Skip to main content

013. A 12 éves Jézus a templomban

Igehely (történet): A 12 éves Jézus a templomban – Lk 2.40-52

Aranymondás/kulcsige:  Lk.2.49 Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom? 2Móz.20.12 Becsüld meg apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!

Fő üzenet, központi igazság: Engedelmesség

Üzenet/téma: Az Atya dolgaival való foglalatosság. Engedelmesség a szülőknek.

1. Átvezetés, dalismétlés: Ő az ÚR

    Hangulatkeltő játék: Kinél van az Üzenet? Körbeállunk, és mindenki hátra teszi a kezét. Egy gyerek a kör közepére áll. A játékvezető körbejár, és valaki kezébe teszi a levelet (benne 2Móz.20.12.)lehetőleg észrevétlenül. A gyerekek egymás kezébe adogatják hátul a levelet. Ha valaki lebukik,(a középen álló észreveszi, hol jár a levél), akkor fel kell olvasnia azt, és Ő áll középre.

2. Dicsőítés – énektanítás: Te vagy a mindenem (Háromazegyben) vagy Te vagy a példaképem (Szánsájn Hálidéj)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Magánhangzó kerestetik: N.m t.dt.t.k, h.gy n.k.m .ty.m d.lg..v.l k.ll f.gl.lk.zn.m?(Lk.2.49.)

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Jézus és családja Názáretben élt (Egyiptomból visszatértük óta). A zsidó fiú 13 éves korig tanulta a Törvényt és a prófétákat, majd vizsga, „törvény fia” lett (Bar Mitsva = kötelesség fia).

Lk.2.40 A gyermek pedig növekedett, egyre bölcsebb és erősebb lett. Isten tetszése és jókedve nyugodott rajta.

41 Jézus szülei minden évben följártak Jeruzsálembe a Páska ünnepére. 42 Amikor Jézus tizenkét éves lett, szokásuk szerint ismét felmentek az ünnepre. 43 Utána hazaindultak, Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, 44 de ezt a szülei nem vették észre. Azt gondolták, hogy a gyermek az útitársaik között van. Már egy napja úton voltak, amikor keresni kezdték Jézust a rokonaik és barátaik között. 45 Miután nem találták, visszamentek Jeruzsálembe, hogy ott keressék tovább.

46 Három nap múlva találtak rá a Templom területén a törvénytanítók között. A gyermek Jézus hallgatta és kérdezgette őket. 47 Aki csak hallotta, mind nagyon elcsodálkozott, hogy milyen értelmes, és milyen bölcsen válaszol a kérdésekre.

48 Amikor a szülei meglátták Jézust, megdöbbentek. Anyja pedig ezt mondta: „Fiam, miért tetted ezt velünk? Apád és én nagyon aggódtunk érted, és mindenhol kerestünk!”

49 Jézus így válaszolt: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom?” 50 De a szülei nem értették, miről beszél.

51 Ezután Jézus visszatért velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Mária pedig a szívében őrizte ezeket a dolgokat. 52 Jézus egyre bölcsebb lett, és felnőtté vált. Isten számára egyre kedvesebb volt, és az emberek is mind jobban kedvelték.

-      Ők nem értették ezt a választ, ez a válasz nem szemtelenség volt, hanem Mária és József szeretetteljes figyelmeztetése. Nekik mindig tudniuk és hinniük kell, hogy Jézus Isten Fia. Ő és az Atya egy. Jézus, mint ember, Atyjának a dolgaival akar foglalkozni. Ez buzdítás számunkra is, hogy mélyedjünk el a Bibliában, Isten igéjében.

-      Názáretben lakott, és „gyarapodott bölcsességben, testben, Isten* és emberek előtt való kedvességben.” Ez azt jelenti, hogy Ő, mint ember, emberi természetében*, emberek közt nőtt fel, akik nagyon szerették bűntelen viselkedése miatt.

-      A bölcsesség, melyben gyarapodott, nemcsak földi bölcsesség volt, hanem mennyei is. De a bölcsességben való gyarapodás azt is jelenti, hogy Jézusnak, mint kisgyermeknek, nem isteni bölcsessége volt, hanem az évek folyamán lett egyre bölcsebb. Neki is mindent meg kellett tanulnia, tanítás és a Szentlélek által, bár kérdéseiből és feleleteiből az írástudók a templomban észrevették, hogy Ő, gyermek létére, rendkívül otthonos az Írásokban.

-      Mivel foglalkozunk egész nap? Csak tanulással, játékkal és beszélgetéssel? A nap, a szabadnap, a vakáció, a vasárnap okos felhasználásáról szóló beszélgetés oda lyukadjon ki: kell, hogy Isten számára is maradjon idő. Ez „az Atya dolgaival való foglalatosság”. Beszélgessünk arról, hogy miért fontos a Bibliával, imádkozással, zsoltárok és lelki énekek éneklésével foglalkozni!

-      Ebből a történetből tanulság az is, hogy szüleinknek is engedelmeskedni kell. Ki mondta ezt egy parancsolatban? (Az ötödik parancsolat: Tiszteld apádat és anyádat...). Nehéz lehet az erről való beszélgetés, ha kitűnik, hogy a szülők nem becsületesek, vagy valami módon oktalanok is. Akkor is kell a szülőknek engedelmeskedni? („Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek” ApCsel 5,29).

Csúcspont:

6. Ismétlő játék, ismétlés: Szituációs játék: Jézus a templomban, a törvénytanítók körbeülik.(Választunk egy gyermeket Jézusnak, a többiek a tanítók). Kérdezgetik Jézust: Mit jelent: az Atya dolgaival való foglalatosság? Miért fontos a Bibliával sokat foglalkozni? Mi az ima? Hogyan imádkozzunk? Milyen énekeket énekeljünk? Hogyan bánjunk szüleinkkel? Kinek engedelmeskedjünk? (Jézus válaszait a játékvezető kiegészítheti)

7. Az óra zárása: A tanult dal éneklése (Te vagy a mindenem), közben tánc, hiszen Istent dicsőíteni tánccal is lehet.

 

Könyvajánlat: C.H.Spurgeon: Ígéret szerint