Skip to main content

A hűség áldásai

P. Kende

Vasárnap este arról beszéltünk, mennyire könnyen azt hisszük, a kereszténységünk a természeti temperamentumokból áll, és a mi erőnkből megvalósíthatjuk. Isten azonban azért adta a Sz.Sz.-et, hogy rájöjjünk, nincs szükségünk a saját erőnkre, hanem Istenére, ezért kaptuk a gyülekezetet és a Sz.Sz.-et.

Péld 20:6 ki találhat hűséges embert?

Nincs ez az érzésünk? Zsolt 12:1-2 a hű emberek kipusztultak a földről, nincsenek sehol. Ha akkor, Zsolt 12-ben az volt az érzésük, hogy a hű emberek kipusztulnak a földről, mennyivel inkább az ma. Hányszor és hányszor találkozunk ezzel, amikor az ember barátkozik, aztán csalódik? Alkalmaz valakit és meglepődik. Megbízik valakiben és nagyon meglepődik.

Préd 7:28-ban mondja: „A mit az én lelkem folyton keresett, és nem találtam. Ezer közül egy embert találtam." Ezzel sokszor találkozunk. Ki az, aki hűséges? Ki az, aki kiáll az igazság mellett, aki azt mondja: továbbmegyek ma is, a következő napon is, és a következő napon is. Ki az, aki azt mondja: ma is józen leszek a hitben, épelméjűen gondolkozom, és nem engedem, hogy félrevezessen a régi természetem és a világ.

Erre figyelmeztet Luk 18-ban. Ezekben az időkben élünk, az utolsó időkben, Jézus eljövetele közel van:

Luke 18:8 Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?

Ez a kijelentés feltételezi a választ: nem talál. Nem lep meg túlságosan.  Jel 3-ban olvasunk a laodíceai gyülekezetről, akik langyosak voltak a hitükben; se forróak nem voltak Krisztusért, sem hidegek; hanem langyosak. Semmilyenek. Nem egy jó meleg tea, nem egy pohár hideg víz, hanem semmilyen. Ez az egyházról beszél az idők végén, a gyülekezet kora végén. Isten azt mondja: figyelj, amikor Jézus visszajön, talál-e hitet a földön?

100-150 éve a hívőknek támadt egy furcsa gondolatuk: a tanításunk, tanunk, ahogy értjük a Bibliát azt mondja: amikor Krisztus visszajön, akkor lesz egy 7 éves időszak, a nagy nyomorúság időszaka. Azután - Jézus Krisztus második eljövetele után - felállítja a királyságát a földön, ami 1000 évig tart. Erről olvasunk Dánielben, Jelenésekben. Nem mi állítjuk fel a királyságát. 100-150 évvel ezelőtt a missziós mozgalom hatalmas volt, mindenhova misszionáriusokat küldtek, törzsek tértek meg és falvak lettek kereszténnyé. Olyannyira, hogy a keresztények elkezdték hinni: nem kell Krisztusnak visszajönnie, mert majd a gyülekezet felállítja az 1000 éves királyságot.

Ha ma ránézünk a gyülekezet állapotára világszerte, akkor már nem hisszük ezt. Nagyon kevesen hisznek a missziókban. Néha emberek kérdik: miért beszéltek annyit a missziókról? Mi nem beszélünk sokat róla, hanem mások beszélnek keveset róla. Nem természeti. „Miért beszéltek ti annyit a Sz.SZ.-ről?" Mert nélküle nem megy. „Miért beszéltek ti annyit a Bibliáról?" Mert ha nem hallok róla, akkor nem fogok odafordulni. „Miért beszéltek ti annyit a gyülekezetről?" Mert millió dolog jön az ellen, hogy elmenjek. Szükségünk van rá, hogy halljunk róla. Miért? Mert az ellenség ellene dolgozik. Azt mondja: „nem bánom, ha ma Istennel jársz, semmi baj, nyugodtan járj vele", de valahol később van egy terve az életemre. Nem az érdekli, ha jól indulok a hitemben, ha a mai napon megyek előre, hogy ma lelkes vagyok, ha a mai napon minden rendben van; hanem az érdekli, hogy menet közben a hűségem véget érjen, és azt mondhassa: „győztem, vége". Az a szíve vágya, hogy ne legyen hűség az életemben.

Gondoljunk arra a két emberre, aki megmentette Izraelt: Sámson és József. (Házi feladat, hogy hasonlítsd össze az életüket.) Az egyikük hűséges volt, nézd meg hova vitte őt. A másik nem döntött úgy, hogy hű lesz a kicsi dolgokon és a nagy dolgokon, és nézd meg hova vitte az őt. Mindkettőt használta Isten. Hatalmas különbséget jelentett a hűségük. Miről szól a hűség az életemben?

Jön a nyár és az ördögnek minden napra van friss kísértése számodra. Mindig. Szeretnélek bátorítani a hűségre.

A türelem, a tűrés: a békességes tűrés nagyon fontos. Rengeteg helyen beszélnek róla az apostoli levelek. Az egyik jó hely erre Róma 5. A békességes tűrés kipróbált jellemet nemz az életünkben. Vannak próbák az életünkben, vannak háborúságaink, ki vagyunk hívva a hitünkben. Mindannyiunkkal megtörténik. Az ellenségnek vannak ötletei. Isten viszont tanít: légy türelmes! A házasságodban, munkádban, tanulmányaidban légy türelmes. 20 vagy 25-ször beszélnek róla az apostoli levelek. Sok hívő vár, de nem türelmes. Tudod, mi a különbség? Várok, és fogynak a fogaim, mert közben csikorgatom őket. Várok, de közben dühös vagyok, türelmetlen vagyok.

A türelem csak Istentől jöhet. Isten azért engedi meg a háborúságot, a megpróbáltatásokat az életünkben, mert szeretné, ha Hozzá fordulnánk. Ő kapacitást ad erre, és rájövünk, hogy lehetünk türelmesek. Letehetjük a terhet: köszönöm Uram, ez rendben van, bízhatok Benned, harag és gyűlölködés nélkül. Várhatok akár hosszú ideig. Nagyszerű, amikor egy hívő hosszú ideig jár az Úrral. Lehet, nincs válasz egy dologra, ami fontos neki, mégis újra és újra azt mondja: Uram, kérlek! Ahelyett, hogy megpróbálná a saját erejéből megvalósítani - ahogy Ábrahám csinálta Ismaellel -, inkább azt csinálja, amit Róm 4 mond Ábrahámról: hitben jár és türelmes, „ha megígérted Uram, akkor meg lesz". Ha 100 éves leszek, akkor is. Hiszek és türelmes vagyok.

Egy másik Eféz 5:14-15-ben. Pál arról beszél, hogy körültekintőek legyünk a járásunkban. A görög szó körülbelül így hangzik: akrobata. Azt jelenti, nagyon óvatosan járni, egy vékony fal tetején menni végig. Egy rossz lépés és meghalhatok. Legyünk elővigyázatosak, körültekintőek! Zakariás 4:10 ki vetette meg a kicsiny kezdetek napját? Hadd említsek valakit, aki nem veti meg a kicsiny kezdetek napját: Sátán. Amikor azt mondja: van két hittestvér, meg vannak győződve, hogy van közös látásuk, meg tudnak bocsátani egymásnak. Ha megkérdeznéd Sátánt, hogy mi a legjobb eszköze, akkor azt mondaná: van egy „ék", van két ember és beveri közéjük. Csak egy pici dolog az egyik szívében a másik ellen, amit nem hajlandó megbocsátani, amiben különböznek. Kicsi dolog ma, de 5 év múlva, más gyülekezetben lesznek emiatt, ha ott lesznek egyáltalán. Ez az ellenség munkája az életünkben.

 Körültekintően járni a hűség egyik része. Ez az életünkben annyira fontos. Mit értünk ezen? Mát 4:4 Isten igéje uralja az elménket. Ami azt jelenti, hogy tanulom, növekszem benne, hozok egy döntést: Uram, taníts engem!

Kol 4:40-ben van egy másik görög szó: taxisz, azt jelenti, hogy a dolgok megfelelő sorrendben követik egymást. Ez nagyon-nagyon fontos az életünkben. A hívő úgy éli az életét, hogy minden szent. A munkám szent dolog. Lehet, van egy csomó ember ott, aki nem hívő, de a munkám szent, Istentől kaptam, előtte csinálom, bízom Istenben. Lehet, egy nap felmondom, de bízom Istenben. A főnököm, a beosztottam, fiam, lányom, édesapám, édesanyám, lehetőségeim, életkorom, ez mind szent dolog az életemben. Én Istené vagyok, és minden, ami hozzám tartozik, Istenhez tartozik. Isten mégis, azt mondja: szeretnék felállítani egy sorrendet, hogy milyen fontossága van a dolognak. Kell, hogy Isten beszédén és az imádságon keresztül megtaláljam, mi az első, a második és a harmadik. Ha mindenbe belekapok, és nem csinálok semmit végig, akkor rendben mennek a dolgok? Ha úgy csinálom a dolgokat, ahogy érkeznek, akkor rendben mennek azok? Lehet, nem vagyok benne jó, de tanulhatok erről. Ha nem tanulok róla, akkor elveszek. Sokszor beszélünk erről a Bibliaiskolában. Ha Bibliaiskolás diák vagy, vedd elő a jegyzeted, tanulj! Vannak dolgok, amikre nemet kell mondanod. Ha van valakinél egy összejövetel és nagy buli lesz, lehet, azt kell mondanod: „nem, most nem tudok menni és komolyan veszem".

A barátaim fontosak, a szüleim fontosak, de a házastársam a legfontosabb - mert elhagyja a férfi és a nő az apját és anyját, és lesznek ketten egy testté.

Gal 6:10 tegyetek jót mindenekkel, különösen a ti hitetek háza népével. Ez egy jó példa. Minden szent az életemben - a bűnöm persze nem -, de mindaz, amit Isten adott, az szent, még a próbatételem is. Van viszont olyan, amit előre teszek. Sokszor látom azt, hogy egy hívő mindenkinek segíteni akar, még annak is, aki nem akarja a segítségét, még annak is, aki visszaél a segítségével, és tudod, mi történhet?  A testvérem, aki a hitem háza népéhez tartozik, hűséges az Istennel járásában, lehet, senki nem látja az ő kicsi szolgálatát, de tanítvány és jár Istennel. Ám van itt valaki, aki csak azért van itt, mert tudja, hogy a hívők olyan átverhetőek és balekok, és abból él, hogy kunyerál. Érdekes látni az embereket, akik az istentisztelet felénél jönnek be azért, hogy összezavarjanak másokat. Tanuljunk ebből. Lehet, van valaki a hitem háza népében, akinek tényleg segíthetek.

Volt egy barátom, akinek tényleg el kellett döntenie, hova ad segítséget. Volt valaki, aki jól tudta előadni magát. A barátom adott neki. Aztán pár év múlva rájött, hogy volt ott valaki más a gyülekezetben, akinek tényleg nagy szüksége volt. Engedjük, hogy Isten állítson fel nekünk prioritást! Az Ő prioritásai sokszor nem azok, amik a mieink.

Még egy dolog: nem keresni az előléptetést. Ez nagyon fontos! Vigyázni kell ezzel. Tudod, mi volt Sátán problémája? Ezék 28-ban: nem tudott hű maradni Isten akaratában, mert előléptetést keresett. Onnan, ahol ő volt, egy helyre lehetett előlépni. :-( Vigyázz, ha elégedetlen vagy azzal, amit kaptál. A hely, ahova Isten helyezett, különleges; a szolgálat, amire elhívott, azt más úgy nem tudja csinálni. Tudd ezt mondani: köszönöm Uram, hálás vagyok ezért, járok ebben. Isten hűséges. 1Pét 4:19 Isten hűséges teremtő.

Tudod mi fog történni? Leül melléd egy ellenség és azt fogja mondani Zsolt 42:9-10: hol van most a te Istened? Mutasd meg! Most bajban vagy, látod?

Egy ellenség, egy helyzet meg fogja próbálni megmagyarázni, hogy Isten nem hűséges. Akkor lesz egy döntésünk. El kell döntenünk: hiszek az igének, hiszek Istennek; vagy hiszek az érzelmeimnek, a körülményeimnek? Hiszek annak, aki a hitem ellensége; vagy inkább a Sz.Sz.-nek, aki azt mondja: Isten hűséges hozzád? Jézus ott van a kereszten és azt mondja: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Isten hűséges volt hozzá, feltámasztotta a halálból. Róm 1:13. Hozzánk is hűséges a legnagyobb kihívásunkban: Zsolt 139:12.

„Isten hűséges hozzám." Ki mered ezt mondani?  Ez annyira fontos! A keserűség egyik forrása a bizalmatlanság. A keserűség egy rettenetes betegség a hitünk számára. A keserűség olyan, mint egy élősködő: felzabálja a hitem. Az egyik forrása a bizalmatlanság. Zsid 12:15 vigyázván, hogy valaki el ne szakadjon az Isten kegyelmétől. Valaki bántott téged, akinek tekintélye volt, apád, tanárod, pásztorod, és nem mersz bízni.

Isten valamit tanítani akar. Nincs szomorúbb, mint egy hitetlen hívő: valaki, aki hisz, de a mindennapokban nem mer bízni. Azt mondja Krisztusnak: igen, de nem mer átnehézkedni Krisztusra, hanem még a másik oldalon áll. Isten tanítani akar minket ebben. Valami, amiről mi dönthetjük el, hogy adjuk. Én soha nem fogom kiérdemelni a bizalmat, de megtehetem, hogy én adok bizalmat Istennek. „Istenem bízom Benned, hogy tudsz szólni hozzám a Biblián keresztül, a pásztoron keresztül." Néha mi hívők a régi gondolkodásunkra támaszkodunk, és várjuk, hogy mikor fog megtörténni, hogy bízok Krisztusban. Isten viszont azt mondja: merj rám nehézkedni, merj bízni bennem! Mit jelent ez? El kell kezdenünk nyitottnak lenni Istennel imában. Sok hívő, helyesen imádkozik, tudja, hogy kell. „Köszönöm, Istenem.", még sincs hála a szívében, hanem keserű és haragos. Legyél nyitott Istennel! Merj nyitott lenni! Ez a bizalomról szól. El kell döntenünk, hogy nyitottak leszünk az üzenet előtt. Nem mondjuk azt: ez nem nekem szólt, hanem merjük azt mondani: ez nekem szólt. „Kérlek Uram, szólj hozzám még a legérzékenyebb területeken is!"

Merjünk bízni, és azt mondani: Isten hű hozzám. Tudod, mi fog történni? Ha hűséges mersz maradni türelemmel, alázattal, elővigyázatossággal, elfogadva, amit Isten adott, akkor Isten továbbvisz, megnyit ajtókat. Biztos, hogy láttuk már ezt az életünkben. Merjünk hűek lenni! Néha nehéz azt mondani: Uram, az életem végéig hű leszek hozzád. Sokszor csak azt mondom: Uram, ma hűséges vagyok, veled akarok járni. Aztán még egyet lépek és még egyet. Nem számít igazán, hogy azt mondom, hogy örökké, vagy ma. Mindkét módon végigmehetek. Ne álljunk meg! Könnyen lehetséges, hogy annyira közel voltam a célhoz, amikor feladtam. Pont ott állok meg, pont ott adom fel. Szeretnélek bátorítani, hogy merj továbbmenni még egy lépést, merj szeretni még egy napot, merj megbocsátani újra, merj még egy üzenetet meghallgatni, merj hinni! Merd Istennek azt mondani: hű vagyok Hozzád, még egy napon és még egy napon.

Zsolt 107:41-43  41 De felemelé a nyomorultat az inségbôl, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a juhnyájhoz.  42 Látják az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az ô száját.  43 A ki bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az ùrnak kegyelmességét!

Egy hűséges ember látja Isten hűségét hosszú éveken át. Egy hűséges ember azt mondja: aki végigéli az életét Istennel, annak sok bizonysága van. Azt tudja mondani: Isten újra és újra hűséges volt, láttam megint, láttam kicsiny és nagy dologban. Láttam az Ő áldását. Ez fontos, mert ismerjük Őt. Ha hűséges vagyok és merek tenni még egy lépést: oh, egy imaválasz. Isten megteszi, és azt mondjuk: mekkora csoda ez.

Ha viszont megállok valahol, akkor nem fogom látni. Nem fogom látni Isten cselekedeteit hosszú éveken át. Isten óvjon ettől! Ha hűséges vagyok, akkor megismerem Őt egy különleges módon.

Ha hűséges vagyok az Úrhoz, hihetetlen jellemet ad, Péld 28:20, Róm 5, és áldásokat hoz. A hű ember, aki tud várni, nem azt mondja: ma kell meggazdagodnom, hanem azt mondja: bízom Benned még egy napot és meg egyet, és Te őrizz meg. Nyitott vagyok. A hit helye nagyon sérülékeny. Bízok benne, és Ő jellemet épít.

Még valami, amit a hűség ad: gazdag bemenetel Isten jelenlétébe. 2Pét 1:11. Szemben 1Pét 4:18-al, ahol azt mondja: van, aki épphogy bejut. Ez érdekes kép. Van, aki nagy diadalmenetben jut be. 1Kor 3:15. Van, aki úgy jut be, mint aki a tűzből menekült, nincs semmije.

Mondhatod: mit számít, hogyan jutok be? Egy értelemben igazad van. Ha éppen csak bejutsz, akkor az életben itt végig tűnődsz, hogy biztos meg lesz? Mintha bűnben élnék, és nem vagyok biztos benne, hogy üdvösségem van. Nem vagyok biztos benne, mert nincs közösségem az Atyával.

Gazdag bemenetel  Mát 25:21, amikor az Úr azt mondja: jól van jó és hű szolgám, menj be a te Urad örömébe. Várni ezt, azt mondani: ez egy jó cél. Van, hogy ebben a világban az embernek van dicsősége, van olimpiai aranyérme, Nobel békedíja, valamilyen díja. Ez azonban semmi ahhoz képest, amikor bemész Isten jelenlétébe és Isten azt mondja: jól van jó és hű szolgám. Fil 3:15-ben erről beszélt Pál: hogy jobb feltámadást nyerjek, tudtam, hogy így lesz. Amikor ott állok az Úr előtt, azt mondom: ismerlek, tudom, ki vagy, nincs kétségem. Mi lesz a meglepetésünk a mennyben? Sokaknak az lesz: jé, itt vagyok. Lesz másik is: jé, ő is itt van? A harmadik: jé, ő hol van? Ez kijózanító. Annyira nagyszerű, hogy nem kell bizonytalannak lennünk, vajon megtörténik-e, mert nap mint nap körültekinteőek vagyunk, Isten igéje vezet, alázatosak merünk lenni, türelmet tanulunk és növekszünk abban, hogy Isten hű hozzánk. Ámen.