Skip to main content

Blogok

Ráérünk?

Egy régi mese szerint gyűlés volt a pokolban. Az ördögök beszámoltak tevékenységükről. Az egyik arról szólt: „Én mindenütt azt hirdettem, hogy nincs Isten, nincs mennyország, mindenki élhet nyugodtan a bűneiben!”

Az ördögsereg megtapsolta, ám az ördögfejedelem azt mondta: „Jó, jó. Régi propagandaszólamunk ez. Csak az a bökkenő, hogy ha bajba jutnak, még a leghitetlenebb ember is azt mondja: „Jaj, Istenem!” Ráadásul a lelkiismeretük is gyakran megszólal:„Hátha mégis…”

32. zsoltár – Bűnbánat és bűnbocsánat

A távolba révedek, s egyre leslek, folyton Téged kutatlak, kereslek. Lelki terhem mázsás súlyként nyomja lelkem: egész életemben azokat a mámoros pillanatokat kerestem, amelyért érdemes élni.  Azt hittem, a boldogság egyszer csak betoppan az életembe, ha erősen vágyom rá. Honnan tudhattam volna, hogy a bűnbocsánat maga a boldogság?

31. zsoltár - A reménység nem szégyenít meg

Uram, hallgasd meg sürgető könyörgésemet, siess a segítségemre! Roppant fontos lenne, hogy ismét meghallgasd imámat, mert attól félek, hogy gúny és nevetség tárgyává leszek, s én semmiképpen sem szeretnék szégyent vallani. A szóbeli támadás nekem ugyanúgy fáj, mint egy arculcsapás: elnémulok, s a megdöbbenéstől szóhoz sem jutok, és csak később gondolom át, mit kellett volna mondanom. Kérlek, segíts, hogy ne veszítsem el a lélekjelenlétemet, s magabiztosan tudjak válaszolni, ha valaki nemtelenül támad, és ostoba szavakkal bántani akar.

Wass Albert: Karácsony igaz története

WASS ALBERT

 

KARÁCSONY IGAZ TÖRTÉNETE

 

Most, hogy elcsendesült körülöttünk a világ és ragyog a betlehemi csillag, hadd mondom el nektek az én történetemet. A nagy titok történetét. Lehet, hogy utoljára vagyunk így együtt a karácsonyi csillag alatt. Ezért hát nagyon is ideje, hogy továbbadjam nektek ezt a históriát. A karácsony igaz történetét.

Computer zsoltár

  • Az Úr az én programozóm, nem fagyok le.
  • Ő installálta szoftverét szívem merevlemezére, és minden parancsa felhasználó-barát.
  • Könyvtára helyes döntésekhez vezet engem az Ő nevéért.
  • Még ha az életem problémáinak görgetősávján járok is, nem félek a poloskáktól, mert Ő az én biztonsági másolatom. Az Ő jelszava megőriz engem.
  • Menüt készítesz nékem az ellenségeim előtt.

30. zsoltár – Hálaadás az életért

Hálás vagyok neked, Uram, azért, amit értem tettél, hogy segélykiáltásomra a bajból, betegségből, mint mély kútból kiemeltél, s kik a holtak hazájába térnek, azok közül kimentettél. Micsoda megkönnyebbülés, hogy búcsút mondhatok a búnak! Éjszaka keserű könnyek közt vergődtem, de a hajnal első sugaraival megérkezett a segítség. Halld meg, Uram, örömkiáltásomat a visszakapott életemért!

Isten keres

A kérdés nem az: Hogyan találjam meg Istent?, hanem hogyan hagyjam, hogy Isten megtaláljon engem?

Nem az a kérdés: Hogyan ismerjem meg Istent? , hanem hogyan tegyem lehetővé, hogy Isten megismerjen?

Nem azt kell kérdeznem: Hogyan szeressem Istent?, hanem hogyan engedjem, hogy Ő szeressen engem?

Jézus második eljövetelének ideje

Jézus második eljövetelének időpontja nincs megadva a Szentírásban. Jézus ezt mondja: „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül" (Máté 24,36). Isten azonban nem hagy bennünket világos útmutatások nélkül. Jeleket ad az Úr számunkra az időre vonatkozóan:
1.  POLITIKAI JELEK:

  • Izráel állam megalapítása   (Ez 37,1-14; Lk 21,29-32)
  • Jeruzsálem felszabadítása  (Lk 21,24; Jel 11,2)
  • Háborúk és lázadások  (Lk 21,9-10)

2.  GAZDASÁGI JELEK:

A Szentlélek káromlása

A Szentlélek káromlása (Máté 12:22-45)

Víztől született

A kifejezést sokszor használják bizonyos irányzatokban a vízkeresztség szinonímájára. A zsidó kultúrában és a farizeusi értelmezésben ez a fizikai megszületést jelenti, és így automatikus bejutást a paradicsomba. Ezért mondta Jézus Nikodémusnak, hogy szükséges víztől és Lélektől születni, ahol a víztől születés a fizikai megszületést a Lélektől születés az újjászületést jelenti. Semmiképpen nem jelenti vízkeresztség és a Szentlélek keresztség két külön eseményét.

 

 

(Forrás: bibliatanitasok.hu)

Tartalom átvétel