Skip to main content

A boldogság titka

Schlingloff Sanyi

A csoda az, amikor Isten a maga szuverén jogával, a maga hatalmával, felülbírálja a törvényeket, amiket Ő fektetett le előbb. A gravitáció egy természeti törvény, ami nagy erővel és állandósággal működik. Isten megteheti, hogy átmenetileg hatályon kívül helyezi és a valóság bizonyos részén új szabályok és új elvek szerint játszik. Megteheti.

Istent a saját jelleme korlátozza, ezt igaz. Sose fog a szereteten kívül cselekedni. Viszont van egy csomó olyan elv a világunkban, amit Isten a jellemével való ütközés nélkül felülírhat. Isten nincs a szolgaság igája alá vetve az általunk ismert valóságban. Isten szuverén, transzcendens, bármit megtehet, ami a jellemével összhangban van. Az, hogy te most itt vagy, Istennek egy ilyen tette. Ne gondold, hogy ez kicsi dolog. Az élet titka ott lenni, ahol a Bibliát tanítják. Ahol Isten Igéjét felemelik, ahol Istent félik, ahol az Ő nevét még őrzik és tanítják. Ez az élet titka. Keresel másik titkot? Ne keresd, ez az. Kész. A többi csak részlet. Az, hogy itt vagy, nagy dolog. Nem csak egy adott helyen, hanem ahol Isten igéjét felemelik, tanítják, Istent félve, igazságot keresve.

Khauth Gyuri

Római levél beszél arról, hogy az ember elbukott. Az ember állapota, életélménye összegezve inkább negatív, mint pozitív, ha az ember önmagában áll. Ezt nagyon jól megfogalmazta Salamon Prédikátor könyvében. Róma 5 végén van néhány nagyon érdekes gondolat. Mond egy fordulópontot, kiutat ebből az ördögi körből, amelyben emberek élik a mindennapjaikat, és amiben mi is éltük, élhetjük a mindennapjainkat.

Róma 5:20a A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék

A törvény Isten parancsolata, Isten rendszere, állandó stabil rendszer. A gravitáció is egy törvény, a bűn is egy törvény. Az ember önmagától hajlik arra, hogy saját magát pusztítsa, másokat pusztítson. Ez az embernek egy hajlama és a bűn miatt van, ez is egy törvény az emberben. Minél inkább tiltasz valamit, annál inkább felmerül a vágy az emberben, hogy tegye. Jól megfigyelhető a gyerekeknél is. Klasszikus példa: ki van írva, hogy „Ne dobj hógolyót a házra!" „ Milyen jó ötlet, sose gondoltam rá!" Így működünk, ez Róma 7 dilemmája: minél inkább tiltasz valamit ... Törvénykező gyülekezet a legjobb példa erre; vagy bárki, aki szabályoktól várja a megoldást, az előbb-utóbb beleesik az ellenkezőjébe, és maga lesz a legnagyobb elkövetője. Bibliai illusztráció erre a farizeusok, akik állandóan a jó oldalukat mutogatták. Viszont Jézus egyszerűen meszelt síroknak hívta őket: „Kívül szép, belül rohad." Ez a vallás. A törvény rendszerében való élet ezt eredményezi az emberben. Kívül próbál csillogni, belül - szó szerint - rohad, szétmállik.

A lényeg:

Róma 5:20b de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.

Legtöbb embernél ez a mondat csapja ki a biztosítékot, mert nem emberi logika szerinti. Az ember azt gondolná, ha megnövekedik a bűn, akkor megnövekedik az ítélet, megnövekedik Isten haragja. Láthatjuk azt is. Ez azonban úgy működik: ahogy a bűn megnövekedik, a kegyelem még inkább bővölködik. Isten nem áthágja a saját maga által felállított rendszert, hanem újabbat, még magasabbat definiál, „rátesz egy lapáttal." A kegyelem: meg nem érdemelt ajándék. Nem azt adom neked, amit megérdemelnél: a bűnöd következményét, hanem azt adom neked, amit nem érdemelsz meg. Nem csak a büntetésed nem kapod meg, hanem kapsz ajándékot, jót, áldást, örömet, üdvösséget, örök életet. A legjobb dolgokat, békét, mindent. Ez nem logikus. Akármilyen szisztémából nézem, ez nem logikus. Ha megnézel bármilyen vallást a világban, az ennek ellentmond. Pedig ez az egyetlen, ami képes átformálni embereket.

Van egy sztori Victor Hugo: A nyomorultak című regényében. (Én ezt soha nem értettem, és most bekattant.) A történet ennek egy tökéletes példája. Jean Valjean  fegyenc, gályarab 19 év után kiszabadul. 19 évig volt rab, az agya teljesen ráállt erre. Befogadja egy püspök és azon az éjszakán ellopja az ezüstöt, aztán megfogják a csendőrök, és visszaviszik. Akkoriban ez olyan bűn volt, hogy élete végéig börtönre ítélték volna. Ez az emberi logika. Ez a törvény. Ez a vallás. Bűnt követtél el bűnhődj. Erre a püspök mit mondott? - Keresztény ember volt. Ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem sokkal inkább kiárad. - „Drága barátom, a gyertyatartókat itt felejtetted. Ez az ember nem bűnös, én adtam neki az ezüst étkészletet. Ha eladod, a pénzt, amit kapsz érte, használd arra, hogy jobb ember legyél!" Nem erre számított ez az ember, és általában mi sem erre számítunk. Itt Istennek megnyilvánul a jelleme. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy a gyilkosnak nem jár börtön, de azt igen, hogy a lelki tehernek le kell hullania róla. Isten jóvátette és jóváteszi ezeket. Ezt akarja mondani ez a vers.

Nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, hanem azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg. Jean Valjean, a tolvaj megkapta az ezüstneműt és a gyertyatartókat, amiket aztán el sem adott, azokat őrizte és az emlékeztette őt erre a jótettre. Ez az ember megváltozott. Hiszem, hogy csak a kegyelemnek van ekkora hatalma, hogy megváltoztasson egy embert ilyen módon. A büntetés általában az ellenkezőjét éri el.

A büntetésnek is van létjogosultsága, de azzal együtt ott a kegyelem és az formál át minket. Ez az evangélium, ez a jó hír. Ján 3:16 adta nekünk az egyszülött Fiát, akit mi nem érdemeltünk meg. Róma 5-ben írja, hogy Ő már akkor meghalt, amikor mi még a bűneinkben voltunk. Amikor egy hajszálnyi jó cselekedet az eszünkbe sem jutott, nemhogy tegyük. Isten már akkor nekünk szánta a legjobbat, mert tudta, hogy ez az egyetlen módja, hogy egy embert átformáljon, legyen az szenvedélybeteg, házasságtörő, büszke, bármi ... mindegy, a bűn spektrumának melyik részén helyezkedik el. Ez az egyetlen erő, ami át tud formálni, és meg tud gyógyítani egy embert. Ezért vagyok itt és talán ezért vagytok itt ti is, mert megtapasztaltuk, hogy halál járt volna és nem azt kaptuk, hanem cserébe kapunk valamit, amit nem érdemlünk meg, és kapjuk folyamatosan Istentől. Ennek a kontextusa az, hogy a gyermekei vagyunk, és a gyermekeivel bánik, és ha kell, fegyelmezi őket. Ám ez az alap, innen indulunk, és ide mindig visszamehetünk, ha bajban vagyunk. És ezt felejtjük el először, sajnos. Pedig minden erre épül.

Schlingloff Sanyi

A kegyelem az alap és innen indulunk. Ezért sok minden másként történik velünk és történhet velünk, mint egy világi emberrel, akinek nincs reménye, esetleg naiv reménye lehet. Nekünk van reményünk. Kell-e, hogy ennek legyen következménye? Célszerű-e, hogy legyen következménye? Igen!

Az egyik ok, amiért ez Isten adta, hogy legyen következménye. Nem egy üzlet, hogy Isten lefizetett. Hanem szeretlek, kegyelmet adok, a szeretetem kívánja, hogy legyen gyümölcs, legyen következménye.

Tudnotok kell, hogy mindannak az alapja, amiről az Eredményes Élet Találkozók szólnak, egy élő kapcsolat az élő Istennel. A valóságunk túlmutat azon a szférán, amit a földön megszülető ember lát és hisz és ért. A természetfeletti létezik, ami épp annyira valós, sőt valósabb, mint azok a körülmények, azok a kategóriák, amikkel minden ember nap, mint nap küszködik, amelyeknek részben alá van vetve, amelyeket részben elkerülhet, részben az igája alá hajthat. A valóság nagyobbik része a nem látható oldalon van. Az életünket leginkább befolyásoló része a természetfelettiben van. A legtöbb természeti problémánkra, amivel a hétköznapi ember él, a legtöbb álmunkra, vágyunkra a válasz a megoldás a természetfelettiben van. Mindez nem egy bonyolult gnosztikus tudomány, ahol a titkos ismeretbe fokról fokra beavatunk és egyre nagyobb hatalommal élő emberré válsz keresztényként. Nem így működik! Része van a fejlődésben a tudásnak, de alapvetően a kulcs egy kapcsolat a valóban létező élő Istennel. Kapcsolat, ami ha egy házasságra gondolunk, lehet egyfelől nagyon egyszerű: szerelem első látásra. Biokémia. Megtörténik. Aztán a másik oldalról lehet nagyon bonyolult, amikor alig tudunk együtt élni. A kapcsolat Istennel pont ilyen. A leglényegesebb lépés ebben a kapcsolatban olyan egyszerű, mint a szerelem első látásra. Annyira egyszerű, hogy a legtöbb ember nem is tudja elhinni, hogy ez így működik.

Ha létezik egy Isten és Övé a világmindenség, akkor minden ember, aki megszületik a földön és tudatára ébred a tizen-, huszonéves korának elején-végén, a felelősségre vonhatóság korhatárát eléri - nem tudom, ez pontosan hol van, de te már túl vagy rajta :-) - bűnös az Isten elleni lázadás szörnyű vétkében. Nincs köztünk olyan ember, aki ne lenne a király ellensége. Legalább olyan szinten, hogy tagadjuk a létezését vagy az uralmát a saját teremtése felett. Isten elleni lázadás terhe mindannyiunkat nyom. Ezen kívül sok más teher is nyom: a személyes bűneink terhe, öröklött bűnünk terhe. Minden ember elveszett Isten előtt. Az ebből való szabadulás a kulcs, ami számos kapcsolódó tehertől való megszabadulást is jelenti. „Miért élek bűntudattal?" Lehet, rosszul bánsz a feleségeddel, a környezeteddel, magaddal, de leginkább azért, mert lázadásban élsz Isten ellen. Ha megbékélsz Istennel, a valósághoz való viszonyod legfontosabb része a helyére kerül. Lehet, hogy sok származtatott probléma megmarad, de legalább a lényeg a helyén van. Az Isten elleni lázadásból való szabadulás, az Istennel való megbékélés olyan, mint a szerelem első látásra. Nem érzelmi dolog, de egyszerű.

Ján 3:16-ban Isten azt mondta, hogy úgy szerette az egész világot - téged is -, azért hogy megoldja a problémád, az egyszülött Fiát, valójában Önmagát adta - a golgotai áldozat valódi történelem, kivégzés, ahol Isten meghalt helyetted -, hogy aki hisz Őbenne - ez a te felelősséged, itt van az a pont, ahol az emberek alig hiszik el, hogy ilyen egyszerű -, ha elhiszed a valóságot, amit Isten megtett, akkor örök életed van, átmentél a halálból az életbe. Átmentél az Istentől való elválasztottságból az Istennel való kapcsolatba. Megoldottad a lényeges problémát. Innentől Isten azt mondja: fiam vagy, biztonságban vagy, Isten szelleme benned él és tanácsot ad. Néha fegyelmez, fenyít. A tanács két nagy füles, de a célja az éretté válásban való előre haladás.

Ez a megtérés. A megtérés érdekes dolog. Megtérni azt jelenti, hogy új felismerésre jutni. Eddig azt hittem, hogy ... most már tudom, hogy ... Eddig azt hittem, hogy materialista realistaként vagyok ateista, most rájöttem, hogy tévedtem és felismertem, hogy van Isten, lázadtam ellene - bár akaratlanul - , szükségem van megoldásra, hogy valaki kifizesse a tartozásom, mert én magam nem tudom. Nem tudom meg nem történtté tenni a múltat, és a jelen jótetteivel nem tudom kifizetni a bűneim árát. Nem tudod átúszni a Csendes-óceánt, senki sem tudja. Csak Isten tudja kifizetni. Megtette. Lehet-e ennél érthetőbb, világosabb békeüzenetet küldeni?

Mi a te dolgod? El kell fogadnod.

Róm 10:13   Mert minden, a ki segítségül hívja az ùr nevét, megtartatik.

Hol van az a pont, ahol valaki tényleg megtér? Honnan lehet tudni? Kívülállónak nagyon nehéz ezt eldönteni. Azt mondja Jézus, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Amikor valaki megtér, újjászületik. Az újjászületést János evangéliumában Jézus a Nikodémussal való beszélgetésben definiálja: az embernek meg kell születnie másodszor, vértől és víztől. A víz az Ige, a vér Krisztus áldozata. Az Ige definiálja az áldozatot, hozza el a hírét, így van miben hinni. Ahogy a hit megtörténik, Eféz 1:11-13 elpecsételődöm a SZ.Sz.-el, örök életem van.

Mennyire kell hinni? Ez a nagy kérdés. „Szerintem te nem hittél eléggé! Honnan tudod, hogy eléggé hittél benne? Nagyon fontos kérdés. " Ide jársz, tudod mindezt és azt hiszed, hogy már belőtted a gólt. Közben, amikor a visszajátszáson megnézzük, kiderül, a labda a gólvonal elé pattant és ki. Itt vagy és nincs örök életed. Elképzelhető? Igen.

Mikor tért meg valaki? Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Érted az evangéliumot, érted a saját helyzeted Isten előtt. Elveszett vagy, szükséged van megoldásra, amely kimos engem Isten igazsága előtt. Bűnös vagyok, ítélet alatt, baj van. Én magam nem tudom megcsinálni. Kétségbe vagyok esve. Mikor üdvözülök? Ha segítségül hívom az ÚR nevét. Az Úr Jézus Krisztusról beszél, a neve a jelleméről szól, a jelleme a tetteit mutatja. Ha a jellemére nézek, akkor nézek az igazságosságára, ami alapján Ő tudja, hogy ítélet alatt vagyok, nézek a szeretetére, amely motiválja Őt, nézek a kegyelmére, amit úgy gyakorolhat, hogy először megelégítette az igazságát - valakinek bűnhődnie kellett: Jézus Krisztus megtette szeretetből. Az örök életet most kegyelemből adja. Eféz 2:8. A kegyelem azt jelenti, hogy ajándékba adja. Mit tettél te érte? Semmit. Hogy fogadod el? Segítségül hívod. Segítségül hívás több a hitnél, a hit egy mélyebb definíciója. Van egy vers a Bibliában, hogy az ördögök is hisznek és rettegnek.

Vannak-e olyan hívő emberek, akik hisznek Istenben és nincs örök életük? Sok olyan vallásos ember van, akinek nincs örök élete. Egy vallásba nőtt bele, a Bibliát félremagyarázták a cselekedetek rendszerében hisz és soha nem hívta segítségül az Úr nevét az üdvösség kérdésében. „Miért mész a mennybe?" „Mert nem vagyok rossz ember." „Mit gondolsz Jézusról?" Azt kellene válaszolnia, hogy mert kifizette a bűneim és mert hittem Benne, örök életem van és segítségül hívtam a nevét.

Kedvenc példám: Ti mindannyian segítségül hívtátok egy tárgy nevét, olyan módon, hogy az üdvösséget szerzett nektek azon az adott területen. Mindannyian gyakoroljátok ezt most, teljes bizalommal, mi az? A pad, amin ülsz. Hogy hívtad segítségül? Ráültél. Mi volt az üdvösség tárgya? Állsz-e vagy ülsz. Mivel teljes súlyoddal ránehezedtél, rábíztad magad. Van-e olyan, aki áll, de ülhetne? Van-e üdvössége? Ilyen szempontból nincs. Ha leül, akkor van. Ha utána feláll, akkor is meg van. Egyszer kellett leülnie. Mennyire? Csak le kellett ülni. Van egy pont, amikor a leülés nem minősül leülésnek. Gondolkozom rajta, hogy megtegyem, de nem tettem. Volt-e az életedben egy olyan pillanat, amikor rábíztad magad Isten megoldására? Ha igen, ez a megtérés. Így üdvözülök. Pál és Silás, amikor börtönben voltak, megrendült a föld és kinyíltak a cellák. Amikor a börtönőr meglátta, meg akarta ölni magát. Pál azt mondja, ne tedd! „Mit tegyek?" „Hívd segítségül az ÚR nevét és üdvözülsz!"  Mekkora volt a teológiai ismerete? Semmi.

Amikor az ember megtér, számos következménye van. Néhány gyorsan jön, néhány lassan. Amikor az ember frissen megtér, akkor Isten megajándékozza nagy érzelmi élményekkel. A problémáink jelentős része abból fakad, hogy évekig Isten nélkül gondolkoztunk, rossz gondolkodásmóddal éltünk. Ezek a gondolatok gondolatmintákat alakítanak ki a fejünkben. Idegpályák bejáródnak, bevésődések jönnek létre, amelyek természeti módon legalább olyan nehezen tüntethetőek el, mint amennyire létrejöttek. Ha egy gondolatot 21 napig gondolsz, akkor szokássá alakul, akkor részeddé válik. Ha egy gondolatot 5 percig gondolsz, akkor kitörölhetetlen nyomot hagy a fejedben.

Hány olyan gondolatod van, amit több tíz éve órákig gondoltál már? Ezekkel a gondolatmintákkal az a baj, hogy nem a valóságot tükrözik, hanem a valóság egy bizonyos értelmezésének emlékét. Volt idő, amikor baj volt, az a baj mélyen áthatotta a szívemet, ennek a bajnak a tudata belevésődött az elmémbe. Ez a gondolatminta kiváltódik bizonyos ingerek alapján anélkül, hogy az elmémnek, értelmemnek vagy az akaratomnak bele kellene egyeznie. Feltétlen reakció. Például félelem a sötétben. Csak az kell, hogy gondolj rá, hogy újra sötétben leszel. Bevésődés. Minden gondolat, ami ehhez kapcsolódik, logikus gondolkodás döntés nélkül végigszalad a gondolatmenet első pontjától az utolsóig megállás nélkül. Azonnal ott vagy a teljes reakcióban, annak minden érzelmi hatásában, minden lelki hatásában. Szörnyű. Mintha lenne rajtad egy depressziós gomb, és ha megnyomják, azonnal depressziós vagy, van egy reménykedő gomb hamis reménnyel, megnyomják, és azonnal benne vagy egy hamis reményben, benne vagy egy érzelmi fájdalomban, vagy egy kapcsolati vádban, vagy bármiben. Gondolatminták. Ezeknek a gondolatmintáknak a gyógyulása nem megy egyik pillanatról a másikra. Ezért vagy itt, hogy halld azok az az új gondolatokat, amik képesek versenyre kelni a régiekkel, a gyógyuláshoz viszont döntened kell.  Hitben. A nem látható, de valós dolgokat valóságként elfogadni. Isten elmagyarázza, miért nem kell félned a sötétben. Mert Isten ott van veled - hiszed-e ezt? Félsz- még a sötétben? Ha te ott vagy Istenem, akkor nem félek. Gondoltad egyszer. Másnap felébredsz és sötét van. Félsz-e? Igen, mert csak egyszer gondoltad az új gondolatot és 4.5 milliószor a régit. Melyik mintán fog végigszaladni az ingerület azonnal, ahogy a sötétet meglátod? A régin. És ott ülsz, percek, órák telnek el és rájössz, tegnap nem féltem már. Mert újragondolod, amit Isten mondott és megint hiszel Benne. Felkavarod magad ezzel a gondolattal kapcsolatban, elképzeled, tartalmat adsz neki. A lelked elkezd válaszolni a kitágult valóságra. Ha öt éve már ezt gondolod, akkor lehet, úgy ébredsz a sötétben: de jó, Isten itt van, és a félelem meg sem jelenik, hanem az új gondolatminta szalad végig. Ehhez időre van szükséged.

Hogy lehet gyorsítani az élményt? Úgy, hogy az új gondolatot nem fekete-fehér kisképernyőn nézed, hanem 3D-ben, moziban, széles vásznon. Ezt hívják elmélkedésnek. Amikor gondolkozol Isten jelenlétében, és kéred, hogy mutassa ezt meg neked. Azok a gondolatminták, amiket én 5-10 év alatt építettem ki az agyamban és majdnem megöltek, fél év alatt majdnem eltűntek - többször volt győzelmem, mint vereségem - úgy, hogy naponta egy-két-három órát elmélkedtem, Biblia iskolába jártam, komolyan vettem, rengeteg időt szántam rá. Ez mentette meg az életemet. Széles vásznú, surround hanghatású imák. Úgy mentik meg az életed, hogy a bevésődés gyorsabb. Láttál egy naplementét és még másnap is ott van benned; vagy volt egy nagyszerű beszélgetésed, valahogy nyomot hagyott, nem távozik el? Ilyen egy ilyen elmélkedés. Ha mindennap csinálod és keresed az élményt, hogy Uram kell az igazi kapcsolat Veled, kell a hatás, akkor a gyógyulás gyorsabban történik.

A házasság. A tanítás mindenféle szelében Isten intézményei közül a házasság van leginkább támadva. Akinek boldog házassága van, féljen és rettegjen, valószínűleg nincs újjászületve, valószínűleg Isten már lemondott róla, és semmiféle fejlesztési célja már nincs vele. Azt mondta róluk: „Jól van, éljetek boldogul, úgyis reménytelenek vagytok." Minden normális embernek borzasztó az élete, és mindenki, akinek nem, az gyanakodjon. :-) Akinek a házasság nem szörnyű, az vigyázzon, mert bajban van. Ez így nem igaz.

A házasság lehet csodálatos. De a célja tényleg más, mint aminek gondoljuk. Isten célja a földi életben a felkészítésünk, éretté válásunk, a régi gondolatok újakkal való felülírása. Az önzés felülírása a szeretettel, hogy az alapprogramunk ne az önzés legyen. A szeretet önzetlen dolog - szörnyű -, ezért csupa olyan dolgot tesz, ami neked nem jó, hanem a másiknak jó. A szeretet egy önpusztító magatartás. A másik érdekeit tartja a szeme előtt. Normálisan nem csinálunk ilyet. Olyan mélyen van bennünk az önzés, hogy amit mi szeretetnek hívunk, az önző szeretet, önzés. Azt hisszük minden rendben van. Tudod, mikor van lehetőséged szeretni? Amikor kimondottan rossz. Minden rossz. A szeretetnek akkor kell működnie. Van ott valami, ami több annál, hogy boldogtalan vagy? Nem, mert nem szeretsz, önző kis ember vagy. Önzőek vagyunk. Ha nincs egy különleges helyzet, ahonnan nem tudunk szabadulni, akkor megvédjük magunkat attól, hogy szeretni kelljen. Ahogy egy kapcsolat elmegy arra a pontra, hogy az igazi szeretet megjelenhetne, kilépünk belőle. Ha te vagy a barátom és isteni szeretettel kellene szeretni, akkor onnantól nem vagy a barátom, mert nem kényelmes veled, hagyjál békén, vagy következő hétvégén már nem hívlak meg. Hogyan tanulhatna meg az ember szeretni, ha megvédi magát azoktól a helyzetetektől, amikor a szeretete kiterjedhet az 1Kor 13 felé. Ha ez lenne a törvény, hogy az üdvözül, aki betartja 1Kor 13-at, hányan mennétek a mennybe? Ha csak egyet kellene betartani, akkor sem üdvözülhetne senki. A szeretet nehéz, csodálatos, de szörnyű az önző embernek. Hogy lesz belőled szerető ember, ha mindig megvéded magad attól, hogy szeretned kelljen? Isten kitalált egy módszert: a férfi vágyakozik a nő után, a nő a férfi után, összekötöm őket egy házasságban. És nem mehetnek el! :-) Egy testté válnak: megbököm a másikat és nekem fáj. 

A házasságban azért vagyok boldogtalan, mert rájövök, milyen a másik, és ő is rájön, milyen önző vagyok én. Nem tudja megadni azt, amit akartam. Boldogtalan vagyok a házasságtól, mert van valaki, aki rosszul bánik velem minden nap. Reggel belerúgok a feleségem bokájába és nekem fáj, de nagyon. Minden sérelem, amit a házasságomon elkövetek, azonnal rajtam csattan. Nem tudom, Isten hogy csinálja? Most már nem rugdosom a feleségem bokáját - legalábbis nem tudatosan -, mert nagyon fáj nekem. Nekem fáj. Egy őrült csapdában vagyok. A vallásom előírja, hogy nem válhatok el, benne lenni rossz - azért nem annyira -, mi a megoldás? Lehet, hogy változnom kell? Lehet, hogy egy valódi, mély átalakuláson kell átesnem? Lehet, hogy meg kell történnie a csodának, hogy isteni természet részese leszek - 2Pt 1 - az Ő ígéretein keresztül? Lehet, komolyan kell vennem az életet Istennel? Szerető emberré kell válnom? Lehet, a házasság célja ez és nem a boldogság? Lehet, a boldogság egy időre gyümölcs lehet ennek az életnek, amely megtanult szeretni? 100 boldogmondás van az újszövetségben, egy sem kapcsolatos a házassággal. Egy sem, de boldogok azok, akik nyomorgattatnak, akiket üldöznek, akik sírnak, éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Boldogok a házasok, az nincs benne.

Azért mondom ezt, hogy ne legyél frusztrált a hamis elvárásaid miatt a kapcsolataidban, a házasságodban. Volt egy álmod, ami egy naiv elképzelés volt, amit a valóság kipukkasztott. Itt az idő felnőni, komolyan venni az életet. Az élet az, hogy éretté válunk Krisztusban, eljutunk az Ő teljességére. Az élet Krisztus, és nem a feleségem, az élet Krisztus, és nem a gyerekeim, nem a házam, nem a fizetésem, nem az adósságaim. Az élet Krisztus. Mondhatsz, amit akarsz, ha boldogtalan vagy ebben a világban, akkor nem Krisztus az életed. Ez a megoldás. Amikor felemelem a fejem és azt mondom, hogy élek, akkor az azért van, mert az élet Krisztus. Krisztus + semmi. Őbenne van minden, a legmélyebb vágyaimnak, az életem gyakorlati részleteinek a segítsége. Lehet, hogy nem jön át egyik pillanatról a másikra, de átjön fokról-fokra.

1 Kor 7:27-28   Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtôl? Ne keress feleséget.  28 De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek.

A válás nem megoldás. Mert a cél a fejlődés, nem a kényelem. Soha nem a feleségem volt a probléma. Ő a tökéletes társam. Ott nyom, ahol nekem a legjobban fáj. Senki nem tudott volna kiprovokálni belőlem fejlődést, csak az én feleségem. Pont az a pont, ahol engem nyomni kell ahhoz, hogy éretté váljak, és fordítva. Isten választott minket egymásnak, tökéletes társ. De ez szado-machoizmus? :-) Nem! Ez edzés, ez az élet célja. Ne keress válást, ne akarj kibújni ez alól! Légy hálás érte, hogy történik, hogy nem más úton, pl. lefűrészelt lábbal kell átmenned a szükséges fejlődés útján, hanem csak házassággal! Milyen csodás?! Ha valaki randizik valakivel és olyan kapcsolata van, ami tiszta Isten előtt, akkor ugyanezt átélik. Akkor lobogni fog a hajad, de kapsz szeretet. „Szeretlek! Nem tudom, hogy történik? - mert minden normális ember már megpattant volna, de szerettük egymást.  Aztán rosszabb lett, és egyre nehezebb lett. Dicsőség az Úrnak! De most már jobb, és egyre jobb lesz. Más ember vagyok, mint aki voltam, és ő is más ember. Ez a nyereségünk, és az öröm, és a boldogság, ami ráadásban jön.  Ne keress válást!

Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. :-) Eljön idejében. Jó neked úgy, ahogy vagy. Viszont, ha megnősülsz, nem vétkezel.

„De az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek."

Ez az egyetlen ígéret van a Bibliában a házassággal kapcsolatban. Aki megnősül, annak gyötrelme lesz a testben. Ez a célja. Erre lett kitalálva. Akarod a gyorsított eljárást? Házasodj meg! Gyorsítósáv az éretté válás felé. HA, jól értelmezed! Ha rosszul értelmezed, akkor úton vagy a keserűség, az elbátortalanodás felé. Elkeserítő, amikor az emberek elkeserednek, csak azért, mert démoni ígéretet követnek, és tűznek ki célul maguk elé elvárásként. „Boldoggá kell, hogy tegyél engem!" Micsoda önző gondolat! Hányan voltatok frusztráltak, mert nem tesz titeket boldoggá? Ez az az undorító, bűnös, önző természet, amit Isten ki akar mosni. A sok önsajnálat, a sok vádaskodás... Egy házassági tanácsadó hányni tudna minden tanácsadás után.

Megértem. Emlékszem az első évekre, a fájdalomra, reménytelenségre. Szörnyű volt! Nem azért volt az, mert a feleségem rosszul csinált bármit, hanem mert önző vagyok, és olyan, aki boldogtalan lett, mert az életét nem szolgálják, hanem használják. /Ezt majd cifrázzuk, ha Eféz 5-nél leszünk, nemsokára. :-)/

Vannak jó tanácsaim is. Nagyon gyakorlatias, menekülést, üdvösséget hozó, az életben előrelépést hozó tanácsaim házaspároknak. Tudok nőknek tanácsot adni, meg tudom mondani, hol szúrjátok el, és hol tudnátok rendbe hozni. Biblikus és tapasztalati. Az alapot kell, hogy értsd! Nem nyerheted meg ezt a csatát, ha azzal a céllal vagy benne, hogy boldog légy. A cél, hogy szerető emberré válj. Olvasd el 1Kor 13-at! A cél, hogy ilyenné válj. Az alapvető gondolatminta - amellyel viszonyulsz egy másik emberhez - ez legyen, nem az önzés. Nehéz azt kiszedni. Házasság kell hozzá.

Ha elengedné Isten, akkor minden rosszabb lenne, mint Bábelnél. „Minden sikerülni fog nekik a maguk bukott önzésében. Amíg egy nemzet és egy akarattal mennek az istentelenség felé - Bábel ez volt, tornyot építettek, hogy a mennyországba jussanak Isten nélkül, ez a lázadás tökéletes képe, az emberi megoldás Isten nélkül - tehát össze kell zavarnom őket. Ha a nyelvüket összezavarom, megszűnik az egység, és akkor van remény." Hogy lesz belőled szerető ember? Valamilyen iga, amibe belekerülsz, és nem tudsz szabadulni belőle, és muszáj lesz fejlődnöd. Erre a legjobb a házasság. Akik nem házasok, élvezzék a szabadságot, viszont lásd az élet összes többi kategóriáját, mint valamit, ami ezt helyettesíti. Istennek meg vannak a módszerei, létre tudja hozni a nyomást másként.

Mózes jól kiképzett ember volt a világban. Ő volt a herceg, a második ember Egyiptomban. Ki volt képezve, tanították, szép és okos volt. Aztán jött 40 év a pusztában, amikor rájött, hogy nem az, és utána kezdődött el a szolgálata. Ismerek embereket, akik jól kiképzett emberek voltak a világban, a személyiségükben, az önuralomban. A természeti helyzeteket jól tudják kezelni. Magamra is így gondoltam. Én egy jól kiképzett ember vagyok. Voltak nehézségek az életben, de nem voltak akadályok. Nem voltak olyan kapcsolataim, amiket nem tudtam volna kezelni kielégítő módon. Azt gondoltam, én beteljesült ember vagyok. Hogyan vett volna rá Isten engem, hogy fejlődjek?

Nem volt olyan körülmény, amihez fejlődnöm kellett volna. Minden működött! Ja, persze! Megnősültem és rögtön látszott, hol kell. Azonnal látszott, hogy milyen felszínes volt, milyen silány, a lényeget mennyire nélkülöző. Isten valódi, belső átalakulást akar. Ehhez nyomás kell, hosszan kell tűrni. A hosszútűrés alatt átalakulás van. Mint a gyémánt. Nagy nyomás alatt, hosszú idő alatt keletkezik. A szén átalakul egy új anyaggá. Ez az nyomás, ami elől minden normális ember menekül. És Isten ezt akarja létrehozni az életedben, hogy valami egészen különlegeset csináljon belőled. Ne menekülj, hanem menj át rajta gyorsabban. Ne nyújtsd az időt szükségtelenül. Nőj meg gyorsan!

A tanítás mindenféle szele, amibe haladunk, ez a kijelentés: a házasság boldog kell, hogy legyen, az életed boldog kell, hogy legyen. Ha nem, akkor baj van. De ez nem igaz! Az élet nem lesz boldog. A boldogságnak lesznek pillanatai. A világban a boldogság az, amikor a körülmények úgy hatnak rád, hogy egy érzelmi beteljesülésben vagy: csicseregnek a madarak, a párod szeret, vagy épp egyedül vagy, az üzlet jól megy. Ahova nézel, jó jön feléd. Hányszor lesz ilyen az életedben? Nem lesz gyakran. Ehelyett Isten örömet akar adni. Az öröm egy elmebeli állapot, hozzáállás, ami körülményektől függetlenül jön létre. Az öröm az Isten ígéreteit számba vevő és azokban bízó állapota a lelkednek, ami akarattal, értelmi állapottal és érzelmi kifejeződéssel jár. Öröm az, hogy tudom, örök életem van. Most matató őrület vesz körül, de számba veszem a dolgokat és értem, hogy a mérleg arra billen, hogy rendben van, hogy örömöm lehet. Isten ígéreteivel élek. Keresem őket, ez az akarat; értelem, hogy megvizsgálom, kivetítem a szélesvásznú, surround hanghatású mozivászonra, és az örömnek nagyobb lesz a súlya, mint a matató őrületnek; aztán az érzelmeim ezt kifejezik: öröm.

Az öröm nem egyenlő szintű a boldogsággal. Azt hiszem, az öröm magasabb állapot, mert stabil, mert az egy választás, egy elmebeli hozzáállás, ami mindig a tiéd lehet. A világ szeretné, ha eladnád magad a boldogságért, a körülményekért. „Körülmények, adjatok, mert ha nem adtok, akkor semmim sincs. Úgy táncolok, ahogy fütyültök, hogy boldog lehessek." „Igyál, drogozz, cseréld le a feleséged!"  És te csinálod, mert eladtad magad a boldogságnak. Az öröm viszont azt mondja: senkire és semmire nincs szükségem Istenen kívül, Ő a mindenem, Ő az életem, az Ő ígéretei igazak, én állok a matató őrületben és örömmel viselem, benne bízom.

Örömmel viselt hosszútűrés.  Nem nyomorúság az életben, hanem másik módszer: Örömmel viselt hosszútűrés.  Ámen.