Skip to main content

Eurcon 2010. 03.16 este

Eurocon 2010. március 16 este PKende: Igen, szeretem Isten igéjét, szeretem Kr. teste közösségét, ez az életem. Árat fizetek azért, hogy itt lehessek, láttam az ő Szentségének dicsőségét, szeretném látni megint. Megint. Ez nem egy túl gyakori kijelentés manapság. Az emberek nem szeretnek árat fizetni, elmenni, koncentrálni. Az első prédikátor ma este. Számára minden az eva ngélium, ahogy lelket nyer, és szolgál. P. Schibelli: Ján 1:5 És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ján 1:10 A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Ján 1:11 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. 20 éve jöttetek ide? Nem nagyszerű Isten maga. Kiváltság lenni Baltimore-ban. Isten gyönyörű minden helyzetben. 3 dolgot mond itt. 1.a sötétség nem fogadta be őt. Mikor a világosság ragyogott, a sötétség nem fogadta be őt. Ez a szó többről szól, mint befogadás. Igazából azt jelenti, hogy a sötétség soha nem tudja alávetni magát, nem tud elfogadni Istentől. A gonosz, ördög, soha nem tud elfogadni. 2.A világban volt, és a világ nem ismerte őt. A sötétség, ami a világ rendszere mögött van. A világ nem ismerte meg őt. Isten vagy, eljössz a világba, amit teremtettél, és nem ismerték meg. Eljött a világba, nem ismerték meg őt. Soha ne aggódj amiatt, mert nem ismernek meg, mert Isten ismer téged. Az a szó, hogy világ azt jeleneti, idegen, és szembe áll Istennel. A világ idegen, és ellene megy Istennek. 3.Az övéihez jött. Ez nagyon érdekes szó. Azt mondja, azokhoz jött, akik személyesen a birtoka. Az övéihez jött és ők nem fogadták be. Valakik pedig befogadták azoknak hatalmat adott. Nagyon szeretem János evangéliumának első fejezetét. Sok címet, nevet ismerünk, ami leírja Istent. Istent soha senki nem látta. Az Isten egyszülött fia, aki az Atya kebelén van, ő jelentette ki őt. Jn1, ahogy leírja őt, az elképesztő. Ő Isten igéje. Ámen? Ő a teremtő, Ő hozta létre a világot, Ő a világ világossága. Ő Isten báránya, Isten fia, Ő Jézus a Krisztus. Messiásnak nevezi őt. Ember fiának hívja, azt mondja, róla, Ő az egyszülött. János azt mondja, a sötétség nem tudta befogadni, a világ nem ismerte őt. Nagyon sokan, akik meg vannak térve, nem ismerték Istent, nem fogadták el Őt. Mienk a Biblia, meg van nekünk a Kr. teste imádhatjuk őt. Leleplezhetjük őt. Szolgálhatunk tőle, és rajta keresztül. Az Ő szentsége szerint. Látjuk Kr. szentségét a mi életünkben. Vannak dolgok, amik megpróbálják elrabolni. Kísértések, nehézségek. Sok minden történik, ami megpróbál elvonni a Szentség szépségétől. János nagyon világossá teszi, Krisztusra kell néznünk. Az egyszülött. Monogenes. Azt jelenti, ő az egyetlen. Ő az egyedi. Ő az, aki személyes. Jézus. Van egy dal, amit énekeltünk Ghánában. nincs senki olyan, mint Jézus. Az Uramhoz megyek, aki ül a trónon ránézek, akkor szolgálni őt annyira könnyű. Akkor nincs rám hatással a sötétség, akkor nem von el engem, akkor örök célom van. Ha ránézek, akkor békességem van, irgalmat kapok, megismerem a hosszútűrést. Ránézek, és tudom, egy nap vele leszek a mennyben bűnös természet nélkül. Jn1-ben János felemelte őt, kijelentette nekünk, ki ő. senki nem látta Istent, egy ember sem soha. Az Isten egyszülöttje, aki az Atya jelenlétében van, ő hozta ki őt, oda, ahol láthatóvá vállt. Ezen a konferencián fogadj el tőle. Ezen a héten legyen hitünk benne. Engedjük, hogy ő motiváljon minket. P. Schaller: Egy dolgot szeretnék megosztani ma este. Nagyon egyszerűen. Néhány hívő megkérdőjelezi, hogy ez valóban működik az életünkben. Krisztus valós az életemben. Néhány hívőnek kérdései vannak a hitről, az életben tapasztalható nyomásról. Működik-ez, valós? Mikor az ember elveszti a házát, mikor elveszít egy gyereket, elveszti a munkáját, akkor ez működik? Szeretném azt mondani, hogy az írás szól hozzád, bátorít. Ugyanakkor szeretnék figyelmeztetni. Sok hívő van, akik azt mondják hiszek Jézusban, egy nap a mennybe megyek, de épp most az életemet élem. Az ÉN gondolataimmal, szívemmel, döntéseimmel. Mert így élek, az ÉN életem, ahogy ÉN akarom. Hívők vagyunk, akik valóban hiszik, hogy a Biblia egy csoda. Szól hozzánk, mi növekszünk, valóban növekszünk. Olyan hívők vagyunk, akik találtak valamit. Nem csak az, hogy fogok menni a mennyországba, hanem hisszük, hogy most, itt a valóságban Jézus hatással van a szívünkre, a gondolatinkra, arra, hogy beszélünk, hatással van a kapcsolatainkra. A missziónkra. A küldetésünkre, céljainkra. Ezt szeretném elmondani nektek. Luk 8:11 A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde. Amit hallottunk a pásztoroktól, akik munkálkodnak Isten igéjében. Ez a könyv Isten igéje. Vannak hívők, akik nem olvassák Isten igéjét, nincsenek pásztor tanítójuk, nem járnak gyülekezetbe, konferenciára. Mi hangsúlyt fektetünk Isten igéjére. Mt4, 4 egy nap Jézus ezen a Földön járt, egy nap egy embernek azt mondta, fogd a noszolyádat, és járj. Tanuljuk, szeretjük a Bibliát. Hallgatjuk, valami történik velünk, mikor hallgatjuk. Luk 8:12 Az útfélen valók pedig azok, a kik hallják; aztán eljő az ördög, és kikapja az ígét az ő szívökből, hogy ne higyjenek és ne idvezüljenek. Hallanak és aztán jön az ördög. Ezt nagyon sokszor elmondhatjuk. Nem látjuk az ördögöt, de Jézus azt mondja, hogy ő jön. Ők hallják Isten igéjét. Ez az ige. Egy rendszeres, rendszerezett. Stabilizáló hatalommal bíró gondolkodásmód. Ezek Isten gondolatai. Mikor halljuk az ördög ellene van, jön, hogy lopjon a gondolataimból. Az ember elméje. Az elme, és Isten, aztán persze az ördög. És ő kikapja az Igét, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Luk 8:13 És a kősziklán valók azok, a kik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, a kik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. Hallanak, de nincs gyökerük. Nincs halál, nincs titkos élet. Nincs befogadás. Hallanak, de nincs ár, nincs áldozat. Nincs hajlandóság, hogy elfogadják, és elhiggyék. Hallanak, és aztán ez nem csinál velük semmit. Luk 8:14 És a melyik a tövis közé esett, ezek azok, a kik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól, és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Ez is lehetséges. Egy ember hallja az igét a gyülekezetben. Hazamegy. Elkezd vitatkozni a feleségével. 5 percen át dühösek egymásra, nagyon érzelmesek, nem kedves dolgokat mondanak egymásnak. Előfordult már veletek? Igen. És én vagyok a prédikátor. Miután az 5 perc letelt, rájövök, ez nem Isten természete, ez nem Isten igéje. Ez nem épít, nem Isten elméje, Isten gondolatai. Elcsendesedek, figyelek, eszembe jut, amit hallottam, eszembe jut az ige, az utasítás, a tanítás. Luk 8:15 A melyik pedig a jó földbe [esett], ezek azok, a kik a hallott ígét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Hogy őrzöd meg? Egy ige kapcsolódik egy másikhoz, harmadikhoz. Az ige hozzá passzol az igéhez, minden rész össze illik. Ez Isten elméje, gondolatai. Figyelünk, hallgatunk. Mrk4, 24 Ha hallunk, akkor többet fogunk majd hallani, halljuk az igét, megőrizzük, megtartjuk, és gyümölcsöt termünk békességgel. Hallunk, és megtartjuk. Hol tartjuk meg? A Szent Szellem, őrzi mag az igét. A Biblia olyan könyvvé válik, ahol azt mondjuk, most már értem, most már látom. Soha hívő soha nem alakítja ki az Isten szerint való gondoskodást. Ha kimondjuk azt a szót, szenvedés. Az nem jó. Mit mond Isten a szenvedésről? Miért van szenvedés? Mi Isten terve a szenvedésre? Hogy gondolozok, mikor szenvedek? 2pt2, Lóth hívő, de járt Bibliaiskolába? Járt beszélgetésekre? Elment evangelizálni? Elért embereket? Lóth keresztény volt, de milyen fajta hívő volt? Tudta, hogy ki volt Jézus, tudta, hogy mit cselekszik a Biblia nagyon valós módon. Lóth olyan fajta hívő volt, aki azt mondta, egyszer a mennybe megyek, de most úgy élek, ahogy akarok. Szodomában van az állásom. Hiszek Jézusban, de Istennel gondolkodni, nem tudom, mit jelent ez. Isten igéjével élni? Néhányan azt mondják, én orvos vagyok, művész. Ti nagyszerű emberek vagytok tényleg, de nekem élni kell a saját életemet. Lóth ki volt merülve az ember forgolódásai miatt, az Istentelenek forgolódása teljesen elborította őt, túl ment minden képességén. Lóth hazaér a munkából. Fáradt vagyok, ki vagyok merülve, be kell fizetnem az adót. Ezek az emberek, folyton bolondságot beszélnek. Van itt valaki, aki rendelkezik Isten igéjével? Aki el tudja nekem mondani? Mikor megtalálom, tudni fogom. Ez nem mozifilm, nem szórakozás, nem a kedves, nem a rossz emberek. Ki vagyok merülve, elbátortalanodva. 2Pét 2:8 (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét): BAZANIZO: Kínozni, gyötörni. Őt kínozzák. Nagyon fáj neki. Hívő, de szened, Jézus megváltotta. Hívő, akkor az élete miért ilyen üres? 4.dolog van 1pt4. Az a fejezet, amiben Lóthnak gyakorolnia kellett volna magát. Ha gyakorolta volna, akkor megismerte volna Istent, megtanulta volna, mit jelent Istennel járni. Annyi tanácsot kérünk, de nem Isten tanácsát kérjük. Annyi vélemény van, de szólhatna hozzánk Isten! Átvághatná a hőstestünket, azt mondaná, kövess engem! Engedd, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Kinek mondta ezt Jézus? Egy leendő tanítványának. Hagyd, hogy a szellemileg halottak ezt az életet így éljék, de a szellemi emberek követnek engem, és megmutatom, hogy használni foglak, velem fogsz gondolkodni. Lehet, hogy rákos vagy, nem tudod fizetni a számláidat, de mikor megtanulunk hallani Istentől, akkor más lesz a nézőpontunk. Az ember kegyelmi orientációt vesz fel. Halljuk az igét, a kegyelem felé vezet minket. Nekünk is úgyanúgy megvannak a bajaink, mint bárki másnak, mi hitünk, apránként növekszik. Nagyon kicsivel kezdődik, mint egy mag, de növeszik, mert Isten életet ad neki, növekszünk, mikor bízunk benne. Az egész elmém a kegyelemben van. Isten szeret engem, én is szeretem őt. Isten törődik velem. Szól hozzám. Én is szólhatok ő hozzá kegyelmi szavakat. 2.Isteni nézőponttal rendelkezünk, aggódom az állásom miatt? Isten tudja, érti, de van egy Isteni nézőpontja. Az ember nézőpontja: hitben járok, és imádom Istent. Ha Isten gondoskodott Ábrahámról. Keressétek először Isten országát. Ez az Isteni nézőpont, hogy gondolkozom az élet részleteiben? Mik a félelmeim? A Biblia ad valós választ a házasságra? Ez üzletember azt mondta, házas. Köszönöm, hogy azt mondtad, egy ember, egy feleség. A legjobb iskolákba járt, ezt soha nem hallotta. Azt mondta megmentetted az életemet. Úgy érted, a Biblia megmentette az életed? Igen, abszolút. Én is megköszöntem neki. 3. Ez fog történni. Ez egy laza, nyugodt elmebeli hozzáállás. Ezt adja neked a Biblia. Mikor nyomás alatt vagyunk, Isten tanítani akar nekünk valamit, meg akarja tanítani, hogy növekedjünk a nyomás alatt. Megtanulunk Istennel gondolkodni. Természetileg nem történik meg. A stresszes emberek. Ezek az emberek nem tudják kordában tartani az érzelmeiket. A konfliktus, a félelem van az életükben. Ezért feszült emberek. Azt mondják, Jézus mit tesz értem? Működik ez? Ő ad nekem békességet? Nem hiszem, mert nézd, hogy viselkedek! Van mondanivalónk számodra. Ez valóság. Jézus ott van az igében, ő az ige. Mikor az ige beléd kerül, az ő nézőpontjából nézed a dolgokat. Akkor felépülsz. Ha még szenvedést is, érted, és van szolgálatod. 1Pt4. 4.Az ember képes lesz használni az ajándékait. Képes lesz a szeretetre. Mikor Isten igéje ébredés van, az emberek elkezdik használni ajándékaikat. Ima, bátorítás, építés, stb. az ilyen gyülekezetek nem jönnek létre auotmatiksuan. Ez annak az eredménye, mikor Isten szól, az embere odafordulnak, és Isteni nézőpontból tekintenek a dolgokra. Látják, csendesek, de mikor beszélnek, hatalommá válik. Valaki megy haza, megérti a feleségét, beszél hozzá csendesen: Van valami a szívemben, el szeretném mondani! Szeretlek. Az ember összes kapcsolata nyugodt kapcsolat lesz. Az emberek vele vannak. Békesség van. Csendes, bölcs, és hatalommal bír ez Isten igéjétől származik. Egyetlen pásztor sem lenne pásztor Isten igéje nélkül. Semmi másunk nincs csak az Ige, és Krisztus. Soha nem lenne az a miénk, ami most a miénk, ha Isten nem adta volna az igéjét. 5. most már szeretet van. Mi a szeretet? Jézus azt mondta, szeressétek egymást. Igen, de, de. Isten azt mondja, hústest, RBT. De Isten te nem tudod, fogalmad nincs! Uram, had mondjam el! Isten azt mondja, hústest. Jó, de Istenem, de meg kell értened, ez a személyiségem. Jób is azt mondta, bárcsak láthatnám Istent, jól megmondanám neki! A játékban van ilyen: Nem nyert. Kiváltságos emberek vagyunk, nem csak azért, mert ujjászülettünk, mert vannak füleink, bennünk van a Szent Szellem. Vannak pásztoraink, akik tanítottak, beleszerettünk a Bibliába. Hányan vannak Európában, akik elfogadják a könyvet, hiszik, olvassák? Sokan mondják hogy hiszik, de nem olvassák soha. A gyümölcséről ismerik fel a fát. Ha nyugodtak, akkor Istenre kell, hogy figyeljenek. kegyelmi irányultsággal rendelkeznek, ennek Istennek kell lennie, mert ő minden kegyelem Istene. Lóth, szükséged van gondolatotokra. 3.vers, a régi barátokat ott kell hagyni. Ott kell mikor az ember a testi érzelmeiben él, mikor az ember otthagyja régi barátait, akkor ezek csodálkoznak, furcsának tarják. 1Pét 4:4 A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. Csodálkoznak, hol a János, hova ment! Hozzátok ide, hol van? Azt mondták, ez a János belekeveredett valami vallásos dologba. Vallásos lett, ez történt? Nem, fájdalmai voltak, üres volt, ment a sörözőbe, de most Jézus beköltözött az életébe, most már valami mély dolog történt az életébe. Jézus bejött, úgyhogy most már nem megy a sörözőbe, megy Isten házába. János elmegy oda, és ott marad, és hall. A barátok pedig csodálkoznak.