Skip to main content

A mennyeivel a földön II.

P. Kende

Isten országa nem a mi monopóliumunk, de a miénk hívőkként. Jézus azt mondta Ján 14:17: a Szellem, aki veletek van és majd bennetek lesz. Ez megtörtént. A tanítványok megkapták a Sz.Sz-et, mi is, akik hívők vagyunk, Isten „lakozást vett bennünk", az életünkbe költözött. Ján 14:17 ez kulcsfontosságú üzenet az életünkben.

A 2010.07.28-i üzenet arról szólt, hogyan éljünk a mennyben, miközben itt élünk a földön. Eféz 1:13-14-et néztük meg. Ez az üzenet a másik oldal: hogyan éljünk a földön, ha van mennyei része az életünknek.

Eféz 4:1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.

Eféz 4:2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

Milyen elhívás ez? Hatalmas elhívás az életünkben. Milyen az, amikor valaki azt mondja: gyere velem, hadd tanítsalak, kövess, hadd adjam át az életemet, hadd mondjam el, hogyan kell csinálni.

Emberi szinten lehet ez nagy dolog, hogy valaki - aki fontos, tekintéllyel bír -, ezt mondaná neked. „Mekkora dolog ez! Az IBM igazgatója engem akar kitanítani, hogyan kell csinálni." vagy „Az amerikai elnök maga mellé akar venni, hogy tanuljak tőle." Mekkora dolog, ha Krisztus mondja ezt nekünk?! Gyere Velem, kövess Engem, az Enyém vagy, járj Velem! Minden nap.

Pál azt mondja: járj méltón ehhez a nagy-nagy elhíváshoz. Aztán így folytatja: teljes alázatossággal, szelídséggel, hosszútűréssel. Amikor ezeket a szavakat olvasom: alázatosság, szelídség; akkor azt képzelem, az valami nyüzüge gyerek, aki a tyúknak sem meri azt mondani: hess!; aki megijed a legkisebb dologtól. Alázatos, szelíd = gyáva, nyomoronc. Valaki, aki nem jelent semmit. Akire ráijesztesz és egy hétig sír.

Ez érdekes, mert a görögben nem ez a kép. A szelíd másként értendő. Olyan, mint egy csatamén, egy ló, ami ki van képezve, erős, készen áll a csatára; de vár, nem indul meg, amíg a katona meg nem indítja, azt nem mondja: gyerünk. Addig nem megy sehova, mert szelíd. Ereje van, alkalmas a csatára, de engedelmes. Erről beszélek. Szelídség és alázatosság, nem abban az értelemben, hogy képtelenség, gyávaság, passzivitás, elégtelenség; hanem abban az értelemben, hogy képesek vagyunk engedelmeskedni. Tudjuk, kiéi vagyunk, tudjuk, hova tartozunk, és várunk. Várjuk azt a hangot. Amikor Ő szól - azt mondja: gyí :-) -, akkor indulunk. Nincs kérdés. Ez az, amire vártam. Rajta, csinálni akarom, de alázatossággal és szelídséggel teszem. Nem csak „ide nekem bármit", hanem valaki tekintélye alatt vagyok, és ő megmondja nekem. Ez így rendben van.

Ha megnézzük ezeket a szavakat, így kell értenünk. Hosszútűrés, elszenvedvén egymás szeretetben. A hosszútűrés ismeretlen a mai szókincsben. Türelemként megtalálod a szótárban, de az emberek nem tudják, mi az igazán. Isten azt mondja: tanulnunk kell. Mi Őhozzá tartozunk. Ha az Ő embereiként élünk és járunk itt, akkor ahhoz az elhíváshoz méltóan kell járnunk. Ez az üzenet erről szól.

Egyedül a kereszténység mondja ezt: „Neked van egy nagy elhívásod, Krisztusban." Eleve a legtöbb emberi vallás nem mond ilyet. Az iszlám lényege, hogy alávetett vagy. Nem kell gondolkodnod, csak csinálnod. Nincs nagy jelentőséged. Viszont a kereszténység egyedi módon azt mondja: az életednek nagyobb jelentősége van, mint amit te adnál magadnak. A te életed nagyobbra hivatott, mint amit mindenki körülötted levonna, vagy amit te magad levonnál. Van egy nagyobb elhívásod Krisztusban, mint amit hinnél.

Ez különleges üzenet, de ez Isten üzente. „El vagy hívva, hogy engem képviselj, az Én dicsőségemre és az Én akaratom szerint." A te életed valami nagyobbra hívatott, mint a mindennapi élet, a küzdelmek, a munka, a pelenkázás, takarítás, ..., BKV bérletet veszünk - ha telik, de az a gazdagok kiváltsága ma már :-).

Isten azt mondja: nagy elhívás, hatalmas elhívás. Mivel ilyen hatalmas elhívásod van, járj alázatosan! „Valamit nem értek." Nagy elhívás, de járj alázatosan. Mintha Isten azt mondaná, tiéd az olimpiai aranyérem 100 méteres futásban. Megnyerted. Tiéd az arany. Erre azt mondanám: nagyszerű. Isten azt mondja: akkor légy alázatos. „Nem azért kaptam, hogy ...?"

A legmagasabb rendű teremtménye ki volt Istennek? Lucifer. Ezék 28:13 leírja Sátán eredeti állapotát, amikor még Lucifer volt a neve, amikor még nem bukott el. Ha megnézzük a verset, azt mondjuk: hogy lehet ez? Annyira hatalmas volt, annyira magasan volt, annyira dicsőséges volt, erőteljes. Hogy lehetséges? Hogyan bukhatott el valaki, aki ilyen hatalmas?

Ezék 28:12 ... Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben.

Ezék 28:14 Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.

Ő volt a leghatalmasabb teremtmény a legmagasabb pozícióban. Ez azonban mit hozott létre a szívében?

Ésa 14:13-14 13Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. 14Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.

Ez az, amit létrehozott. Isten felállította Lucifert egy magas pozícióba, és ő mit csinált erre? Azt mondta büszkén: „Isten feltett ide, ez jelent valamit. Itt van az én dicsőségem és én is magasztalom magam." Isten felelete erre:

Ésa 14:15 Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!

Ez a pokolról szól. Sátán felemelte magát. Mi az ellenpéldája? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus Isten. Ő ott van a mennyben, közössége van az Atyával és azt mondja Fil 2 ennek eredményeként, miután mindenki felett való, hatalmasabb bárkinél, tökéletes, szent, végtelen és dicsőséges; ezután azt mondja: megalázom magam.

Fil 2:7-8 7Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 8És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

Ő megalázta magát. Letette magát egy alázatos helyre. Mi következett ebből?

Fil 2:9-10 9Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

Ez csodálatos. Valaki felemeli magát és ennek következtében a bukása teljes. Valaki más, Jézus Krisztus megalázza magát, alázatos. Ez egy jó példa, Jézus élete jó példa. Az Ő élete hatalmas volt. Alázatos volt, szelíd volt, hosszútűrő volt, de hatalmas élete volt. (Lehet a banki szektorban nem sokat ért el, politikai területen nem volt nagy hatása. :-)) Azonban az élete megváltoztatott mindent! Halála és feltámadása mindent megváltoztatott számunkra és az egész világ számára. 1Ján 2:2. Mindent megváltoztatott, mert kifizette az árat minden bűnért. Tiédért is.

Milyen hatalmas élet ez? Mi azt mondanánk: annak ellenére, hogy alázatos volt. Igazán, azért volt olyan hatalmas, mert alávetette magát Istennek. Wesley azt mondta erről: fontos, hogy a hívő lesüllyedjen a tökéletesség magaslataira. Érdekes szójáték, de így van. Igazán nem eredeti, mert Keresztelő János mondta Ján 3:30: nekem alább kell szállanom, neki Krisztusnak, fel kell emelkednie.

Erről beszél igazán, amikor azt mondja: járjatok méltóan az elhívatásotokhoz. Miről szól ez? Jézusnak kell növekednie az életemben. P. Matti beszélt erről: amint növekszik a szolgálatod, a vezetőséged, arra jössz rá, hogy egyre inkább össze kell menned. Ez nagyszerű élet.

Eféz 5:1-2 1Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: 2És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket ...

Milyen nagyszerű ez! Követni Krisztust, aki annyira hatalmas, aki annyira magasan van. Erről beszéltünk az előző részben (2010.07.28), Eféz 2:6. Ő mennyei helyeken van. Ez annyira magas hely, hogy felette van Eféz 1:21 az ellenségnek. Éppen ezért legyünk alázatosak. Nagyon fontos. Isten egy csodálatos helyre tett minket és tanulunk erről a gyülekezeteinkben, közösségeinkben, bibliaóráinkon, bibliaiskolában. Tanulnunk kell erről, hogy mit jelent ez.

Ez nem azt jelenti, hogy kiadhatom az ukázt és úgy van. Nem azt jelenti, hogy az a dolgom, hogy pattogtassam az ostort, vagy valami ilyesmi. „Gyerünk, gyerünk!" Isten adott nekünk valami csodálatosat Jézus Krisztusban. Ez fontos, mert az alázat a mi döntésünk kell, hogy legyen. Másként nem működik. Csak mi dönthetjük el. Bejön valaki a gyülekezetbe, és csak ő döntheti el, hogy alázatos-e. Azt mondja Istennek: a Te utadon akarok járni.

Bejössz egy más gyülekezetből, más tanításunk van. Csak te döntheted el, hogy elfogadod-e a tanítást, amit hiszünk, vagy megpróbálod behozni a tanításaid. Ha így döntesz, akkor összeakad a bajszunk. Ezt csak te döntheted el! Senki más nem tudja meghozni helyetted. Járjunk alázatban, kövessük az Urat! Azt mondja: legyetek követők. Hogyan?

Eféz 5:18 hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel,

Ez arról szól, hogy ne alkoholizálj, de igazából azt mondja: Isten valami jobbat adott nekünk. Nem kell berúgnom, mert be tudok töltekezni a Sz.Sz-mel, és nincs szükségem a másikra. Isten azt mondja: légy követő. Hogy tudsz követő lenni? Saját erőmből nem megy. Mondhatom az összes helyes szót; tehetem az összes helyes cselekedetet; akkor mosolygok, amikor mindenki; akkor teszem fel a kezem, amikor mindenki más; de semmit nem jelent. Csak akkor tudok követő lenni, ha be vagyok töltve. Vagy be vagyok töltve, vagy be vagyok bukva. Nincs más lehetőség hívőként. Vagy a szellemben járok, vagy semmit nem számít az életem Isten akaratában.

Mi hívők azt találtuk, hogy a Sz.Sz. nem jutalom a hűségünkért, hanem erő a gyengeségünkben. Ez fontos! Van, aki úgy gondolja, ha kiváló hívő vagy, ha erős hívő vagy, ha mindent jól csinálsz, ha még nem buktál el, akkor járhatsz a Szellem hatalmában. Az Írás azonban valami egészen mást tanít. „Gyenge vagy?" Igen, sokszor. Isten azt mondja: az Én erőm rendelkezésedre áll erre az időre. A Sz.Sz. rendelkezésedre áll erre az időre.

Ez nagyon fontos. Mindannyiunknak vannak csatáink, mindannyian küzdünk, mindannyian megharcolunk dolgokkal. Úgy hiszem mégis, hogy hívőként néha abba a csapdába esünk, hogy a magunk erejéből próbáljuk meg harcolni. Mát 3:16 Keresztelő János bemerítette az Urat, a Sz.Sz. leszállt Rá, János látta ezt és bizonyságot tett erről. Mát 4:1-ben a Szellem kiviszi a pusztába. Nem kérdés, hogy lesz-e a próbája a hitednek. Itt a kérdésem hozzád? Miért vagy a csatában? Azért, hogy megúszd? Isten nem ezért adta a Sz.Sz-et. Hanem azért vagyunk benne, hogy győzzünk, győzelemben járjunk. Nem valami másra. Isten nem mondja nekünk: menj betöltés nélkül a csatamezőre.

Csak akkor számítasz ott, ha be vagy töltve a Szellemmel. Lehetsz a legjobb ember, ha nem vagy betöltve a Sz.Sz-mel. Ha Isten nem vezet téged, akkor nem lesz örökkévaló hatásod, csak időleges hullámokat versz. Ha viszont Istennel jársz - lehet, hogy senki nem látja -, de van egy kis bátorításod, egy kis szereteted, egy pici imád és 20 év múlva van válasz. Azt mondod: „Hogy lehet ez? 20 éve imádkoztam és megtért."

D. L. Moody-nak volt egy listája 50 emberről, akikért imádkozott nap mint nap, hogy megismerjék Jézust. Halála napjáig két ember híján mindegyik megismerte az Urat, az a kettő meg a temetésén tért meg. Isten nagy elhívást adott. Ha úgy választunk, hogy alázattal járunk ebben, akkor Isten győzelemre vezet. Lesz próbája a hitednek? 1Pét 1:7. Lesznek próbatételek. A hited meg fog erősödni ezeken keresztül.

Eféz 5:2 ha mersz szeretetben járni. Eféz 4:2 elszenvedvén egymást szeretetben. A kettő ugyanarról szól. Sokszor azt hiszem keresztényként, hogy elszenvedem a másikat, mert tudom, hogy ez a dolgom. Elszenvedem idegesen, dühösen, nagyon irritáltan. Közben csikorgatom a fogam. Isten nem véletlenül mondja ezt nekünk: el vagy hívva, légy az Én követőm.

Hogyan?

1.       Nagy elhívásod van, dicsőséges. Egyikünk sem tudja megmondani neked, mi az. Nem számosítható, nem definiálható ilyen módon. Isten tudja és Ő számolja össze. De! Járj úgy, azzal a méltósággal, ami egy nagy elhívással jár. Sok minden nem fér bele az életünkbe, mert az elhívás nagy.
Ha az elhívás kicsi - egy héten másfél óra, valami pici dolog, 5 perc egy nap -, akkor sok minden befér, aminek nem kellene ott lennie. Járjunk méltóan az elhívásunkhoz. A nagy dolog, hogy Isten elhívott minket.

2.       „Mint szeretett gyermekek." Valakik vagyunk. Isten valakikké tett minket. Szeretett gyermekek vagyunk, és azzal a szeretettel járhatunk és szolgálhatunk. Járjunk így!

3.       Eféz 6:10 legyetek erősek! Legyetek erősek! Nem véletlen, hogy Isten előbb az alázatot és a szelídséget mondta el. Azért, hogy értsük, az erő nem ezek nélkül van, hanem ezek alapján.

Szeretett gyermekek vagyunk, akik éppen ezért tudunk szeretni. Hatalmas elhívásunk van és ezért sok mindent el tudunk hordozni. Utána erősen. Istennek ez az akarata, hogy győzelemben járjunk.

Lehet a következő hetekben sok szó lesz erről. Isten tanítani akar erről. Imádkozzatok az üzenetekért! Amikor fel van kenve az üzenet, akkor tudom, hogy a gyülekezet vár az üzenetre. Van ima az üzenetért. Ha nem így lenne, akkor nem lenne itt semmi.