Skip to main content

024. Megbocsátás

Igehely (történet): Mt 18.21-35 Példázat az adós szolgáról

 

Aranymondás/kulcsige: Ef 4.32b Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban

Fő üzenet, központi igazság: Megbocsátás

Üzenet/téma: Alapvető az életünkben a megbocsátás készsége. A megbocsátással saját magamon segítek elsősorban, nem a másikon.

 

1. Átvezetés, dalismétlés: Kulcs (Pintér Béla Feketén fehéren)

Hangulatkeltő játék: Bocsánatot kérek – játék Játsszanak el a gyerekek egy valós történetet arról, amikor megbántják egymást, és megsértődnek egymásra! Majd játsszák el azt is, hogyan tud a másik fél megbocsátani a másiknak! Könnyű volt bocsánatot kérni? És megbocsátani? Voltál-e már olyan helyzetben, hogy mélyen megbántottak, és ez sokáig nagyon fájt?

2. Dicsőítés – énektanítás: Homokba írva (Pintér Béla: Homokba írva c. album)

Megmagyarázandó: 'homokba írni', 'vigye a szél', 'esélyt adni' 'elengedni a tartozást', 'mást ígért a szív és mást a száj', 'megint tél van', 'szíveden ég'
Megfigyelési feladat: Mit kell tenni, ha megbántottak és ez fáj? Mit kell csinálni?

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Készítsünk előre papírból egy nagyobb akácfalevél formát, de úgy, hogy a levelek levehetőek, és visszaragaszthatóak legyenek a levélnyélről! A levelekre írjuk fel szavanként a mai kulcsigét: Bocsássatok meg – egymásnak – amiként – Isten is – megbocsátott – nektek – Krisztusban. Majd „tépjük le” a leveleket a Szeret – nem szeret játék mintájára, és közben olvassuk össze a ráírt szavakat! Ezután visszaragasztjuk a leveleket, és közben újra elmondjuk a ma tanult Igét. Addig játszhatjuk, amíg a bevésődés meg nem történik.

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Mt 18.21 Ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte: „Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik ellenem? Akár hétszer is?”
22 „Nemcsak hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer is — válaszolta Jézus. — 23 Mert Isten Királysága hasonlít ehhez: egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti mindazt, amivel tartoztak neki. 24 Miközben elszámolt velük, eléje hozták az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. 25 Mivel a szolga nem tudta megfizetni az adósságát, a király megparancsolta, hogy adják el őt rabszolgának a feleségével és a gyermekeivel együtt, és adják el minden vagyonát is. Amit pedig ezekért kapnak, abból törlesszék az adósságot. 26 A szolga ekkor leborult a király előtt, és így könyörgött: »Kérlek, légy türelmes hozzám! Minden adósságomat meg fogom fizetni!« 27 A király megsajnálta, szabadon engedte, sőt az összes adósságát is elengedte.28 Miután ez a szolga elment, találkozott egyik másik szolgatársával, aki viszont neki tartozott száz ezüstpénzzel. Torkon ragadta, fojtogatni kezdte, és azt mondta: »Add meg, amivel tartozol!«29 Az meg az első szolga lába elé borult, és így könyörgött: »Kérlek, légy türelmes hozzám! Minden adósságomat meg fogom fizetni!«30 Az első szolga azonban nem akart megkönyörülni rajta, hanem börtönbe záratta a szolgatársát, amíg az minden tartozását vissza nem fizeti. 31 Amikor annak szolgatársai meglátták ezt, nagyon megdöbbentek, majd elmentek a királyhoz, és elmondták, mi történt.

Csúcspont:

32 Ekkor a király behívatta az első szolgát, és ezt mondta neki: »Te gonosz szolga, én minden adósságodat elengedtem, mivel kegyelemért könyörögtél! 33 Neked is ugyanúgy könyörülnöd kellett volna a szolgatársadon, ahogyan én könyörültem rajtad!« 34 Majd a király haragjában átadta ezt a szolgáját a börtönőröknek, hogy tartsák fogva, amíg ki nem fizeti minden adósságát.
35 Bizony, így bánik veletek Mennyei Atyám is, ha szívből meg nem bocsáttok annak a testvéreteknek, aki vétkezett ellenetek!”


 

Vázlat:

Péter: Hányszor kell megbocsátani? (7?)  Jézus: 7 x 70 = mindig

király                                      szolga

szolga                                     szolgatárs

adósság                                   adósság

10.000 talentum (sok)                100 dénár (kevés)

elengedés                                börtön

 

Magyarázat:

-      Isten előtt a bűn – sértés. Megfizethetetlen adósság. Ezért is nem tudott más eleget tenni érte, csak az Õ Fia, aki nem ismert bűnt.

-      Megbocsátani úgy, ahogy nekünk megbocsátanak– Gondoljunk a „Miatyánk”-nak erre a kérésére: „...Bocsásd meg a bűneinket, ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek!..” (Mt 6,12) Később pedig azt olvassuk (Mt 6,14–15): „Mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor Mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15 De ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor Mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek.”

-      A mindennapi életben gyakran megtörténik, hogy igazságtalanul bánnak velünk. Hogyan viselkedünk akkor? Bosszúra gondolunk? Meggyűlöljük a másikat? Vagy arra gondolunk, hogy Istennél sokkal nagyobb az adósságunk, mint amekkora sérelem bennünket ért? Ennek fényében nézzük ezt a példázatot! Istennel szembeni adósságunk égig érő. Krisztusért, kegyelemből azonban bocsánatot nyerhetünk. Hogyan bánunk akkor mi azokkal, akik ellenünk vétkeztek?

Mi a megbocsátás és mi nem?

-      Nem jelenti: "Nem történt semmi", "Nem keletkezett károm", "A másiknak van igaza, és helyeslem, amit tett", "Elfelejtem, mintha szenilis lennék".

-      Azt jelenti: nem én akarom lerendezni (fizetni) az engem ért kárt. Átengedem Istennek, hogy Ő szerethesse és megválthassa.

-      Hatalmas adósságunkat nem tudjuk megfizetni Istennek - Ő fizetett, meghalt, megbocsátott, megbékéltetett magával.

Amikor megbántanak minket,

-      nézzünk az Úr Jézus Krisztus keresztjére, az Ő fizetségére!

-      Ott a mi kárunk helyreállítása egyszer, és mindenkorra!

-      Mindannyiunk adósságát eltörölte, és szabadok vagyunk!

-      És emiatt nem megyünk ítéletre sem! Örüljünk hát!

 

6. Ismétlő játék, ismétlés: Adósságlevél - Végy elő egy papírt és töltsd ki az "adósságleveledet"! Írd föl azt, ki bántott meg, ki okozott neked fájdalmat, kinek és miért tartozol megbocsátással! Majd tépd szét apró darabokra és dobd a kukába! (táblára is írható, majd letörölhető) Magyarázd meg a cselekedetedet! Mit tanultunk ma a megbocsátásról? (Tenger mélyére vesd a bántást, emlékezz, hogy eltépted, hogy átadtad Istennek!) Otthon próbálj a homokba írni valamit, és nézd meg másnap, harmadnap, hogy látható-e még!

 

7. Az óra zárása: Kört alkotunk, egy külsőt és egy belsőt. Egymásnak hátat fordítva kezdjük énekelni a tanult dalunkat, majd a refrénnél szembefordulunk egymással, megfogjuk egymás kezét és úgy énekelünk, majd az "oda kell menni"-nél át is öleljük egymást.

Magyarázat: 1 talentum = 35kg10000 talentum arany (7000Ft/g) – 2.1 10^12 -2000 milliárd Ft (164ezer évig dolgozhatna egy napszámos – 1 dénár/nap)

Könyvajánlat: WM. Paul Young: A viskó