Skip to main content

A lélek kéregtelenítése

Zsid 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

1Thess 2-ben is. Ezekből látjuk, hogy annyira fontos Isten Igéje. Isten Igéje az, ami elválaszt dolgokat a lelkünkben mélyen. Megkülönböztet nekünk dolgokat, világossá teszi, hogy minek mi a forrása. Többféle bölcsesség létezik. Felismerem, hogy az bölcsesség, amit hallok, de vajon felismerem-e a forrását. Tudom-e, hogy honnan jön?

Ez nagyon fontos, mert egy értelemben Sátánnak is van bölcsessége. Neki is van olyan intelligens, átfogó, értelmes, célratörő megfogalmazása, megragadása a dolgoknak, ami bölcsességnek tűnik. Jakab erről beszél, hogy létezik bölcsesség, ami felülről való, Jak 3:15-17. Létezik bölcsesség, ami testi, ami ördögi.

Többféle bölcsesség létezik. Hogyan ismerem fel, hogy melyik honnan jön? Annyi fiatalemberrel beszélgettem már, aki azt mondta: Isten kijelentette nekem, hogy ez a lány lesz a feleségem. Melyik isten volt az? Mert a lánynak nem jelentette ki, sőt! Volt vezetése az embernek? Abszolút! Félrevezetése volt a szívében, és nem ismerte fel, hogy honnan jön, mi a forrása. Erre jó a lelkipásztor. Odajössz és megkapod a vödör hidegvizet. :-)

Hogyan történik ez? Isten Igéje elválasztja azt a bölcsességet, ami felülről jön, és ami alulról vagy a saját lelkemből jön. Mindegyik meggyőzőnek tűnik. Hallottad-e már ezt a hangot a szívedben – ha több mint egy hónapja vagy itt, akkor valószínű –, amely így hangzik: neked itt nincs helyed. Tudod-e miről beszélek? Én már hallottam ezt jó néhányszor. Honnan jön? Isten Igéje megmutatja, elvágja egymástól az egyiket és a másikat. Megmutatja melyik hova való. Ahhoz, hogy ez valóban munkálkodjon bennem, ahhoz 1Thess 2-ben van egy fontos feltétel. Pál ezt mondja:

1Thess 2:13  … ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is tibennetek, akik hisztek.

Ez nagyszerű leírás: elfogadták, de nem úgy, hogy rácsodálkoztak volna, Pál milyen okosakat mond, hanem úgy fogadták el, hogy Isten beszél hozzájuk. „Te jó ég! Isten beszél hozzánk.” Ahogy elfogadták ezt, az Ige munkálkodott bennük. Elvégzett egy munkát, elválasztott dolgokat és világossá tette. Megmutatta, hogy mi a kárhoztatás, mi az áldás, mi a meggyőzés, mi az ítélkezés, mi az, ami épülésre van, és mi az, ami elvesz tőled.

Miért olyan fontos, hogy ez Isten Igéje legyen? Miért nem csinálhatja meg velem ezt valaki, hogy megmutatja nekem, mi az, ami alulról jön, mi az, ami felülről jön, mi az, ami jobbról jön, mi az, ami középről? Azért, mert bár ő lehet a barátom, de ilyen közel nem engedem őt. Valójában mind olyanok vagyunk, hogy ha valaki odajön hozzám, rendbe akar tenni valamit az életemben, meg akar érinteni engem igazán és menekülök. „Te jó ég! Ez az ember túl közel jött.”

A mi szívünk nagyon érdekes. A szívünk megkeményedik. Egy értelemben a szívünk olyan, mint egy fa, kérget növeszt magának. Ez olyasvalami, amivel óvatosnak kell lennünk. Vigyáznunk kell a szívünkkel kapcsolatban. Nem engedhetjük a szívünket, hogy csak menjen, amerre akar. Tudod, hogy van ez a fával? A kéreg valójában magának a fának az anyaga. Ugyanez történik a szívünkkel is.

A szívem megkeményedik, aztán megvédi magát és nem lehet megérinteni. Az önelemzés annyira béna dolog, nem erről beszélek. Nem azt mondom, hogy vedd elő a nagyítódat. Ez nem az önköldöknéző kör. :-) Nem arról szól, hogy elemezzük magunkat. A Biblia nem bátorít minket arra, hogy befelé nézelődjünk. Amikor azt mondjuk, hogy elmélkedj, meditálj, akkor ez azt jelenti, hogy forgasd az Igét a szívedben. Amikor azt mondjuk, hogy csendesedj el, akkor Isten előtt csendesedünk el.

Sokszor tűnődünk. 2Móz-ben látjuk fáraót. Nagy csodák történtek az országában ellene és a népe ellen, 2Móz 7-14. fejezetek. Fáraó mindegyik után megkeményítette a szívét, újra meg újra kemény lett a szíve. Csodálkozunk: „Hogyan lehet, hogy megkeményedett a szíve?” Én inkább így kérdezném: „Hogyne keményedett volna meg a szíve, ha egyszer nem kapta Isten Igéjét?” Ha nem kapta Isten Igéjét, akkor persze, hogy megkeményedett a szíve. Ilyen a mi szívünk is. Naná, hogy megkeményedik! Nincs keményebb, mint egy idős ember. Be van állva a saját útjára. Persze, ilyen az ember.

Ha nincs Isten Igéje az életemben, akkor nagyon könnyen vastag kérget növesztek a szívemre, és nem lehet megérinteni. Amire szükségem van, az Jak 1:21-ben van: szelídséggel veszitek a beoltott Igét. Az Ige szól hozzám és megengedem, hogy mélyre vágjon, hogy megérintsen. Annyira szükségem van az Igére, mert sok dolog van bennem, amit egy ember nagyon nehezen érinthetne meg. Túl sértő, túl személyes lenne, ha ezt egy másik ember mondaná. „Ilyen közel nem jöhetsz hozzám!” Ezért fontos, hogy az Ige érintsen meg bennünket.

Ezért fontos úgy vennem, amikor hallom az üzenetet, az Igét, hogy Isten szól hozzám. Olyan könnyű úgy gondolkodni: „Pásztornak biztos házassági problémái vannak, azért beszél erről a témáról. A Pásztor biztos nem aludt jól éjszaka. A Pásztornak biztos fáj a hasa, azért mond ilyeneket. Azért ilyen szigorú.” Vagy: „Nem tudom, mi van a pásztorral, de túl vidám.” Mit szólnál azonban ehhez: Isten szólni akar hozzám. Ez sokkal egyszerűbb.

Olyan könnyű úgy gondolkodni: „A Pásztor kiszólt nekem mindenki füle hallatára. Micsoda pofátlanság!” Sokszor elmondom, hogy én nem tudom. Tényleg nem tudom. Isten ad egy üzenetet, én azt elmondom. Ha az személyesen szól hozzád, akkor kérlek, hidd el, hogy Isten szólt hozzád. Én nem ismerem az életedet. Ha ismerném is, nem vagyok elég okos, hogy több száz ember életét fejben tartsam és tudjam, mit kéne mondani mindenkinek. Ez nem erről szól.

„Isten beszélt hozzám!” Ha el merem hinni, ha el merem fogadni az Igét, akkor Isten kéregtelenít. Ez nem feltétlenül kellemes folyamat, de nagyon fontos az életemben, és Isten Igéje kell, a tan kell, hogy elvégezze az életemben. Nincs az az ember, aki ezt meg tudná tenni, akinek ez lenne a feladata, aki elég okos lenne, aki elég jó lenne. Isten Igéjének kell ezt elvégeznie. Ezért szeretjük a tant, a tanítást. Ezért járunk olyan sokan bibliaiskolába, ezért élvezzük annyira.

Viszont fontos értenem – Jel 2, 3-ban újra és újra elismétli János –, hogy akinek füle van, hallja meg, hogy mit mond a Szellem a gyülekezetnek. A Szellem beszél a gyülekezetnek. Ha nem így veszem, akkor elmulasztom lényeget. Lehet, hogy hallok valami okosat, lehet, hogy többet tudok a Bibliából, lehet, hogy megtanulok egy történetet a Bibliából, lehet, hogy tanulok valami mély pszichológiai igazságot, de a szívemről nem jön le egy réteg kéreg, és nem leszek elfogadóbb.

Nem véletlen, hogy Isten újra és újra azt mondja: készítsd a szíved, dolgozz rajta. Hós 10:12 ez legyen olyan dolog, amivel foglalkozol. Ezzel bánnod kell! Nem kell keményíteni a szívünket, az megtörténik magától. Viszont az, hogy kiteszem magam az Igének, és az Ige leveszi a keménységet rólam, ez nagy titok, nagy rejtély és gyönyörű az életünkben.

Néhány példa. Ha van kicsi tendenciám a büszkeségre, akkor mi történik? Engedem a szívem menni ezen az úton, és aztán növesztek egy kérget. A kérgem pofátlanság lesz, szemtelenség. Ha valaki meg akar érinteni, akkor csak lerázom. Ha valaki mélyen akar kommunikálni felém, akkor lekicsinylem, kigúnyolom.

Vagy például kemény vagyok a szívemben. Természetszerűleg van kis keménység bennem, akkor is megvédem magam. Kicsit másképp néz ki, de ha valaki elég közel jön hozzám, hogy esetleg megérinthessen és ezzel megbánthasson, akkor kirohanok, leszólom, keményen beszélek vele és elutasítom őt, nehogy véletlenül megérinthessen igazán mélyen. Akkor ez az ember lepattan a kéregről.

Vannak hívők, akik szeretnének álomvilágban élni. „Soha semmi rossz nem történik.” Nagyon érdekes látni ezt. Ha valami megfenyegeti ezt az álmot, akkor bejelentik, hogy az hitetlenség, vagy az ördög vagy valami ilyesmi; és semmi nem érintheti meg ezt az álomvilágot. Ez is egy kéreg.

Vannak dolgok, amiket Isten ki fog venni az életünkből, és vannak dolgok, amiket nem kapunk meg, pedig szeretnénk. Miért? Azért mert a földi életünk nem a megjutalmazásunk helye. Remélem, tudtad. Remélem nem rontottam el a napodat, az évedet. Remélem, hogy tudtad ezt, a jutalmazásunk Istennél lesz, 1Kor 3. Ez az, amiről beszélek.

Vannak dolgok, amiket nagyon szeretnénk megkapni, de Isten ki akarja venni azokat az egyenletből. Ez olyan érdekes volt az Ószövetségben, 3Móz 27:24 beszél a kürtölés évéről. Ez minden ötvenedik év volt. Ünneplő év volt. Az egyik furcsa dolog, ami történt, hogy ha valaki eladott földet, akkor az 50. évben azt visszakapta. Ki akar így földet venni? Úgyis vissza kell adni.

Mit jelent ez? Vannak dolgok, amikről Isten azt akarja, hogy ne legyenek nagyok az egyenletben. A zsidóknak így volt a föld. Isten azt mondta: Én kiosztottam a földet, ez a tiétek, és minden ötvenedik évben visszakerül. Újra meg újra. Ha valaki meg akart gazdagodni Izraelben, akkor a föld felhalmozása nem volt jó megoldás erre. Ugyanígy volt a rabszolgákkal is, azok sem maradtak meg az ötvenedik évben. Isten nem akarta, hogy ezek nagyok legyenek előttük. Benne lehet az egyenletben, rendben, de nem lehet nagy összetevője.

Ugyanígy van a pénzzel. Nekünk is. 1Tim 6:10 a pénz szeretete a gonosz forrása. Isten nem azt mondja, hogy a pénz a gonosz forrása. A pénz rendben van. Olyan, mint egy kalapács, vagy egy számítógép, vagy egy autó, vagy egy pisztoly,…, egy eszköz, lehet jóra is használni és lehet rosszra is használni. Ám ha szereted, ha ettől gyorsul a pulzusod, akkor veszélyben vagy. Isten nem bánja, ha van pénzed, de nem akarja, hogy valami bolondságot vagy becstelenséget csinálj érte.

Zsolt 95:8a Ne keményítsétek meg a ti szíveteket

Ne engedjétek meg, hogy a szívetek kemény maradjon, hanem engedjétek meg Isten Igéjének, Zsid 4:12, hogy elvágja azt, amit kell, hogy megmutassa: ez Istentől van, és ez az, ami nincs Istentől, ez az Ő akarata, és ez nem az. Ne elemezgesd magad, engedd meg Isten Igéjének, hogy dolgozzon az életedben.

Nagyon érdekes. Pál szolgált a galáciaiak felé, lett ott egy gyülekezet, lett ott egy gyülekezet, szerette, bátorította őket. Aztán ő továbbutazott és jött valaki más. Az a valaki más Pál ellensége volt. Pál ellen beszélt és megfertőzte őket, a szívüket. Amikor legközelebb kommunikáltak Pállal, akkor nem akarták hallani őt. Miért? Azért, mert meghallgattak valami gonoszt. Bevettek valamit. Valaki mondott nekik valamit Pálról, és nem nézték meg: „Beleillik ez a Bibliámba? Nem. Akkor nem érdekel, nem része az életemnek.” Meg kellett volna vizsgálniuk.

Ám ők elfogadták, és Gal 4:15 Pál azt írja nekik: „Mi történt veletek? Amikor köztetek voltam, a szemeiteket nekem adtátok volna, ha ez lehetséges. Mi történt veletek? Hova lett a boldogságotok, az áldottságotok? Valami más van az életetekben. Miért?” Mert valaki jött, és adott egy gonosz hírt Pálról, adott egy listát arról, hogy mik Pál hibái, és nem mérték hozzá az Íráshoz. Aztán megfertőzte a szívüket, és kemény lett. Aztán nem fogadtak el. Pedig ha valaki, akkor Pál Istentől szólt, nem? A galáciaiak azonban nem így vették. „Pál, ne szólj bele! Mit értesz te ehhez?”

Tudod, milyen kemény lehet a szívünk? 1Sám 14:44 Saul király, aki a szívkérgesedés nagymestere volt, a saját fiának – csak azért, mert a többiek figyelik őket – azt mondja: meg fogsz halni Jonathán. Ennyire kemény lehet az ember szíve! Simán tönkreteszek egy barátságot. Simán tönkreteszem a kapcsolatomat a gyülekezetemmel. Simán tönkreteszem a családomat a vastag kéreg miatt. Isten Igéje csodálatos válasz az életünkre.

Amikor Luk 5:8-ban Péter azt mondja Jézusnak: távozz tőlem, Uram, bűnös ember vagyok; ez olyan alázatosnak hangzik, pedig ez is csak a kéreg. „Én nem vagyok méltó erre. Én nem járhatok Istennel. Ó, az nem lehet.” – ez is csak egy bujkálás, ez is csak egy menekülés.

Milyen egy puha szív?

Mát 15:25-26  Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nekem! Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.

Úgy értem, azt mondta az asszonynak: „Te, kutya! Miért adnék neked bármit? Én a zsidókhoz jöttem.”

Máté 15:27  Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak.

Ő lágyszívű. Ő olyan ember, aki tudta, hogy szüksége van. Azt tudta mondani: „Kérlek, adj nekem! Kérlek, válaszolj nekem. Nem tudsz megbántani. Csak beszélj hozzám!” Nem lehet megbántani. Ez nagy titok a hívő életében. Venni az Igét, és azt mondani: én elfogadom. Ha kihívó, az nagyszerű. Ha új irányba fordít, belefér. Ha kigyomlál valamit, amit már olyan régen építgettem, rendben van.

Ésa 66:2 Isten azt mondja: Én arra tekintek, aki reszket az Én Igém előtt. „Uram, szólj hozzám! Csak a Te Igéd végezheti el ezt bennem.” Annyi ember van, aki keresztülmegy egy próbatételen, de nem tanul semmit belőle, nem növekszik Istennel. Elszenved valamit, de nem lesz bölcsebb attól.

Az egyetlen mód – ahhoz, hogy tanuljak – az, hogy a szívemnek szelídnek kell lennie, és ez csak az Ige munkáján keresztül történik. Ha nem kapok bőségesen tanítást a szívemben, akkor ez nem fog megtörténni. Ezért bátorítalak, hogy legyen kapcsolatod a bibliáddal. Ez nem kárhoztatás, hanem bátorítás. Legyen kapcsolatod a bibliáddal és Isten le fogja szedni a kérget, és aztán tanulni fogsz és növekedni, mélyülni és bölcsebb leszel. Ámen.

pKende

 

 

x