Skip to main content

014. Megtérés, bemerítkezés

Igehely (történet): Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.1-18

Aranymondás/kulcsige:  Mt. 3. 8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,
Gal.5.22-23 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

Fő üzenet, központi igazság: Megtérés, bemerítés

Üzenet/téma:

A megtérés megfordulást, teljes fordulatot jelent (180fok). A bűn uralma alatt levő eddigi élettől Istenhez fordulni. Mondhatjuk úgy is, hogy a tévútról a jó útra lépni. A jó út pedig az Úrhoz vezet. A bűn felismerése, majd a nyomában járó bűnbánat az első lépés a megtérés útján. Ezt követi a bűnbocsánat őszinte kérése. A keresztség a bűnbocsánat jele. János a kor szokásának megfelelően, a folyóban állva víz alá merítette a megtérőt. Az alámerítkezés azt jelentette: meghalt a régi bűnös életének. A vízből való kikelés pedig a bűnöktől való megtisztulást, az új életet jelentette. Miért van szükség arra, hogy megtérjünk? Miből kell megtérnünk? Neked szükséged van-e a megtérésre? Miből kell megtérned?

1. Átvezetés, dalismétlés: Te vagy a mindenem v. Te vagy a példaképem

    Hangulatkeltő játék: Írjunk fel közösen a táblára bűnöket (gyerekek segítsenek). Válasszunk gyereket, kössük be a szemét, állítsuk fel a táblával szemben 4 méterre, induljon a tábla felé, szóljunk rá: pl. Józsi fordulj meg, térj vissza! Amikor megfordul, vegyük le a szeméről a kötést (újra tisztán lát). A bűn megvakít, a megtéréssel újra látunk.

2. Dicsőítés – énektanítás: Igazi gyümölcs (Háromazegyben)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Egy szív alakú dobozt szerzünk. A lélek gyümölcseit tartalmazó kártyákkal töltjük meg. Mindenki húz egyet, majd felolvasás után elkezdik cserélgetni, kinek melyik lelki gyümölcsre lenne a leginkább szüksége, közben hangosan ismételgetik. Fogalmazzák meg a konklúziót, és énekeljék el a tanult dal refrénjét!

Gal. 5.22-23 A Szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Mt.3.1 Eljött az idő, amikor Bemerítő János megjelent Júdea pusztájában, és ezt az üzenetet hirdette: „Változtassátok meg a gondolkodásotokat és az életeteket, mert Isten Királysága megérkezett!” Őróla mondta ezt Ézsaiás próféta: „Egy hang kiált a pusztában: »Készítsetek az Örökkévaló útját, készítsetek számára egyenes utat!«” (Ézs.40.3)
Bemerítő János teveszőrből készült ruhát viselt a derekán bőrövvel, és sáskát meg vadmézet evett. Sokan jöttek hozzá Jeruzsálemből, egész Júdeából és a Jordán környékéről, hogy hallgassák. Miután megvallották bűneiket, János bemerítette őket a Jordán folyóba.
Amikor azonban látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül is sokan jönnek bemerítkezni, ezt mondta nekik: „Mérges kígyók! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten közelgő haragja elől? Tetteitekkel mutassátok meg, hogy gondolkodásotok és az életetek valóban megváltozott! Ne gondoljátok, hogy abban bízhattok: »Mi Ábrahám fiai vagyunk!« Tudjátok meg, hogy Isten még ezekből a kövekből is képes fiakat teremteni Ábrahámnak. 10 A fejszét már fölemelték, hogy gyökerestől kivágják a fákat. Bizony ki is vágnak, és tűzbe dobnak minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.
11 Én vízbe merítem be azokat, akik megváltoztatják a gondolkodásukat és visszatérnek Istenhez. De aki utánam jön, annyival hatalmasabb nálam, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját levegyem. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket. 12 A kezében szórólapát van, amellyel elválasztja a búzát a pelyvától. A tiszta búzát magtárába gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel megégeti.”

Tibérius – Római császár (Kr. u. 14–37); Augustus császár (Kr. e. 27–Kr. u. 14) mostohafia.

Lk3.1 Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében Poncius Pilátus volt Júdea helytartója; Heródes volt Galilea negyedes fejedelme; 2 Kajafás és Annás voltak a főpapok.

Keresztség – Az Ószövetségben nincs szó a keresztségről. De mégis előfordult, hogy a prozelitákat (pogányok, akik át akartak térni a zsidó vallásra, zsidósághoz csatlakozók) a körülmetélésük után megkeresztelték, hogy tudassák, most megtisztultak korábbi, pogány állapotuktól. A zsidók általánosan elfogadták, hogy Krisztus, Illés is, és a próféta, ha el(vissza)jön, keresztelni fog, hogy a tisztátalan világot megtisztítsa.

6. Ismétlő játék, ismétlés: Dokumentumfilm Bemerítő  János bemerítéséről –

Egy köpeny külső felét teleaggatjuk bűnöket tartalmazó cédulákkal (házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás ). A belső felét pedig a Szellem gyümölcseivel(szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség és önuralom). Kiosztjuk a szerepeket. Keresztelő Jánost beállítjuk a képzeletbeli folyóba. A tömeg – a többi gyerek – a folyó partján állva figyeli Bemerítő János tevékenységét. A bemerítkezni készülő gyermek vállára terítjük a köpenyt úgy, hogy a külső fele látsszék.

Előzetes beolvasás:

Szereplők: Bemerítő János, emberek, akik a bűnüket felismerték, bűnbocsánatot kérnek Istentől, szeretnének megtérni, új életre vágynak

/ Elindul a film/ Bemerítés előtt János ezeket mondja:

Vedd fel a megtérés keresztségét! Mosd le bűneidet! A bűnös útról lépj a jó útra, amely az Úrhoz vezet!

Majd eljátssza, hogy a víz alá meríti a megtérőt. A vízbe merítés után kifordítjuk a rajta lévő köpenyt, így a belső fele kerül kívülre. A látható szavak jelképesen mutatják a bűnöktől való megtisztulást, az új életet, az újjászületést.

7. Az óra zárása: Hogyan ünnepelnéd életed nagy jelentőségű pillanatát, a bemerítkezést? Zenével, tánccal? Mutasd meg! Táncolj, énekelj a ma tanult dalra!(Igazi gyümölcs)

Megtérésre hívás!

 

Könyvajánlat: William Mac Donald: Mindörökre Krisztusban