Skip to main content

ABT 2009_11_24 PStevens

Jel 19:7 Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, Jel 19:8 És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Jel 19:9 És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. Jel 19:10 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Az első szó, hogy örüljünk. Jelen idejű cselekvő ige, azt jelenti, hogy örüljünk. AGALIEO. Kötő mód, ami azt jelenti, hogy kiáltsunk torkunk szakadtából az öröm miatt. Ez a Szent Szellem által való élet megmutatkozása. Utána adjunk dicsőséget neki, mert ezt kell, hogy tegyük. Igen, meg is fogjuk tenni, dicsőséget adunk neki, mert ő méltó, nagyra értékeljük, Ő mindenek felett való. Elismerjük az Ő felségét, mert a bárány menyegzője eljött. Aroisztosz. Cselekevő, kijelentő. Egy ideje várnak rá, hogy megtörténjen, most megtörténik. Az Atya, Fiú, Szent Szellem belép a Fiú menyegzői vacsorájára. A menyasszonyt, feleségnek hívja. Kr. és az egyház már intim kapcsolatba kerültek. Sokan őszintén gondolják, el lehet válni bizonyos körülmények között. Ésa51, Jézus Kr. az egyházat a feleségének hívja. Az Újszövetségben Jézus Kr. összegyűjti az egyházat, a Földön a testének hívjuk, most már elragadtatunk, és a menyasszonya vagyunk. A Földön az eljegyzett menyasszonya voltunk. Az elv, hogy ott van a mennyben a feleség, Isten igéje azt mondja, áldottak azok, akik el lettek hívva a vacsorára, mert a feleség elkészítette magát. Hogy lehet ez? Még nem volt neki olyan ruhája. Mikor megtértünk, megkaptuk az igazságosság fehér gyolcs ruháját. Ésa61, 10 Rm3, 24 a gyolcs ruha a neki tulajdonított igazság. De ami most következik Zsolt45, az ő hímzett ruhájában. Az akkori szokások szerint a menyasszonynak ki kellett hímezni a ruháját. Nem számít, mennyire szakadtak ezek a ruhák. Nem áll kapcsolatban azzal, hogy a feleség elkészíti magát, mert megkapta a feleség az igazságosság köntösét. A ruházaton ott volt a hímzés, a szüzek követték. Zsolt45, 13-14 a király, királyné gyönyörűséges ruhájáról. Ez már nem a neki tulajdonított igazság, mert ez szükséges, hogy része legyen Kr. testének. Ez arról az igazságról szól, ami az ő részévé vállt. Itt jársz kelsz az iskolában, lehet látod más életének visszatükröződését. Itt vagy azért, mert van Neked tulajdonított igazságod, meg lettél mosva a vérben. Ami itt történik, az a hímzés. Mi ez? Az, hogy hogyan veszed a tant, hogy veted el ezeket a magokat a lelkedben, hogy használod ezeket a gyakorlatban. Erről szól a hímzés. Lehet láttad a nagymamádat, nagypapádat hímezni. Most a tanról beszélünk, és arról, hogy bevesszük a tant, ez egyesül az emberi lényünkkel. Egyesül velünk, eggyé lesz velünk. Élő részünkké válik. Ebben a fejezetben 3 dolgot látunk. 2pt1. Élő reményünk van, hitünk az ő kegyelme által, az ő dicsősége által, mert megmenekültünk, kikerültük a romlottságot az Ő igen nagy, becses ígéretei által. Ő stimulált minket, ez volt az a folyamat, hogy elfogadtuk az igazságát, utána kezdtünk hozzátenni Isteni erényt. Ezek a dolgok, amiket kapunk, a részünkké válik. Ez a hímzés itt történik, mikor megkapod a tant. A Szent Szellem hímzése kidíszíti a ruhádat a kegyelem által, Isten igéje által, az Isteni természetének részeseivé válunk. Ez olyan ruházat, ami gyümölcsöző. Jel19, a menyasszony elkészíti magát. A példázatok Mt22, Mt25, Luk14, 14-23 olyanok, amik a felkészültséggel kapcsolatosak. Beszélünk esküvőkről, menyegzőkről. Az ember általában nem él felkészült életet. Isten tudja, hogy mivel kell majd szembe néznie, milyen problémákkal. Mielőtt ez még megtörténne, ő tanít engem precíz, pontos információval. Mikor be vagyok töltve a Szent Szellemmel, akkor nyugodhatok, csendben maradhatok. Ez Isten természetét tükrözi vissza. Lehetséges, hogy nekünk megvan az Isteni információnk, de mégis nagyon sok felesleges csatába kerülök, nem lesz semmi értelme annak, amit kaptam, vagy nyugodhatok abban, örvendezhetek, és élvezem a dolgot. A ruházat, ami a díszítés a hímzés, ott van a testemen. A hímzés, a tan, amit kegyelemből, hit által fogadunk el, hogy részesei vagyunk, az ő természetének, hogy Kr. megalapozza a lelkünket ezzel az Isteni forrásból származó ruházattal. Isten készítette el. A hímzés az, amit az asszony tesz, hogy felkészüljön a bémaszék ítéletre, mert a lelke tele van tannal. Mikor a tant alkalmazza egy adott helyzetben. Tudod, hogy alkalmazd? A keresztények általában nem élnek szellemmel betöltött életet. Legtöbben elég sok tant kapnak, de nem értik a szellemmel való betöltöttséget, nem tudják, hogy járjanak abban. Szükséges, hogy a szabad akaratod által kikerüld a romlottságot, ami a múltadból származik. Elmenekülsz belőle, kikerülöd, az Úr örömét tapasztalod meg. Mész előre. A keresztény kikerüli a romlottságot. Kikerülöm azt, amivel a világnak szembe kell nézni, amivel a testi kereszténynek szembe kell néznie, kikerülöm a romlottságot, mert az csökkenti a kapacitásomat. Jézus megszentel. Ha ezt nem tapasztaljuk meg, Jézusnak katarzis helyzetbe kell hoznia. Ez úgy történik, hogy felcsavarja a tüzet. Ha másképp nem működik, így csinálja. Kaptunk egy ruházatot, de azt hímeznünk nekünk kell. Isten adja a lényegét, ami kell hozzá, Ő adja a tűt is. Isten igéje a hímzőfonal, amit használnunk. Régen aggódtam, ma az Úr örömét tükrözöm vissza. Megteszem, amit meg kell tennem, de a problémát Jézusnak adom. Akkor már megkaptam a tant, nem tudtam, hogy járjak a Szent Szellem betöltöttségében. Igen nagy és becses ígéreteteket kaptunk, amint ezt elfogadjuk Kr. kezd kiformálódni belőlünk, miénk lehet az ő elméje, hatalmat ad arra, hogy véghez vigyük a dolgokat. Isten ismerete, Jézus Kr. ismerete által lehetséges ez a megtapasztalás. Ez nem csak olyan ismeret, mint a Szentek Szentjének ismerete, hanem a személynek az ismerete, mert a saját képessége szerint hozza létre a saját képességemet, hogy alkalmazzam az életemben. Az Isteni elv azt jelenti, az odafelvaló lényeget tükrözöm vissza. Hós3 Az asszony szolgála Visszatérek előző férjemhez. Ez az elv, hogy Isten hogy áll hozzá a hitetlenséghez, azokhoz, akik nem tudnak hímezni, nem tudják kikerülni a romlottságot. Isten azt mondja: „Örökre eljegyeztelek igazsággal, ígérettel, kegyelemmel, irgalommal! Így jegyeztelek el téged!” Isten soha semmiképp nem ért egyet a válással. Ha egy asszony meg akar házasodni legyen készen, a lelke, hogy teljesen alá tudja vetni magát a férfinak. Ha nem tudja teljes mértékben mindenben alávetni magát a férfinak, akkor ne menjen hozzá! Nincs sok olyan férfi, aki a nap 24 órájában kegyelemmel, és irgalommal tud felesége felé szolgálni. A férj megmutatja önmagát. Eljegyezlek magamnak örökre. Igazsággal, tökéletes igazsággal, isteni igazsággal. Nekem tulajdonított, és nekem átadott igazsággal, hímzett ruhával, ítélettel, ami az igazságszolgálat eredménye. Zsolt85, 10-12 Mikor Kr. magára vette a bűneinket, az Atya igazsága megelégített, aki csak hisz, az igazságban, és az ítéletben, annak ez az eredménye. Nem kellett mást tenni, csak hinni abban. kegyelemben és irgalomban, amit Krisztus tett értünk. Önmagamhoz, hozzád is hűséges leszek, mondja az Úr. Hós2, 18. Én ilyen vagyok, ez vagyok, mindezek a dolgok Ő. Ő nem válik ilyenné, mi válunk olyanná, mint Ő. Eljegyezlek, hittel jegyezlek el, nem az én hitemmel. 2tim2, 13 Rm3, 3-4 Nem tudjuk a hitetlenségünkkel Isten igéjét hatástalanítani. Persze néha helyre kell állni. A férfi, mikor elvesz egy nőt, hű marad a saját természetéhez. Ez azt is jelenti, ha a lány prosti lesz, akkor a férfi a kegyelem, irgalom miatt, azért, mert a szeretetben jár, azt mondja, ha az asszony vissza akar jönni, akkor visszafogadom. Ez nem normális, mondod! Én is azt mondom, ez természetfeletti. Mt19, 9 a válást azért engedtem meg, mert kemény a szívetek. Ennek az ellentéte pedig a lágy szív. Ha az embereknek lágy lenne a szíve, nem engedné Isten a válást. Isten volt hűséges, ő kihímezte a ruháját, Isten minden gyermeke legyen következetes, és mindenféle időhúzás nélkül járjon annak a világosságában, amire Isten formálta. Az ember legyen következes, hogy járjon velem a világosságban, ha elbukik, akkor komolyan gondolja a helyreállást. Valakit molesztáltak, azt mondta, úgy gondoltam megérdemeltem, de elvette minden erőmet, évekig ebben éltem, úgy döntöttem, meggyógyulok, visszakérem a hatalmat, amit a molesztáló elvett. A keresztény eltökélheti a szívében, akárhányszor megsérülök, azonnal meggyógyulok. Nem fogom senki problémáit magamra venni. Szeretném Isten hatalmát, amit nekem akar adni. A keresztények annyira jó lesz az önképe, annyira Isten biztos lesz. Visszatükrözi Isten jellemét. Nem érdekel, ki vagy, ha alázatos vagy, komolyan veszed az Istennel való járásod, akkor minden reggel megújítod a teremtény voltodat. Most új nap kezdődött reggel van minden új. Az öröm reggel jön. Megelevenedünk minden reggel. Megerősítünk dolgokat, helyesen gondolkodunk minden reggel, és Istent dicsérjük a tan által minden reggel. A feleség elkészítette magát. A menyasszony feleséggé lesz. Az Atya prezentálja a menyasszonyt a feleségnek. A vacsorák Izraellel kapcsolatosak. Zak5, 10 Vannak, kik átmennek a tüzes kemencén, utána hívőkként jönnek ki, azt mondják, miután visszajövünk Jézus Krisztussal, az Izraeli, és az Ószövetségi szentekből összeáll egy feleség. Mi a mennybe kerülünk, visszajövünk Krisztussal, itt leszünk 1000 évig a Földön Krisztussal, a nászutunkon. Összefoglalás. Jel19, 7 Itt már feleségként szereplünk. Nem csak menyasszonyként, hanem már feleségként. Ezt abból lehet tudni, hogy itt megemlít egy bizonyos ruházatot, amit elkészítettünk, és már felvettünk magunkra. Beszélt erről a hímzésről. Tudjuk, hogy a menyasszonyi ruha szépen ki van hímezve. A feleség felkészítette magát. Ez azt jelenti, a ruhát, ami rajta van kihímezte. Mi ez a hímzés? 1.tulajdonított igazságról beszélt. És arról, hogy ez nem a hímzés. Ésa61, 10 2.részünkké vált igazság. Ebben nekünk van részünk. A mi részünk az, hogy mennyire alkalmazzuk és használjuk azt az erőt, amit Isten nekünk adott. A tulajdonított igazsággal megkaptuk Isten elméjét, ahogy megtanuljuk alkalmazni, akkor válik részünkké. Ez a bizonyos kézi munka, a hímzés. Ez ugyanabból a kegyelmi munkából származik, ugyanaz a kegyelem adja hozzá az erőt, mint ami a megtérésünkkor is. Ez ugyanúgy kegyelemből történik, a kegyelem hatására, mint ahogy egy gyümölcs megjelenik. Nem a mi munkánk, de mi döntjük el, hogy hitet keverünk azokhoz a gondolatokhoz, amit kapunk. Isten adja mind az anyagot, mind az erőt is hozzá. Beszélt helyzetekről, a mi életünkben. Ez azt jelenti, hogy felkészült életet élünk, pl. abból, amit hallunk: az igéből, és ezt tudjuk alkalmazni az életükben. Megtanulunk az Ő szellemében járni, ahogy ezt tesszük az ő természetét fogjuk leleplezni. A válás nincs benne Isten szótárában. Beszélt a férj szerepéről. Hós2, 6 Hós2, 19 alapján. Arról, hogy ő mennyire változhatatlan. Az ő részéről ez egy döntés egyszer és mindenkorra, hogy hűséges marad és szeret, nem számít, mi történik. Ef5, 25, 2tim2, 13, Rm3, 3-4 Ef5, 26-ban olvashatunk még arról, hogy milyenek a drága ígéretek, amikkel eljegyzett minket. 2pt1, 3-4 is hozzá tartozik. A feleség szerepe: nem érdemes addig férjhez menni, míg nem tudja a feleség, hogy alá tudja vetni magát a férjnek teljesen. Néhány gyakorlati dolog. Hívőként megvan a kiváltságunk, hogy járjunk ezekben az ígéretekben. Elfogadhatjuk a gyógyulást, és a gyógyító erőt minden helyzetre. Mikor ezt megtesszük Isten szerint való magabiztosságot fogunk nyerni, békességet, boldogságot tapasztalhatunk meg. Ezért fontos minden reggel megújítani a gondolatainkat, Istennel újra kezdeni a napot. Ez jelenti azt, hogy a menyasszony felkészül.