kihasználták a népét éveken át. Most az Úr Jézus megbosszulja tökéletes igazságban, jogosságban. Ő fogja megbosszulni, amiatt, ahogy bántak az Ő vérével. Jel3, 14 a Laodiciabeli gyülekezetnek azt mondta, Ő hű és igaz bizonyság. Most visszajön, hogy igazságban megítélje a Földet, azt mondja, hogy igazságosságban fog ítélni. Egy vezető vezetni kezd a szolgálatban. Nyilván bűnösök, akiket Isten kegyelme megváltott, mégis kaptak egy hivatalt, hatalmat, hogy elláthassák a hivatalt. Jézus állandóan megerősítette, hogy Ő hű és igaz bizonyság. Az évek során tanulmányoztam, egyre többet tudok erről. Jézus hűséges, és igaz. Mit jelent? Mindaz, amit mond, amit tesz, ami az Ő személye, és ez még nem minden! Amikor Ő kirendeli Isten emberét, mint vezetőt, ad neki egy hivatalt, kirendeli a gyümölcsöket. Ha megkéred Istent, hogy a megfelelő férjet adja, akkor ő megadja a megfelelő férjet. Mert ő hű és igaz. Ha megkéred, hogy változtassa meg az anyagi helyzetedet, de küszködés nélkül, akkor ő megteszi. A küszködéssel nem tudod elfogadni Isten gondoskodását. Akkor aggodalmukkal vagyunk elfoglalva. Van van egy szükséged, kéred Istent, garantált, hogy Ő hűséges, és igaz bizonyság lesz számodra. Várom az orvosi beszámolókat a gyógyulásokról. Isten igéje mindig hűséges és igaz lesz. Nem kell elmenni az órára, az se érdekel, aludtatok-e, vagy nem. Ez nem csak prédikálás, nem csak szavak, kifejezések, hanem az igazság, az, hogy ami csak szükséges számodra, Isten annyira megeleveníthet, segít az időbeosztásodban. Isten hatalma, Igéje annyira megeleveníthet. 1. Isten igéje milyen mértékben működik értem? 2.Milyen mértékben működik Isten igéje számomra? 3.Milyen mértékben működik Isten igéje általam? Szükségem van arra, hogy Isten igéje, az Ő jelleme átformáljon. Isten hűséges, nagyon is hűséges, hogy értünk, bennünk, általunk munkálkodjunk. Ezért szükséges, hogy azonosuljunk Jézus Krisztussal minden területen. Ezért kell, hogy halottnak számítsam magam az életem minden területén, és a feltámadási életben kell élnem! Megláttam, hogy a menny megnyílt, négyszer történt meg az Újszövetségben. János újra-újra Krisztusnak hívta őt. Fehér lovon ül. Ez a győzelemről, hatalomról szól, mert a lényege a tisztaság. Ez ad hatalmat. Aki rajta ült, annak a neve hű és igaz. Minden vele kapcsolatos dolog, és Ő saját maga az igazság. Az ő neve a hűség, és ő igazságosan ítél, ez egy felső igazságosság. Így hívjuk ezt, hogy felső igazság. Miért fontos nekünk definíciókat adni erről? Mert a farizeusok mindig a saját igazságukat követték. Jézus a felsőbb igazság. Rm10, 4. abban a pillanatban, mikor üdvözültünk, megkaptuk a felsőbb igazságot. Hányan vannak, akik azt gondolják, igazabbak, mint mások? Nem dohányoznak, nem isznak, Tv-jük sincs, ha van, akkor csak titokban. Mint a jó barátom, minden pásztort elítélt, akinek csak volt TV antennája. Az első nap, mikor meglátogattam, akkor megláttam a Tv-jét. Ez az anyámé, mondta zavartan. 3 éven ordított, kárhoztatott mindenkit, akinek Tv-je volt. Nem így értelmezem a felsőbb igazságot, ez önigazság! Még a vendégszobába is volt TV. Egész héten át mentegetőzött. Ne kérj bocsánatot, csak olyan vicces az egész. Azon a héten, amíg ott voltam, 3szor is kapott büntetést gyorshajtásért. Azóta is Tv ellen prédikál. Még mindig Jézusról prédikál. Jézus saját maga hadakozik. El tudjátok képzeni? Amerika, ha meglátná a megnyílt mennyet, és Jézus kijönne rajta, hányan vonulnának fel? Ha tudják, mi fog történni, nem tetszik nekik, felvonulnának ellene. 100-an felvonulnak valami jó dologért, és a TV felveszi. Ami az igazság, azt meg se mutatja a TV. Ha valaki az igazságért áll ki, az csak egy kis csoport. Szemei olyanok, mint a tűzláng, ez a mindenütt jelenvalóságot, mindentudását jelenti, emiatt ítélhető. Az ő ismerete alapján, tökéletes igazságban ítélhet. Ez azt jelenti, hogy ez a minden látó szem a fehér lovon ülve, a kapitány, aki vezeti a seregeket, a Szentek teljesen felindulnak ezen. A Földlakók halálra vannak ítélve, jön mindennek az elpusztulása. Arról beszél, itt a fején sok korona volt. Ez a méltóságot jelenti, a tekintélyt, azt, hogy Ő király. Jézus most be fogja mutatni azt, ami nagyon is szokatlan. Mert Jel12, 3 Látjuk a Sátánt, akinek szintén volt 7 koronája. Ugyanezt a szót használja Jel13, 1 A Sátánnak nem volt méltósága, de Jézusnak van méltósága, tekintélye. A sárkánynak, hét koronája volt, Krisztusról viszont azt írja, sok koronája volt. Ez arról szól, ő minden teremtmény felett való volt. A nemzetek fölött, a törtélelem fölött. Előtte minden összeomlik. Minden hívő, aki jár Bibliaórára, teljes izgalomban lesz, mikor meglátja Kr. fején a sok koronát. Ő az, aki kezében tartja a történelmet. Jahve. Egy mennyei név, ami a kapcsolatot fejezi ki az Jézus, teremtényei között. Mt11, 7 csak az Atya ismeri. Örökkévaló, Isten logosza. Ez nem csak Isten Igéje, hanem Isten Igéje leleplez egy különleges nevet. A neve Isten igéjének volt neveztetve. Ez nem a saját vére Ő a királyok királya, Urak Ura. Ésa63, 1-4 visszatér, bosszúállással a szívében. Az ő bosszúállása igazságos, nincs kételyünk, ki lesz a győztes. Most harcos királyként jön nagyszerű győzelemmel. Megmutat mindent, aki Ő. Látjuk a társadalmunkat, ami bizonyos irányba halad, azt gondoljuk, az emberek megússzák mindenféle bűnnel, emberek, akik mindent összehordtak, de a szűkölködnek nem adnak. Afrikában, a harmadik világban nincsenek kórházak. Az orvosoknak el kellett jönniük, rájuk akarták kényszeríteni, hogy AIDS-es vért akartak használjanak vérátömlesztésre. Isten nem csak kiegyenlíti a dolgokat. Isten tökéletes igazsággal fog működni. Mindenki, aki visszautasította az uralmát, megítélheti tökéletes igazsággal. Jézus Kr. ahogy visszajön, azért jön, hogy véget vessen annak a szörnyű gonosznak, ami sújtotta az országokat. Uralkodni fog, míg a lábainak zsámolyává nem vállnak az ellenségei. Ez nem úgy hangzik, mint egy liberális nagypapi. Az élet beszéde, az élő ige. Jud14, Ő jön, Szentek ezreivel az Úr, ez hatalmas nagy sokaságot jelent, mindenféle gonoszságokat megítél, ami a népe ellen megy. Az égből jön a sok koronás alak, aki Isten igéjének hivatatik, hihetetlen fehér lovon jelenik meg. Ez a fehér mén megdicsőült testtel rendelkezik. Itt vannak a gyönyörű fehér lovak, azt gondoljátok lesznek macskák a mennyben? Példabeszédek azt mondják, az állat lelke a porba megy. Lehet, hogy Isten már a mennybe teremtette az állatokat. A jelképes dolgok is szó szerinti dolgokat magyaráznak. Látjuk a hatalmas nagy fehér mént, rajta ül a harcos király, akinek szemei tűzláng, a szájából éles kard jön ki. Ha olyan ember voltál, aki nem voltál még megtérve, meglátod ezt a jelenséget, akkor megtérsz, amint látod az éles kardot, a kétélű kardot, a vasvessző, a harag hevének bors ajtaja. A mennyei seregek nem azért jönnek, hogy legyőzzék a fenevadat, hanem, mint Kr. részei. Nem csak a Szentek jönnek, hanem jönnek a mennyei seregek, az angyalok. Luk9, 26, Mrk8, 38. Én úgy gondolom, hogy jön a menyasszonyával Kr. amiatt, amilyen az ő természete, jönnek a szentek is. Mi van akkor, ha a menyasszonynak minden egyes tagja angyallal jön, aki amúgy is vele volt mindig? Ez a hatalmas sereg mozdul előre és látjuk a harcos királyt, akinek szájából éles kard jön elő, hogy azzal verje a pogányokat. Az egyedüli fegyver, ami nála van az éles kard, a seregeknek pedig nincs fegyvere, mert nincs rá szükségük. Ezért ébredünk rá, az Úr harcol értünk. Jézus előtt leborulnak az ellenségei, mert Isten igéjének hatalma ellenállhatatlan. Egyedül Isten igéjére van szükség, ha ő teremtette a világmindenséget. Zsid1, 3-ban. Az evangélium is beszéd által nyeri meg az embereket, akkor most Isten igéje arra lesz használva, hogy elpusztítsa az összes ellenségét a hívőknek. Ő, aki teremtette a mennyet, és Földet, a világegyetemet, őt tanulmányozzátok! Tanulmányozzátok őt, akinek szavai örökre megmaradnak, aki elválasztja a lelket a szellemtől. Isteni tudatosságban történik ez, és mindig így van. Meg fogjátok látni, amit tanultatok a Bibliaiskolába, Isten megmutatja annak a hatalmát, végső soron Isten hatalmát. Elképesztő Isten igéjét tanulmányozni, ne helyettesítsétek az ajándékot semmivel! Töltekeztek be a szellemmel, ne legyetek érzelmiek, helyesen hasogassátok az igét, ami nekünk adatott. Aki hallja az én igémet, nem jut kárhozatra, életet kap, mert az ige életet hoz. Összefoglalás. Jel19, 11-el kezdte, látjuk, hogy a menny megnyílik. Azért nyílt meg, hogy János láthassa, mi történik a mennyben. Az Újszövetségben is négyszer látjuk ezt a kifejezést, hogy a menny megnyílott. A kifejezés, hogy halott király. Jel4, a bárány is elhagyja a mennyet, mint egy harcos király. Az emberek azért harcolnak, hogy területet foglaljanak el, de ebben az esetben a harcos király elfoglalja a mennyet, az a célja, hogy véget vessen a gonosznak, és mindennek, ami Isten teremtése ellen megy. Isten igéjének munkájáról 3 pontot mondott 1.Isten igéjének munkája bennem. 2.Értem 3.rajtam keresztül. A kifejezés, hogy hű és igaz. Aki a fehér lovon ül, az igaz és hű. Krisztus nem csak mondja az igazságot, hanem, minden, aki ő az igaz. Ő maga az igazság. Volt a felső igazság. Rm10, 4 Jézus volt a törvény betöltése, a vége, mindeni számára: hit. Jézus a törvénynek a vége mindenki számára, aki hisz. Ez a felső igazságosság. Nem az önigazság, vagy a releváns igazság. Enélkül mindenki a pokolba megy. A szemei olyanok voltak, mint a tűz. Ez azt jelenti, hogy mindenhol jelenvaló, mindent tudó. Az ő ismeretével fog ítélni. A fején sok korona van. Ez a szó, hogy DIADÉ. Ez egy különleges korona, amit Isten emberei kapnak meg, ez többes számba szerepel, több korona. Ezek a koronák felsőbbrendű királyi mivoltot, méltóságot adnak neki. Jel12, 3 A sárkánynak 7 korona volt a fején, a fenevadnak 10 koronája volt Jer10, 7 Nemzetek királya. Olyan név volt ráírva, amit senki más nem ismert, csak ő maga. Ez Jahve, arról a kapcsolatról beszél, ami Isten és az ő teremténye között van. Végleg megértik az emberek, hogy a csata az Úré. Ésa11, 4 Jn18, 5-6 arról beszél, hogy a végső csata az Úré.