Skip to main content

Hit és evangelizáció a XXI.századi metropoliszban

Ralp Martin Előadásának kiindulópontja az volt, hogy a mai világban már nem vehetjük adottnak, természetesnek a hitet, ezért okvetlenül szükség van az újraevangelizálásra, a misszióra. A hívő ember azzal tehet ma legnagyobb szolgálatot embertársainak, ha elvezeti őket Jézus Krisztushoz, aki minden evangelizáció alapja.
(Az amerikai előadó a katolikus megújulási mozgalmak meghatározó alakja, a detroiti szeminárium teológiaprofesszora)
Ralph Martin előadásában a II. Vatikáni Zsinatnak a misszionálással kapcsolatos fontos alapelveit is ismertette. Ezek: a saját személyes életünkkel való tanúságtétel, az embertársaink felé forduló szeretet és segítőkészség, a világ rendjének megújítására, megjavítására való törekvés annak érdekében, hogy az embertársaink javát szolgálja. Fontos alapelv, hogy a misszionálás, az újraevangelizáció nemcsak a papság, hanem a világiak feladata is.

HitEsEvangelizacio