Skip to main content

ABT 2009-12-08 P. Stevens A pénz tana.

A pénz elválasztja a gazdagokat, és a szegényeket. Valaki azt mondta, aki megbízható a pénzügyekben, az végső soron mindennel megbízható. Ezt tényleg így gondolom. Nem gondolom, hogy az az ember nem bukhat el. Ha ez lenne a helyzet, akkor nem lenne szüksége Istenre. 1Sám 12:3 Itt vagyok, tegyetek bizonyságot ellenem az Úr előtt és az ő felkentje előtt: kinek vettem el az ökrét, és kinek vettem el a szamarát, és kit csaltam meg, kit sanyargattam, és kitől fogadtam el ajándékot, hogy a miatt szemet hunyjak? és visszaadom néktek. Hát. Szerintem egyet tudtok érteni azzal, ez a vers nagyon különleges része a Bibliának. Ha ez nem jellemzi a társadalom nagyobb részét, hogy elvenni emberektől dolgokat, túljárni az eszükön, elvenni tőlük, ami tényleg hozzájuk tartozik. A pénz a gyökere minden gonoszságnak, de önmagában véve nem gonosz, de sok gonoszságnak a gyökere. Folyamatosan belekeveredek ilyen helyzetekbe, hogy ki kell békíteni olyan embereket, akik a pénz miatt vesztek össze. Tegnap csak 3-an hívtak fel telefonon, hogy nem tudják kifizetni a bérleti díjakat. A legtöbb üzletemberünknek nagyon jól megy az üzlete. Az 1000 éves királyságba is lesz ilyen probléma. Az emberek 95%-a keményen dolgozik, 5% viszont nem, azt mondják, nem találnak munkát. Próbálkoztak valamivel, aztán otthagyták. 5Ször is próbálkozott az a férfi, aztán mindet otthagyta. Körbe jár a gyülekezetben, hogy segítsetek nekem. Áldozatot hozok segítek neki, ha minden nap vasárnap van számomra az nem jó, egyébként ezek az emberek egészségesek, jó erőben vannak. Van itt egy fiatal lány, azt mondta, segítenél az albérletemben, mert nem tudom kifizetni, nincs munkám. Az egyik hölgy, ki nem is olyan intelligens, talált egy nagyon jó állást. Vannak olyan lányok, akik nem találnak munkát. Vicces, mert csak ma 35 álláshirdetés volt. Az a lány, aki nem tudja kifizetni az albérletét, nem talált munkát. Mikor azt mondták nekem, 15$-t kapsz, munkanélküli segélyként, vagy 35$-t cipőboltban, a cipőboltot választottam. A hozzáálláson múlik. Mindenki motivált valamire. Nagyon sokan arra motiváltak, hogy lusták legyenek, energiát fektetnek ebbe. Ha lusta akarsz lenni, akkor ebbe vagy motiválva, tudod, hogy helytelen, de mégis energiát fektetsz bele, hogy ilyen lusta maradjál. Mire igazán szükséged van, motivált leszel, meg akarod tenni. Mikor valamire igazán szükséged van, motivált leszel, hogy megtedd. A legtöbb ember el akar érni valamit. Szükségük van rá, hogy elérjenek valamit. Arra van szükségük, hogy fontosak legyenek. A pénz igenis megelégíti, nem végső soron, de ideiglenesen, az ideiglenes rendszerben megelégít. Az emberek, akik a fontosságukat keresik, az ő elvük az lesz, hogy pénzt keressünk. A másik amire használják, hogy hatással legyenek más életére. Azért erőszakol meg valaki egy nőt, hogy hatással legyen az életére. Azért molesztálja a gyereket, hogy hatással legyen az életére. Jézus Kr. a mi életünk, a fontosságunk. Krisztusban ezer százalék biztonságban vagyunk. Vannak olyan dolgok, amik elengedhetetlenek. A Babiloni rendszerben is ez történt, a vége csalódás lett, a pénz szeretete. Itt van az elengedhetetlenül vágyódom valamire, pl. egy kapcsolatra. Mások pedig vágyódnak valamire kritikus módon. Ez azt jelenti, hogy szeretnék hatással lenni azokra az emberekre. A másik, hogy nem foglalkozol a hatással, csak szeretnéd őket szeretni. Volt egy étterem, ahova jártam. Akárhányszor arra mentem, elfejetettem, melyik nap adtak húslevest, mikor odamentem, nem volt, nagy hatással volt rám. Mikor dolgozol egész nap, és most jönne a vacsora. És akkor nincsen. A kényelmi vágyódásodnak ez ellene áll. Luk12, 15 Jézus azt tanította, hogy vigyázz a kapzsisággal, mert az ember élete nem abból áll, hogy milyen dolgok állnak a tulajdonába. Csel20, 33-35 Saját kezemmel munkálkodtam, nem vágytam a ti dolgotokra. 1Tim6, az Isten szerint valóság kegyelemmel, megelégedettséggel, nagy nyereség. Az arám szó a pénzre a mammon. Mt6, 24 Senki sem szolgálhat két Istent, mammont, vagy Istent. Minél idősebb vagy, annál inkább ragaszkodsz a gazdagsághoz. Arról beszélünk, hogy a kredit kártyámat csak max. 30 napig használom. Ennyi, annyi, van egy csomó kredit kártyám, aztán jön a fizetség, és a 18%-os hitel mutató. Az emberek nem döbbennek rá, de akarják érezni, hogy értékesek, ezért célt akarnak az életükben. Az ember nagyra értékel dolgokat, amik gyakran utálatosság az Isten szemében. Ha Istent akarod szolgálni, akkor ne rút nyerészkedésből szolgáld Istent. Fontos, hogy rádöbbenjünk. Luk10, 10 Méltó a munkás a jutalmára. Az ember, aki megdolgozott a béréért, méltó rá. 2kor8, 2kor9, 8-9 a könyörületességből való adakozásról szól. Arról szól, hogy arányaiban mennyit adsz. Az arányokról van szó. Hiszem azt, hogy adakozás egy rendelkezés, de nem törvény. Az Újszövetségben senkit nem fog Isten megbüntetni, hogy nem fizetjük a tizedünket, de áldottak leszünk, ha megfelelő hozzáállással adakozunk. Nem a nyomás miatt, de kell, hogy adakozzunk a tized fizetés felett is. 5Móz 8:18 Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, a ki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, miképen e mai napon van. Az emberek keresnek valamit, szükségük van valamire. Azt mondta, hatalmat ad a gazdagság megszerzésére. Ha erre a hatalomra gondolsz, ha valaki a megfelelő szívvel rendelkezik, jó sáfára a pénzügyeinek, ha fizeted részletekben a Bibliaiskolát az rendben van. Ha részletekre veszel meg valamit, nem gond. De nincs olyan tartozásod. Ha valaki jó sáfára a pénzügyeinek, akkor nagyon is valószínűen megbízható leszel Isten előtt. A világegyetemben hány olyan ember van, hogy Isten ad nekik pénzt, arra használják, uralkodjanak embereken, kihasználják az embereket. Úgy használják a pénzt, mintha Isten lenne. A kereskedők ezért sírnak, mikor összeomlik a rendszer. Ez biztosította a biztonságukat, ezzel érezték a megelégedettségüket, hogy elértek valamit. Mindenki ezt keresi, hogy elérjen valamit. 1-2 éven belül, 5 éven belül. Meglátjátok, hogy sokkal többet fogtok kapni anyagilag, mint amire szükségetek van, mégis rosszul fogjátok használni, mégis leragadtok valahol. Ha Isten akarja, megadhatja a gazdagságot. Ha Isten egy középiskolást arra vezet, hogy legyen orvos, ügyvéd, akkor kövesd Istent, légy sikeres ebben. A legmagasabb hivatal, hogy Isten elküldjön. És bizonyságot tegyél róla. Az írás beszél pásztorokról misszionáriusokról, így lehetsz a legfontosabb, semmi nem érintheti ezt. Tegnap beszéltem egy emberrel, rájöttem én sokkal gazdagabbak vagyok. Sokkal több, mint egy ház, Rolls-Royce. Rendben van, ha Isten ezt neked akarja adni a mennyben. Minap hallottunk a Hallmark tulajdonosáról. 85-ös autóval gurul, és 3 szobás lakása van, két autójuk van. Régi autók. Megkérdezed, miért nem akarsz venni egy jobb autót. Keményen dolgozik. Nem az a fő célja az életének, hogy elérjen valamit, ez rendben van, de kell, hogy Isten dicsérete legyen az első. A motiváció a szükségtől függ. Az embereknek be kell lépniük az ön aktualizációjukba. Ez szellemi nézőpontból azt jelenti, mikor képes vagyok meghatározni az erőmet, a lehetőségeimet, kiváltságaimat, a céljaimat, a hatásomat, mikor ezeket definiálni tudom, akkor a kegyelem által mindent meg tudok tenni. Akkor őszinte vagyok az Istennel való kapcsolatomban, növekszem kegyelemben. Mert igazi értékem van. Belépek ennek az értelmébe. Van célom. Ezt jelenti az örök aktualizáció. Ez nem ugyanaz, mint az önmegvalósítás. Tudom, hogy Isten gondoskodik a szükségeimről mindent megtehetek Istennel. Nem kell aggódnod, nem kell bizonytalannak lenned, nem keresem a hatást, nem aggódsz amiatt, hogy elérsz-e valamit, hanem Istent akarod dicsőíteni. Jézus szájából éles kard jött ki, hogy ezzel verje meg a népeket, ehhez nem kellettek testi fegyverek. Jel 19:15 És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Legeltetni fog, uralkodni. Zsolt149, 6, 9 Zsolt12, 5 Az Istenteleneket vasvesszővel fogja legeltetni, Jézus fog véget vetni a makacsságuknak, uralmuknak. Van rá kényszerített fegyelem, alázat. Polikartusz az első században beszélt erről. Ő is megértette a rá kényszerített fegyelmet, alázatot. Valaki úgy beszélt erről, mintha Ő találta volna ki. A bosszúállás az enyém, mondja az Úr. Látjuk az ítélet eszközeit. Jel 19:16 És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura. Zsolt45, 4-ben is ott van a kard, Jel19, 16-ban viszont a kard a szájában van, a neve pedig a tomporára van írva. Pedig a tomporánál keresnéd a kardot. Itt a szájából jön a kard, a tomporánál van a neve. Jel 19:17 És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára; Jel 19:18 Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. Jel 19:19 És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen. Ott áll a középpontban, övé minden hatalom, onnan személheti az egész harcot, hívja a madarakat, azonnal elkezdődik az armageddóni csata. A teremtények eszegethetnek, ők a madarak, Jézus a szellem által látja, mi fog történni. Lovasok, rajta ülök húsa, mindenkinek a húsa, szabadoké, szolgáké, kicsinyeké, nagyoké. Ez a vér fürdő olyan lesz, hogy 2 méter mélyen 16 km szélesen, 320 km hosszan telve lesz vérrel, egy éles kard, Jézus Kr. kardja öli le a sokaságot, ötször mondja, hogy egyétek a húst. Jönnek a madarak, keselyűk. Mindenféle mocskos madár. P. Zoli: Ez az utolsó óra volt. A dolgoknak a vége jobb, mint az eleje, jó befejezni. Szeretnélek bátorítani, hogy készüljetek fel a vizsgára, most csütörtökön lesz. Szükséges, hogy átnézzétek az óra végi összefoglalókat, ne adjátok fel, mert ez az ördög stratégiája. Tanulj, és fejezd ne a futásodat, nem te vagy az első, sokan már mentek előttetek, és nem ti vagytok az utolsók. Lehettek jó példák az utánuk közvetkezőknek.