Skip to main content

Foglalatoskodj, amíg eljövök

P. George Arman

Zsolt 1:1-3 1 Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bûnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;  2 Hanem az ùr törvényében van gyönyörûsége, és az ô törvényérôl gondolkodik éjjel és nappal.  3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Isten egy fához hasonlít minket. Szeretem a fákat. Milyen lenne egy gyönyörű ház, ha nem lennének körülötte fák? Nem lenne semmilyen árnyék napsütésben. A fák gyönyörűek. Isten az embert egy fához hasonlítja. Hála Istennek nem a fát hasonlította az emberhez. Amikor Isten bement a kertbe, akkor a fák nem rejtőzködtek, hanem az ember. Ha elültetek egy fát a hátsó udvarban, akkor az nem hagyja el a földrajzi helyét, és nem megy át egy másik kertbe. A fa dicsőséges abban, amit egy fa tesz. Nem keresi az élete jelentőségét, célját, nem próbál jó benyomást tenni másokra. Istennek a teremtés magasabb formájához kellett fordulnia.

Megteremtett minket. Jób 5:7 az ember bajra születik. Elifáz mondta ezt, aki egy bajkeverő volt, de igaz volt, amit mondott. Ha úgy éljük az életünket, ahogy Zsolt 1:1-3 beszél, nem járunk a gonoszok tanácsán, nem állunk meg a bűnösök útján, nem csúfolódunk, és az ÚR törvényében van gyönyörűségünk és arról gondolkodunk éjjel és nappal. Isten ebben a teremtésben azt mondta: csodálatos vagy.

Zsolt 8:5-6  5Micsoda az ember-mondom-hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?  6Hiszen kevéssel tetted ôt kisebbé az Istennél, és dicsôséggel és tisztességgel megkoronáztad ôt!

Isten dicsőségre teremtett minket. Isten értünk tette. Eféz 1:19 négyféle erőt adott nekünk. Bárki számára, aki képes felállni és azt mondja: igen, megtehetem; annak erőt adott, hogy

-          legyőzzük az ördögöt

-          olyan dolgokat tegyünk, amik természetileg lehetetlenek.

Van jelentősége az életünknek, van célja az életünknek. Illés azt mondta a királynak 1Kir 17:1-ben: nem fog esni két és fél éven keresztül, ahogy mondtam. Mózesnek Isten majdnem ugyanezt mondta 2Móz 7:1-ben: te leszel Isten a Fáraó számára.

Isten bizalmát vetette belénk, hívő papokba. Amikor megfelelünk ennek, akkor tudjuk használni. Ennyire szeret minket Isten. Ez tesz minket azzá, akik vagyunk.

 

P. Kende

Örökkévaló befektetésről szeretnék beszélni. (Ma reggel ez egy üzleti üzenet. :-) )

Zsolt 62:12   Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené.

Isten szól és az egész teremtés visszhangozza. Minden hatalom Istené - és visszhangozza az egész teremtés. Amióta hívők vagyunk, azóta mi is részei vagyunk ennek a második hangnak. Másodjára mi is mondjuk: minden hatalom Istené. Minden hatalom Istené, dicsőség Őneki! Ez az imádatunk, hogy Isten azt mondta: minden hatalom az Enyém, Én vagyok az egyedül bölcs, az egyedül szent Isten; Én vagyok, aki szeretlek; Én vagyok, aki alkottalak, akinek terve van az életedre, és ez a terv a javadra van: Jer 29:11.

Erre azt feleljük: Ámen. Egyszer szólt Isten, kétszer hallottam ugyanazt. Isten mondta és a teremtés válaszol, és mi is. Ez az imádatunk. Ezért van szükségünk a Bibliára, hogy a Bibliánk ne csak a polcon legyen, hanem szét legyen szakadva a sok lapozgatástól. Kol 3:16 gazdagon lakozzon az Isten beszéde bennünk. Nem a keresőprogramban, vagy az interneten csak, vagy egy Jézus filmben, vagy egy könyvben, hanem a szívemben gazdagon lakozzon, mert akkor lesz belőle hálaadás. Válaszolunk rá. Mondjuk mi is, hogy dicsőség Istennek!

Egyszer szól Isten és az egész teremtés azt visszhangozza: Ámen. Minden atom a maga rendjében, a gravitáció, az élet, a szeretet, a dal, az öröm, mind-mind arról beszél, hogy Isten egy jó Isten, szerető, teremtő, törődő, igaz, hatalmas Isten.

Van egy másik oldala is ennek: Isten válaszol nekünk. Amikor mi mondunk valamit hitben, akkor Isten válaszol erre. Értem, hogy ha a teremtő mond valamit és a teremtés válaszol. Azonban amikor a teremtés mond valamit és a teremtő válaszol, az egy csoda, és ez az Ő alázatáról beszél. Ha egymásra nézünk, bátorítjuk egymást: te milyen alázatos vagy! Minden okod meg van rá, hogy alázatos legyél. Ha magunkra nézünk, ezt látjuk: azért vagyok alázatos, mert nem vagyok nagy szám. Isten azonban más. Amikor Ő alázatos, az csodálatos.

Sof 3:17  Az ùr, a te Istened közötted van; erôs ô, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ô szerelmében, énekléssel örvendez néked.

Isten örvendezik a hiteden, örvendezik, amikor hozol egy jó döntést, válaszol, amikor jársz Ővele. Istennek nagy mosoly van ilyenkor az arcán. Hogyan lehet ez, hogy ez így történik? A teremtő válaszol a teremtésnek? Miért?

Akik hívők vagyunk, hoztunk egy döntést. Azt mondtunk, hiszek, Jézus Krisztus, ments meg, rád bízom az életem, adj új életet! Ha csak ennyi lett volna, akkor bajban lennénk. Ha csak mondanák: hiszek Uram; és ezzel vége, akkor bajban lennénk.  Akkor félnünk, aggódnunk kellene. Mert mi van, ha holnap azt mondom: most már nem hiszek?

Isten azonban válaszol. Amikor hittünk, igent mondtunk, akkor Isten is igent mondott. Amikor azt mondtuk: „Uram, hiszek benned, ments meg engem, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, meg akarlak ismerni, gyere az életembe!", és kimondtam az áment, akkor Isten is kimondta: Ámen - úgy legyen! Ha nem így lenne, ha Isten nem válaszolna a mi kis hitünkre, a mi kis döntésünkre, akkor bajban lennénk, visszafordíthatnánk, meggondolhatnám magam és furcsa dolog történne. Ám nem erről van szó.

Isten ránk helyezte a pecsétjét, amikor hittünk, nekünk adta az Ő Szent Szellemét. Amikor hittünk, akkor, Ő igent mondott, válaszolt nekünk, válaszolt a hitünkre. Ez fontos. Ha nem így lenne, akkor már hányszor veszítettem volna el az üdvösségem? Ahány óra, ahány perc telt el azóta, amióta először döntöttem, annyiszor kellett volna újra megtérnem. Ismét és újra meg kellett volna hoznom a döntést, hogy megtérek. Ám nem így van. Isten jele rajtunk van, az Ő pecsétje rajtunk van. Eféz 1:13.

Ez elvégzett dolog, Isten ezt mondta ez a tiéd, le van rendezve. Arról szól, hogy végleges. Nem visszafordítható. Van olyan tanítás: ha valaki megtér, később kapja meg a Sz.Sz-et. Hogyan lenne lehetséges? Róm 8:9: ha valakinek nincs meg Isten Szelleme, az nem is Istené. Hogyan lehetne? Ha nincs meg a Sz.Sz., akkor nem vagyok az Övé. Ha valaki hitt és válaszolt neki Isten, és neki adta az újjászületést, és új életet adott neki: Ján 1:13, akkor az meg kellett, hogy kapja a Sz.Sz-et. Ez nem emberek cselekedeteink múlik, hanem Isten válasza a mi hitünkre. Ez fontos! Isten válaszolt a mi hitünkre.  

Isten nem akkor válaszolt, amikor mi kimondtuk. Hanem Eféz 1:4:

Eféz 1:4  A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne világ teremtetése elôtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő elôtte szeretet által,

Eféz 1:5  Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,

Kiválasztott és elrendelt. Isten még azelőtt válaszolt, hogy én kimondtam volna. Felmerülhet a kérdés: Most akkor ki válaszolt kinek? Ezt nem is értjük annyira. Egy dolog felől viszont biztosak vagyunk: ha hívő vagy, mondhatod: Isten kiválasztott engem, eleve elrendelt, nekem adta az Ő pecsétjét. Kétségtelenül megcsinálta. Amikor én mondta egy kis igent, akkor egy nagy IGEN visszhangzott a mennyből. Isten válaszolt. Amikor hívő lettem, akkor rájöttem, visszanéztem az Igében és azt mondtam: Isten elhívott, Isten kiválasztott engem, Isten elrendelt engem. Ilyet csak Ő tud. Még azelőtt válaszolt a hitemre, hogy én egyáltalán hittem volna. Mekkora csoda ez: Ő megtette.

Fontos, hogy így gondolkodjunk, hogy felismerjük ezt: a Sz.Sz-et kaptuk. Isten nem csak egy jelet tett ránk. Amikor az Ószövetségben Izraelben egy szolga úgy döntött, hogy annyira szereti a gazdáját, hogy egész életében szolgálni akarja, akkor átlyukasztották a fülét ennek a jeleként. Ez egy pecsét volt.

Isten csinálhatott volna velünk ilyesmit. Ő azonban nem ezt csinálta, hanem a Sz.Sz-et kaptuk pecsétként. Ez egy nagyszerű pecsét. Miről szól ez? Arról, hogy neked nagy értéked van. Az esküvő arról szól, hogy a vőlegény azt mondja a menyasszonynak, értékes vagy. A gyémántnál is értékesebb. Isten valami drágábbat adott nekünk. A Sz.Sz-et adta. Ő nem akármilyen pecsét. Ez arról szól, hogy Isten azt mondta neked: annyira drága vagy nekem! Elküldöm a Sz.Sz-et, aki nap mint nap elmondja mennyire drága vagy.

Gondolj bele, micsoda érték. Még akár befektetés is. Erről akarok beszélni. Örökkévaló befektetés. Isten örökkévaló befektetést tett az életünkbe. Ezt ne vegyük félvállról!

Egy kis mellékvágány: Kinek adnál kölcsön nagyobb összeget? Sokszor mondtam, de újra mondom (majdnem sírva): ha nem tudsz úgy kölcsönadni pénzt, autót, házat, bármit, hogy nem gond, ha elveszíted, akkor ne add kölcsön. Ha kölcsönadsz, akkor úgy kell kölcsönadnod, hogy nem is várod akár vissza. Ha nem vagy kész arra, hogy elveszíted, akkor ne add kölcsön!  Azért, mert különben tönkre fogja tenni a kapcsolatod a másikkal. Odaadod és el is engedted, nem is emlékszel rá. Ha visszaadja, akkor jó. Ha nem így állsz hozzá, akkor előbb utóbb gyűlölni fogsz valakit, keserű leszel. Vissza kellene adnia? Igen. Neked viszont a szíved felett van felelősséged. Ha odaadod a pénzt és keserű leszel felőle, akkor ne tégy úgy, mintha kölcsön tudnál adni! Akkor mondj nemet. Nem olyan nehéz, meg lehet tanulni. Mondd azt: sajnálom, nem tudom odaadni.

Másik oldalról, ha van valaki, aki kölcsönkérésből él, aki más emberekből él a gyülekezetben, akkor Isten segítsen neked, el sem tudom képzelni, hogy gondolod, hogy keresztény vagy és hogy Istennel jársz. Róm 13:8 ne tartozzunk senki embernek. Persze, megértem, van olyan, hogy kölcsönkérek abban a tudatban, hogy vissza tudom fizetni, de aztán elveszítettem. Ám ez nem egy keresztény életstílus, hogy kölcsönkérek, kölcsönkérek ... 1Thess 5:14 az ilyen embert figyelmeztesd, utána 2Thess 3:6 szerint az ilyen embert elkerüljük. Bejöhet a gyülekezetbe, hallhatja az Igét, különben hogy állna helyre. Ugyanakkor, nem látjuk őket szívesen a közösségben. Köszönjük, ne gyere a konferenciára, ha ilyen szívvel jössz!

Ne légy naiv, vannak emberek, akik ezért jönnek Istentiszteletre, az utolsó 20 percben. Jönnek és nézik, kitől kérhetnének pénzt.

A Sz.Sz-et megkaptuk. Isten befektetett az életünkbe. Ez egy gyönyörű dolog az életünkben.

1 Péter 1:23  Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.

 A legnagyobb kincset kaptuk: 2Pét 1:4 isteni természet részeseivé lettünk. Ha hívő vagy Krisztusban, akkor Isten természete van benned. A legnagyobb kincs. Tit 3:5 az újjászületés fürdője által a Sz.Sz. megmosott minket.

Itt a kérdésem: az egyedül bölcs Isten (Júd 25) befektetne-e olyan helyre, ahova nem érdemes? Még mi is meggondoljuk és rosszul döntünk. Azt keressük, hogy honnan lesz jövedelem. Isten befektetett az életünkbe. Nekünk adta az Ő Sz.Sz-ét, és nem azért, hogy csak úgy ellegyünk, hanem azért, hogy történjen valami. Azért adta, hogy lépjünk ebben, hogy járjunk ebben. Ez nagyon fontos. Gondolj bele, Isten neked adta az Ő Sz.Sz-ét, adott ajándékokat, adott hatalmat, papságot, fiúságot, a gyülekezetet! Isten annyi mindent adott nekünk! Beruházott az életünkbe. Ez nagyon-nagyon jelentős.

Luk 19-ben van egy történet, ami a befektetésről szól. Isten valamit bele helyezett az életünkbe és azért tette oda a Sz.Sz-et, hogy az vadonatúj motorja legyen mindennek.

Luk 19:12-13 12 Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen.  13 Elôszólítván azért tíz szolgáját, ada nékik tíz gírát, és monda nékik: Kereskedjetek, míg megjövök.

Ez a nemes ember Isten. Elment messze tartományba.  Az Úr Jézus a mennyben van, hogy országot vegyen magának. Egy nap Jézus Krisztus fel fogja állítani az Ő királyságát a földön. Lehet, hogy az életünkben történik, lehet, az után. Meg fog történni, ez nem kérdés. Minden ígérete, amit tett Ádámnak, Noénak, Mózesnek, Ábrahámnak, Jákobnak, Józsefnek, Józsuénak, Dávidnak, Sámuelnek, Illésnek, Ézsaiásnak, Jeremiásnak, a prófétáknak, apostoloknak; minden ígérete igaz és minden ígéretéhez hű. Van olyan, ami még nem teljesült be, de ez nem gond nekünk, mert annyi minden beteljesült már. Nekünk van várakozásunk arra nézve, ami még jön. Nincs kétségünk.

Nem úgy reménykedünk, mint aki lottószelvényt vesz, hogy talán... Nekünk igazi reményünk van és tudjuk, hogy meg lesz. Egy nap az Úr visszatér és felállítja a királyságát - Dán 2 és Dán 7. Belép a világtörténelembe és minden kipucol és rend lesz, tökéletes lesz. Igazságos és örömteli lesz. Azt mondjuk: „Erre vártunk!"

Mielőtt elment előszólította a szolgáit, mindenkinek adott egyet. Ez arról szól, amit kaptunk. Nem csak az ajándékokról, az erőről, hanem mindenről együtt: az ajándékaink, a Sz.Sz., a gyülekezet, a Biblia. Mindaz, amit kaptunk: az új elme, az új szív, Isten beírta a szívünkbe az Ő akaratát. Minden, amit kaptunk egyben, arról beszél. Megkaptuk mindannyian. Ez bátor gondolat volt, hogy Isten azt mondta: Én adok neked valami nagy értékűt. Megtette ezt és azt mondta: kereskedjetek, foglalatoskodjatok vele! Amit kaptatok, azért kaptátok, hogy aktívak legyetek vele.

Luk 19:14  Az ô alattvalói pedig gyûlölék ôt, és követséget küldének utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ô uralkodjék mi rajtunk.

Két szó: dulosz: az ő szolgái, politész: állampolgárok. Szolgái és alattvalói. Sokan mondják ma: „Nekem nincs bajom Jézussal, igazából a Jézus Krisztus szupersztárban egész jó volt. Nem gyűlölöm, csak nem hiszek benne." Tényleg? Eszembe jut a példa: Ján 7:19 Jézus azt mondta, hogy „gyűlöltök engem, azért akartok megölni." Erre azt mondják 20-ban: „Ki akar megölni téged?" Kicsivel később ugyanezek mondták: „Feszítsd meg! Feszítsd meg!" Vajon ki akarja megölni?!

Az emberek azt mondják: nem utálom Jézust. Akkor akarnád, hogy uralkodjon feletted?

Luk 19:14  Az ô alattvalói pedig gyûlölék ôt, és követséget küldének utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ô uralkodjék mi rajtunk.

Csak kétféle kategória van: aki hisz és aki nem. Az udvariasság, kedvesség, a viselkedések mögött valójában a hitetlen szív gyűlöli Istent. Ez nem kérdés.

Luk 19:15  És lôn, mikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ô szolgáit, a kiknek a pénzt adta, hívják ô hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett.

Lesz egy számvetés a hívőknek is. 1Kor 3:10-16. Jézus Krisztus az alap. Ha hívők vagyunk, Ő meg van nekünk, meg van az alapunk. Az, hogy hogyan építünk Őrá, az a mi felelősségünk. Isten befektetett az életedbe és azt mondja: járj ebben!

Nem arról beszélek, hogy van egy 98 pontos szabálylista: hogyan kell üdvözölni egymást, hogyan kell öltözködni, hogyan kell beszélni, mikor lehet nevetni, stb. Nincs ilyen. Ez nem természeti, ez nem arról szól, ahogy az emberek leírják, miként kell csinálni a dolgot. Másként! Ez könnyű. Isten azt mondja: járj a Szellemben! Járj a Szellemben! Azért tette a befektetést az életedbe, hogy járj a Szellemben. 1Kor 4:2 a sáfároktól az követeltetik meg, hogy hűségesek legyenek. Lehet, hogy nem vagyok túl ügyes. Lehet, hogy nem vagyok ékesszóló. Nem tudok túl jó döntéseket hozni. Viszont, ha hívők vagyunk, akkor járhatunk a Sz.Sz. hatalmában. Lehet, hogy elrontok egy-két dolgot, de Isten nem azt kéri számon tőlem, hogy hibátlan legyek, hanem hogy hű legyek, ne álljak meg, ne szűnjek meg. Egy kis sértődés miatt ne hagyjam ott, amit Isten adott nekem; egy kis aggodalom miatt ne féljek továbbmenni és húzódjak vissza. Ne legyen az az életemben, hogy valami jön ellenem és máris megállok. Hanem legyünk hűek! Legyünk hűek! Ez követeltetik meg tőlünk. Isten befektetett az életünkbe, nagy kincset bízott ránk. Nálunk van az evangélium, és továbbadhatjuk azt. Nálunk van Isten szeretetének beszéde; bátoríthatunk valakit, aki elkeseredett; hihetünk, amikor más nem hisz. Szerethetünk, amikor valaki gyűlöl. Azt mondhatjuk: megyek tovább, hiszek és bízom.

Isten ránk bízta ezt. Ez nem valami rettenetes dolog, hanem örömteli. Örömteli dolog. Emlékszem, amikor kimondtam a boldogító igent a feleségemnek 13 éve. Amikor kimondtam, azt gondoltam: komolyan gondolom ezt? Ez volt a második legjobb dolog az életemben (az első, hogy hittem Jézusban). Sok mindent behatárol, sok dolog eldőlt azon a napon. Meg lett mondva, hogy ez mostantól erre megy és nem másfelé. Tudod mit? Ez örömteli dolog. Megkaptuk a Sz.Sz-et és ez örömteli dolog, hogy járunk Ővele.

Luk 19:16-17 16 Eljöve pedig az elsô, mondván: Uram, a te gírád tíz gírát nyert. 17 Ő pedig monda néki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hív, legyen birodalmad tíz városon.

Luk 19:18-19 18És jöve a második, mondván: Uram, a te gírád öt gírát nyert.  19 Monda pedig ennek is: Néked is legyen birodalmad öt városon.

Miről szól ez? Jézus Krisztus fel fogja állítani a királyságát a földön. Ez nem kérdés, meg fog történni. Nem ér itt véget. Luk 22:29-ben arról beszél az apostoloknak, hogy ők fognak uralkodni Izrael 12 törzsén. Újszövetségi hívők Izrael törzsein?! Ez egy csodálatos dolog. Hogy lehetne ez? 1Kor 6:3 még tovább is megy: nem tudjátok, hogy angyalokat fogtok ítélni? Mire azt mondom: az hogy lehet? Odakerül egy démon és ítéletünk van felette? El sem tudok képzelni.

Ez arról beszél nekünk: Isten készít minket valamire. Isten letétbe helyezett nálunk sok dolgot, és azt mondta: kereskedj, amíg eljövök. Légy foglalatos ebben, amíg eljövök! Foglalkozz a lényeggel, amíg eljövök, és uralkodni fogsz velem. Az, hogy hogyan jársz hitben, az felkészít téged az uralomra. Jel 20:6 mondja: uralkodunk Vele 1000 éven át a földön. Ezt el sem tudjuk képzelni. Isten felkészít minket. Nem a missziós mezőre, nem a halálra, nem a 20 évvel későbbi dolgokra készít fel minket, hanem az 1000 év uralomra és az örökkévalóságra. Ezért adta nekünk az ajándékait.

Az 1000 év különleges időszak lesz. Isten szentélye a földön lesz. Nyilvánvaló lesz. Ott áldozatok lesznek, megemlékezve Krisztus áldozatáról. Isten kenete olyan erőteljes lesz a földön, Ésa 11, hogy nem csak embereken lesz, hanem még az állatokon is. Az állatok sem fogják ölni egymást Isten kenete miatt a földön. Isten erre készít minket, és azt mondja: foglalatoskodj, amíg eljövök! Van, aki foglalatoskodik, és Ő azt mondja majd: tizet, ötöt, kettőt, egyet nyert; kicsit vagy nagyot. Nem ez számít, hanem hogy Isten felkészít bennünket, és a mai napon hitben járhatunk.

Ám van egy figyelmeztetés is:

Luk 19:20-21  20És jöve egy másik, mondván: Uram, imhol a te gírád, melyet egy keszkenôben eltéve tartottam;  21Mert féltem tôled, mivelhogy kemény ember vagy; elveszed a mit nem te tettél el, és aratod, a mit nem te vetettél.

Mi ez? Ki beszél így? Jób 42:3: ki gáncsolja az örök rendet tudatlan beszéddel? Mi ma így mondanánk: „Ki ez a fickó, hogy beszól? Ki ez, hogy ilyeneket mond? Hogy beszélhetsz így Isten jelenlétében?" Hogyan mondhatod Neki:  „Kemény vagy és ott is aratsz, ahol nem vetettél? Fogtam, amit adtál, belecsomagoltam egy zsebkendőbe és eldugtam. Nem használtam."

Annyi minden van, ami visszahúzna minket a szolgálattól, az aktivitástól, ami visszahúzna minket attól, hogy Istennel járjunk, ami erővel visszahúz minket. Könnyen meglehet, hogy magamra nézek, vagy hasonlítgatok, vagy ambiciózus vagyok, vagy félek, vagy aggódom, és nem megyek előre a hitemben. Nem mondom azt: ha Isten nem hinné, hogy járhatok vele; ha Isten nem mondaná, hogy az életemnek értéke van; ha Isten nem mondaná, hogy fontos vagyok, akkor nem adta volna nekem a Sz.Sz-ét. Valami visszahúzhat és megállíthat attól, hogy előre menjek. Amikor valami drága dolgot kapsz, el akarod dugni. Amikor megszületett a fiam, azt gondoltam, el kellene rejteni, nehogy valami baja legyen. Jó lenne neki egy kis szobában, magánzárkában, nehogy valami rossz történjen vele? Marci 2 hónapos volt, amikor először konferenciára vittük. Drága nekem. Igen. Na és? Éppen azért szeretném, hogy növekedjen, hogy azzá váljon, akinek Isten látni akarja. Nem zárom be, hanem akarom, hogy találkozzon a valósággal, ezért jár a Khariszba, ezért beszélgetek vele fontos dolgokról.

Ott van az az ember 20-21-ben, aki azt mondja: „tudom, hogy kemény vagy".

Hogyhogy nem tudtad, hogy Ő szeretetből adta neked a gírát, bizalomból adta?! Hogyhogy nem tudtad, hogy rád bízott valami gyönyörűt?! Hogyhogy nem tudtad, hogy Ő be akart vonni téged, munkatársává tenni?! Hogy lehet ez? Hogyan nem láttad ezt? Ez a válaszunk: ha nincs ott a gyülekezet az életünkbe, ha nem hallom, hogy Isten ezért adta, akkor nem bízom benne. Ha nem hallok az Ő szeretetéről, akkor beásom a földbe és nem használom. Megértem, hogy miért. Nehogy valami baja legyen annak a gyönyörű dolognak, amit kaptam, nehogy veszteség érjen, nehogy elvegye valaki tőlem, nehogy elpusztítsák! Figyelj! Isteni természet részese lettél, a pecsét rajtad van! Nem lehet elvenni, elpusztítani, beszennyezni, nem változtathatja meg semmi és senki! Még te sem. Ezért van szükségem a közösségre, hogy élvezzem, mert Isten befektetett és várja, hogy legyen eredmény ebből. A befektetés szót használom, de ez nem üzlet Istennél, hanem a szeretetről, és azért, mert nekünk is az van a javunkra, hogy növekszünk Őbenne. Így lehetünk teljes személyek. Nekem van szükségem arra, hogy növekedjek. Ha azonban nincs rendszeres közösségem, szeretetem, akkor honnan fogom tudni, hogy Isten ilyen? Akkor mást fogok hinni Róla.

Én 4:12 akkor olyan lennék, mint egy bepecsételt forrás. Olyan lennék, akiben rengeteg minden van, de soha nem adja ki. Soha nem használja. Nem lép előre a hitében, mert eldugja, biztonságban akarja tartani.

Mát 6:19-20 19 Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;  20 Hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.

A legbiztonságosabb befektetés a földön nem biztonságos. Ám Istennel! Isten adott nekünk mennyei valutát. Vásárolhatunk ezzel. Vannak döntéseink, van időnk, van hitünk, vannak szavaink a Bibliából. Használjuk nap mint nap! Élvezzük! 1Kor 14:12. Használd a gírád, amit kaptál, a gyülekezet javára, a gyülekezet épülésére és a te épülésedre is lesz. Ámen.