Skip to main content

ABT 2009-12-03 PSchaller A test, lélek, szellem kapcsolata.

Elmagyaráztuk a szellemet, a szellem működését. A szellem életről tanulunk. Nagyon sokszor az emberek korlátozzák életüket, és csak a testükről gondolkodnak. A világban a legfontosabb dolog a test, a lélek. Nagyon sok orvos, a tudósok, a fiziológusok azt mondják, úgy tekintenek az emberre, mintha csak a szervezetének eredménye lenne, milyen hormonok, milyen kémiai reakcióba léptek egymással, ennek mi lett a következménye. Ad Wacth írta a könyvet, hogy miden az agyra kenhető. Régen a pszichiáter beszélgetett veled egy órát a lelki problémáidról. Ha most elmész, beszélgetsz vele 10 percet, felír egy gyógyszert, te pedig beszeded. A tünetekkel lehet, hogy bánik egy kicsit, hogy mi okozta, azzal nem. Hisszük, hogy többek vagyunk testnél, léleknél. A kapcsolat van a testünk, lelkünk. Fel kell, hogy ismerjük, hogy az ember Isten képére lett teremtve, rá kell ébrednünk, hogy Jézus azt mondta, az ember nem élhet kenyér által, hanem azok a szavak által kell élnie, amik a szellemből származnak. Van olyan mód, mikor a testre, és a lélekre figyelnek. Az ember szelleme, ahogy kapcsolatba kerül a Szent Szellemmel, az fantasztikus. Ne korlátozzuk magunkat a testre, lélekre, a kettő közötti kapcsolatra. Elismerjük az orvostudományt, de nem adjuk meg magunkat annak az elképzelésnek, hogy egyszerűen csak gyár vagyok, van elhívásom, célom, forrásaim Istenben. Isten beszélt saját magáról nekünk, eldöntöttük, így élünk, hogy a Szent Szellem hatása alatt élünk, ő hatással van ránk. Ezt hangsúlyozzuk, hogy gyere, és elámulsz azon, amit az élő Isten tehet érted. 1kor2, A szellemről beszélünk. A testnek vannak érzékszervei: látás, szaglás, a hallás, az ízlelés, van több érzékszervünk? Van-e nagyobb kapacitásunk? A test csodálatos, a képességeit, érzékeit illetőleg. Ezt elismerjük. Azt is tudjuk, hogy van lelkünk, szellemünk. A szellem és a lélek egy bizonyos módon nagyon hasonlóak. Egy hitetlen embernek is van teste, lelke, a szelleme azonban halott. Az ördög azért használhatja. Isten szempontjából azonban a szellem halott. Ésa59, 2 Juhok voltunk, akik eltévelyedtünk. Ésa1, 5-6 Nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés történik amiatt, hogy az emberek nem ismerik Istent. A kapcsolat nem a lélek funkciója, hanem a szellemé, aki az Úrral egyesül, ez a szó, a szexuális egyesülésre utal. Ugyanaz a Héber szó, hogy Ádám ismerte Évát, az ember, Isten között ugyanez van. Ugyanez a szó van a kapcsolatra. A férfi, nő egy testté lesznek, az Isten az emberrel egy szellem, mikor egyesül vele. Világ, az a problémátok, hogy nem ismeritek Isten. Nem, a gazdasági válság. Gyerek hozzám, akik munkálkodtatok, megfáradtatok, vegyétek magatokra az én igámat. Csodálatos, mikor egyszerű emberekkel vagy, hatalom van az egyszerűségben, bölcsességben. Az ember rohan, bekapkodja a tablettákat. Óránként 5 embernek is felírja. Az emberek mennek tovább az életükben, ennyiben tudott segíteni neki az orvos. Jónás könyve is írja Jónás2, 8-9 Isten ebbe a szolgálatba hívott el téged. A Szent Szellem elhívott egy szolgálatba, az embereknek szüksége van a Szent Szellemre az életükben. Mit tesz a szellem? 3 dologról beszélünk. 1.a test a világ tudatossága. 2.A lélek tudatossága 3.a szent szellem, akik a lélekben lakozik. 4.Az intuíció és az ismeret. Ézs 11:2 A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Nem csodálatos ez? A Szent Szellem nyugszik Krisztuson. Krisztus megkapja a csodálatos betekintéseket. Egy fiatal fiú ott van a templomban, de a szellem nyugszik rajta. Honnan tudja ez a srác azokat a dolgokat, amiket mást nem tud? Milyen rabbitól tanultad. Én Gamáliel iskolájába jártam. Jézus 12 éves, honnan tudja ezeket a jó kis állításokat, amiket mond. 1. a szellemben az intuíció, az ismeret. Minden vasárnap elmentünk a templomba, katolikusok voltunk. Mondtam, az Atya, Fiú, Szent Szellem nevét, a katekizmust. Jártam templomba, aztán megtértem, valami megváltozott. Tudjátok, mi volt ez? A név. Jézus Kr. neve megváltozott számomra, Jézus Kr. már más volt számomra a szívemben. Kinek mond engem a szellem? Jeremiás vagy, Illés. Jézus ilyesmi volt. Kinek mondasz te engem? Te vagy Kr. az élő Isten fia. Ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az Atyám. Kr. neve azzá a névvé válik, hogy megértjük, ő a megváltónk. Ma beszélgettem az Úrról pár emberrel. Hiszel Jézus Krisztusban? Igen. Imádkozol hozzá? Igazából nem. Ha Istenhez jössz hitben, akkor Isten neked adja ezt. 1. intuíció. A Biblia Isten igéje, és hibátlan. Intuíció. A lélekben is van ilyen, mikor egy anyuka felébred az éjszaka közepén, azt mondja, a tini lányom bajban van. Ez lehetséges. Van olyan intuíció, ami a lélekben van. Most nem erről beszélünk. Ez nem a lélek funkciója, hanem a szellemé. Jézus eljött, azt mondja, gyors megértést adott az Úrnak félelmében, hogy ne látás által ítéljen. Hogy nem szemeinek látása által ítéljen, ne füleinek hallása szerint bíráskodjon. Jákob megáldotta az unokáit, nem a szemei által, nem a fülei által, hanem egy más szinten, az intuíció szintjén. Tudod, van, valaki azt mondja, amit hallani akarsz, de nem őszinte. Többször nem amit mond a lényeg, hanem a szív, mert az emberek nem jól kommunikálnak. Az ember szelleme is kifejeződik a felismerésben. Ami kapcsolatos az intuícióval, a felismerés. Jézus gyakran tudta, és felfogta a szellemében ezt, mikor a tanítványokkal beszélt. Felismerte az emberek szívében való küszködést, tudta, mit tegyen, mikor. Mikor forgassa fel. Kétszer tette meg. Először, mikor elkezdett szolgálni, felforgatta az asztalokat, hogy ne tolvajok hajléka legyen a templom. Ez a harag a képmutatás miatt volt, és az őszinteség miatt. Tudta, hogy bajba jut emiatt. Egy szellemi ember nem illik bele a társadalmi normákba, sokkal inkább azzal van elfoglalva, hogy Isten elméjét, szívét kövesse. Néhány prófétát Isten egész furcsa dologra kért. Ézs 20:2 Ez időben szólott az Úr Ésaiás, Ámos fia által, mondván: Menj és oldd le a gyászruhát derekadról, és sarudat vond le lábadról! És úgy cselekedett, járván ruha és saru nélkül.. Ézs 20:3 És mondá az Úr: A mint szolgám Ésaiás ruha és saru nélkül jár három esztendeig jegyül és jelenségül Égyiptomra és Szerecsenországra nézve: Másik Ezékiel, akinek azt mondta Isten, holnap meghal a feleséged, és ne gyászold egyáltalán. Isten világa ez a világ, abból a célból van, hogy bizonyság legyen, hogy az életet leplezze le. Ez az az élet, mikor Isten vezet bennünket. Jn1, 10 Őbenne volt az élet, ez az élet volt az emberek világossága. A szellem, a felismerés. Ez a kulcsszó. Jézusnak nem a szemeire, és a füleire volt szüksége a felismeréshez., mert tudta a szemeivel, füleivel szerzett információ félrevezethet. Az intuícióval kapcsolatos másik szó a kenet. 1Jn2, 20-27 a Kenet a Szent Szellem kenete. A szellem bennünk lakik. Állandóan beköltözött a szellem. 2Kor1, 21 Isten felkentjei vagyunk Zsolt133, 1-3 Milyen csodálatos, mikor az Atyafiak egységben lakoznak. Ahogy Áron szakállán lefolyik a kenet úgy árasztotta ránk az áldást Isten. Ef1, 17-19 Intuíció, ismeret, megtaláljuk a kijelentés, a szellemi megértés szellemét. 2. Vers. A szellem közösségben van. 2Kor 13:13 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen. Közösség. Isten szelleme benned. Közösség. Anélkül, hogy megszakadna. Megtisztelve a hitbeli döntésedet, járásodat. Gal5, 25 Hányan érzitek a közösséget a Szent Szellemmel? Néha a lelkünk elködösíti, mert a lelkünk zavart, nem Isten tudatosak vagyunk, hanem valami másra összpontosítunk. Könnyű elbátortalanodnunk. Az RBT-nek 3 szava van. 1Móz3-ban 1.a félelem 2.bűntudat 3.szégyen. A lélekkel kapcsolatosak ezek. Nem a szellemmel. Az első Ádám élő lélek volt, a második megelevenítő szellem. Érzem, az Úr itt van velünk a Bibliaiskolában. Mikor csak tudtok, itt vagytok. 1Kor 15:45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Az élő lélek él, uralkodik a félelem, a bűntudat, a szégyen által. Nagyon erős érzések ezek, uralkodnak a lelkünkben, ezek következményében élünk. Mindezek mögött persze éljük életünket, de a színfalak mögött ott van az RBT, uralkodni próbál az életemben. Az utolsó Ádám lett megelevenítő szellemmé. Először a testi reakció jön sokszor, mikor reggel felkelsz, az első hozzáállásod, amivel a helyzetre reagálsz, az lehet a félelem, szégyen, bűntudat, de ez az első Ádámból jön. A második Ádámból pedig a szellemi jön. Lehet, hogy az első jön először, de le kell vetkőznünk a régi embert, és felismerni az újat. Ott van a Szent Szellem közössége velünk. A mély mélyt hív elő, örvény örvényt hív elő. Zsolt42, 8 1kor12, 13 Egy szellemet iszunk. Egyesültünk a szellemmel. A szellem, aki itt van, felkent minket, hogy kinyissuk a Bibliát, hallgassuk, amit a Szent Szellem tanítani akar. A közösség, mikor ugyanabból a szellemből iszunk. Megvilágosítja az elménket, Pál is így imádkozott, hogy kapjátok meg a bölcsességének, kijelentésnek a szellemét. Ez valami titkos dolognak a leleplezése, hogy megláthassam, anya mi van vacsira, és akkor meglátod, mi van a fazékban. Isten megmutatja a Bibliából, és megértjük, mi Kr. teste, mit jelent hitben élni., rájövünk egy nagy cél részesei vagyunk. A fedő levétetett a fazékról. Ez egy kijelentés. Ef1, 17-19 erre utaltunk most. A mi Urunk Ef 1:17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; Az szeretném, hogy mindenki Szent legyen ma este. Ezért van imaszobánk, ott imádkozunk, hogy Istenünk, mutasd meg az embereknek ki Jézus Kr. ahogy Gal3, 52-55 írta Pál. Mikor lett megfeszítve Krisztus? Húsz évvel azelőtt. Látták az emberek történelmileg megfeszítve Krisztust? Nem, nem voltak ott? Akkor, hogy lehetséges, hogy láthatták Krisztust megfeszítve. Gal 3:1 Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, [mintha] ti köztetek feszíttetett [volna] meg? Hogy láthatták ezt? Az Atya megmutatta, az intuíció által. Nem ismertem Jézus Krisztust, nem ismertem, úgy, ahogy most. Nem erre van a szellemünk? Elmész egy világi egyetemre, és semmit nem hallasz a Szellemről. Minket azonban ez érdekel, mert tudjuk, ha a Szent Szellem a tanítónk, akkor ő elvezérel minden igazságra. Az igazi célom, hogy olyan alapom legyen, amit ember nem vethet. A nagy célom, hogy felismerjem, mi Isten célja, az emberiség számára. Összegfoglalás: Hajnal. A test, a lélek, és a szellem kapcsolatát magyarázta. A világ úgy gondolkodik, az ember test, és lélek, de mi nem csak hormonok vagyunk, hanem döntéshozók, van elhívásunk célunk, ott van a forrás mibennünk. Néhány verset említett. Ezek nagyon fontosak. Ef2, 1, Ésa59, 2, Ésa1, 5-6, Ha a Szellem halott, akkor nem ismerjük Istent. Van 3 dolog, amit a Szent Szellem tesz. 1.intuíció, az ismeret, ez más, mint ahogy a világ beszél az intuícióról. Ésa11, 2-3 Krisztusról beszélnek. Beszélt a bölcsesség, a megismerés szelleméről. Volt két alpont az egyik volt a felismerés, a másik volt a kenet. A felismeréshez nincs szükségünk szemre, és fülre, mert ez szellemi. A Szent Szellem kijelent számunkra dolgokat. Beszélt Ef1, 17-19-ről, ami ugyanez. A kenet pedig 1jn2, 20-27, 2kor1, 21, Zsolt133, 1-3 A szellemi ember nem illik bele a világ társadalmi normájába, és nem is érdekli. Ésa20, 2-3 Isten arra kérte a prófétát, hogy meztelenül járjon. Isten igéje mibennünk lakik. Ennek a célja, hogy mi bizonyság legyünk még akkor is, ha meztelenül járunk. 2Kor13, 13 A Szent 2. Szellemmel való közösség. Az volt a definíció. Hogy Isten Szent Szelleme benned, akik Istennel van közösségben nap, mint nap. Ez a közösség törhetetlen. 1Kor15, 45 itt az első és utolsó Ádámról beszélt. A félelem, szégyen, bűntudat, ezek az érzelmek színeznek be mindent az életünkben. Az utolsó Ádám Jézus Krisztus, akinek a szelleme megelevenítő. Sokszor az első reakciónk, a hozzáállásunk az első Ádám hozzáállása. Nem kell, hogy így legyen, most úgy lesz, hogy felvesszük a dolgokat. Kol3, 10- 14ig. A kinyilatkozás: Fölveszed a fedőt a fazékról, megmutatva, mi van benne. Jn3, 27 Nem adatott nekünk semmi, hanem ha a mennyből van.