Skip to main content

Hogyan lehet hatalmad, Istennel.

Khauth Gyuri

Isten nagyon sok dologra tanít engem.  A héten csak pár órát aludtam. Történt valami, ami bebizonyította, hogy mennyire esendő és törékeny vagyok ebben az életben. Elég egy apró mozdulat - egy karakternyi tévedés -, és évek munkája lehet semmivé. Az emberbe belenyilall: „Most mi lesz? Vége? Uram, segíts!", és átérzem, milyen gyenge vagyok, mennyire kiszolgáltatott vagyok. Ez nem újdonság. Mindannyian előbb-utóbb eljutunk erre a szintre. Ez egy jó szint, mert innen lehet menni tovább, innen lehet építkezni; innen tud Isten minket továbbvinni, ha Hozzá fordulunk.

A Biblia azt tanítja, hogy Isten nem azért fogad el minket, mert tökéletesek vagyunk és nem csak akkor fogad el, ha tökéletessé váltunk, hanem akkor fogad el minket, amikor a leggyengébb állapotunkban vagyunk. Ő mindig kész elfogadni minket. Igazából egy dologra vár, hogy mi készek legyünk elfogadni Őt. Ez a koncepciója a kereszténységnek. Ez az elgondolás nincs benne egyetlen más vallásban sem. Azokban mindig neked kell megfelelned. Ez hatalmas csapda, mert az emberben van egy erő, ami a bukott természetünkből adódik, azzal születtünk, el vagyunk rontva kicsit, és szükségünk van arra, hogy ki legyünk javítva. Valahol olvastam, hogy az ember törötten születik, és a ragasztó, ami kezdi összeragasztani az életét, az a kegyelem. Ez ugyanaz, mint: Isten arra vár, hogy mikor fogadom el Őt. Ez az egyetlen út a helyreállásra, a növekedésre.

Róma 12:2 ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

„ne szabjátok" - ez a magyar kifejezés elég találó. Amikor a szabó kiszab egy ruhát, kivág egy alakzatot, akkor ez egy külső azonosulás. Ne próbáljatok megfelelni a külsőtökből! Ne így próbáljatok meg elsősorban igazodni. Külsőleg felvesztek egy ruhát, felvesztek egy álarcot, felvesztek egy maskarát: ez vagyok én. Nem! Az vagy igazán, aki belül vagy.

„hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által" Elváltozni - görögben metamorfo - azt jelenti: belső átalakulás, belülről kifelé induló átalakulás. Ezt kezdi el Isten bennem, amikor elfogadom Őt. Mikor jutok oda, hogy elfogadjam, mikor teszem félre az én vallásos egyéb ideológiáimat, hogy jó embernek kell lenni; vagy hogy Isten bennem van, csak meg kell találnom; és a hasonló gondolatokat? Akkor kezdem félretenni, amikor kezd összeomlani a valóságom, amikor megremeg, vagy már össze is omlott. Amikor félre tudom ezt tenni, akkor el tudom fogadni azt a kezet, ami folyamatosan ott van, hogy segítsen, és ezáltal az átalakulás elkezdődik bennem. A próbáknak, a nagyon kemény időszakoknak ez a célja, hogy bennem ezt elkezdje.

Az én álarcomon keresztül, a hasadásokon keresztül - amit a próbák okoznak - elkezd megnyilvánulni bennem mások felé is Isten kegyelme: Isten ugyanúgy tekint rátok is, mint rám. Isten szereti az ellenségeit is. Ez egyetlen emberi filozófiában sincs benne. A legmagasztosabb görög filozófus sem jutott el idáig, mert ez nincs benne az ember gondolkodásában, de ez az egyetlen kiút. Az ember akkor hajlandó ezt elfogadni, akkor indul meg ezen az úton, amikor kicsit megremeg az ő világa. Amikor a saját erőm, amiben bíztam, meggyengül. Ez jó! Ez az, ami arra fog indítani engem, hogy ne egy torz tükör legyek az emberek felé, hanem egy ablak legyek egy szerető Isten felé. Ez a célja az ilyen nehézségeknek, amikor gyengének érzed magad.

Mi csak átutazók vagyunk itt. (Duló Atti szokta ezt mondani.) Sokszor itt akarjuk otthon érezni magunkat. Berendezkedünk az ellenség otthonában. Persze, egy értelemben van itt otthonunk, de nem ez az igazi otthonunk. Ez egy kommandós-kiképzés (ahogy Sanyi szokta mondani). A mi igazi otthonunk a menny, a mi útlevelünk oda szól. Ez nem azt jelenti, hogy mi itt csak valami szellemi lényekként röpködünk, hanem rajtunk keresztül akar Isten ablakot nyitni erre a valóságra: Ő létezik, Ő szereti az embereket, el akarja fogadni őket, és Ő nem az alapján bánik velük, amit ők megérdemelnek, hanem a kegyelem alapján bánik velük, velünk mindannyiunkkal, azt adja, amit nem érdemlünk meg. Ennek vagyunk mi a hírnökei, szónokai, nagykövetei. A Biblia mondja ezt több helyen, például 2Kor 5-ben.

 

Schlingloff Sanyi

Az Eredményes Élet Találkozó nagyobbra nőtt annál, mint amit itt látunk, vagy akár amit gondoltam vagy elképzeltem volna. Egyszerűen Istenben bízva, hitben csináltunk valamit, amiben hittünk, ami hasznosnak bizonyult. Azt hiszem, sose láttam itt többet egy embernél, aki eljött egyszer, kétszer, háromszor. A megváltozott életek azok, amik számítanak. Nem sok megváltozott élet, hanem egy! A tiéd! Azt gondolom, hogy ezt Isten használta. Egyre több ember érezte úgy, vagy élvezhette ennek a szolgálatnak az áldását. Az egyik kulcs ebben az internet volt. Az üzenet elkezdett terjedni. 500-700 ember hallgat meg egy üzenetet átlagosan. Valószínű még ennél is többen, más oldalakon keresztül is.

Emlékszem, amikor először jött be ide valaki úgy, hogy „Egy éve hallgatom az üzeneteket, megtértem, az életem megváltozott, úgy gondoltam itt az ideje eljönnöm." Ez a valaki Bicskey Zsolt volt. Azóta kinn van Baltimore-ban, feje tetejére állítja a világot. Arra gondoltam, hogy ő fog ma beszélni:

 

Bicskey Zsolt

Az életemben különleges szerepet tölt be az Eredményes Élet Találkozó. Azért, mert madzagoknak és gépeknek köszönhetően egy nap eljött az üzenet, hogy van valaki, aki engem szeret, és az nem a Sanyi. :-) Hanem valaki nála nagyobb és híresebb. Az Ő neve Jézus. Nehéz volt lenyelnem ezt, mert problémám volt a keresztényekkel és a Bibliával. Ám Isten győzedelmeskedett felettem. 2007j. áprilisában elfogadtam Krisztust, mint személyes megváltómat és megváltozott az életem. Örülök, hogy azóta is van ez a találkozó, híre van. Kicsit félelemmel és rettegéssel állok itt, mert ez a hely különleges szerepet játszik az életemben.

Szeretnék az imáról beszélni. Egy történettel kezdem. D. L. Moody a világtörténelem legnagyobb evangelistája volt, azt gondolom. Moody emberek millióit mozgatta meg az 1800-as évek végén - internet, telefon, televízió nélkül. Járta a világot. Amerikai úriember volt. Bejárta a világot.

Londontól északra egy kisvárosban egy kislány megbetegedett, ágyhoz lett kötve. Hallott Moody-ról, írt egy kis cetlit, és imádkozott, hogy Isten elhozza a gyülekezetükbe. Kitett a falra egy újságcikket róla. Imádkozott. 12 éven keresztül imádkozott, hogy eljöjjön Moody. A lány újjászületett keresztény volt. Azt szerette volna, hogy legyen egy ébredés a gyülekezetben.

Akkor még nem volt repülő, nem volt egyszerű Angliába menni. Egy nap Moody azt mondta, hogy megyünk Angliába, szervezzetek egy újabb körutat. Bejárta a nagyvárosokat. Valami azonban arra vezérelte, hogy elmenjen egy kisvárosba. Ott megkérte a pásztor, hogy prédikáljon. Az üzenet végén elmondta a megtérő imát. Azt mondta: „aki elfogadta Jézust, az emelje fel a kezét." 300-an feltették a kezüket. Moody nem értette. Elmagyarázta még egyszer, hogy ezt a döntést az életben csak egyszer kell meghozni, és mit jelent ez. Megkérdezte: ki hozta meg ezt a döntést most először, és még több ember feltette a kezét. Nem értette és azt mondta: van itt valami a háttérben. „Nincs itt valami imacsapat, vagy imádkozó hívő?" Mondták, hogy van ez a kislány, aki beteg, és imádkozik mindenkiért. Elment hozzá. Találkozott egy mosolygó kislánnyal, és ott volt a cédula az imakéréssel: hozd el Moody-t és legyen ébredés. Isten elküldte D.L. Moody-t, 600 ember tért meg és hatalmas ébredés lett a gyülekezetben.

Az ima kicsit fura téma, mert hallottunk róla, keresztények vagyunk, de mégis mindannyiunk életében az ima furcsa szerepet játszik.

Mát 6:6  Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belsô szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Mát 6:7  És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédûek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ô sok beszédükért hallgattatnak meg.

Mát 6:8  Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielôtt kérnétek tôle.

Mát 17:21  Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bôjtölés által.

Jézus mondja, hogy vannak dolgok, amik nem távoznak el az életünkből, csak ha imádkozunk.

Mát 21:22  És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Isten vágya, hogy a mi szívünk együtt dobbanjon az Övével, hogy halljuk az Ő szavát; együtt tudjunk lélegezni vele; az Ő tökéletes akaratában járjunk és beszélgessünk vele. Ha tetszik, ha nem, Ő azt az utat választotta, hogy imában szóljunk hozzá, legyen egy folyamatos kommunikáció kettőnk között. Legyen mély beszélgetésünk olyan imában, ami hegyeket mozgat meg, ami halottakat kelt fel a poraikból. Csel 14-ben Pált megkövezik és meghal, a hívők köré állnak - valószínű imádkoztak - és Pál felkelt. Ez tényleg különleges dolog.

Az ima nem egy vallásos cselekedet, habár sokunkban ez van. Ez nem egy teher az életünkben, nem egy kötelező rossz, nem valami, amit „kell" tennünk, hanem egy fontos mozgatórugó. Nem azért imádkozom, mert mások imádkoznak, vagy mert meg kell ütni egy szintet szellemiségben.

Az ima az egy ámulatos mód, ahogy a mennyi Atyánkkal tudunk kommunikálni. Ez a mi belépőkártyánk a kegyelem trónjához. Bemehetünk imában, könyörgésben, kérjük az Urat. Ez nem valami szimpla cselekedet, vagy csak egy egyszeri, kétszeri, háromszori ima naponta, hanem ez életstílus, ami annyira fontos részét képezi az életemnek, mint ahogy levegőt veszek, iszom vagy eszem. Szerves része az életemnek. Üzemanyag a szellemi motoromba.

Két lehetőségünk van: vagy elkezdek imádkozni, vagy Isten olyan helyzetbe rak, hogy elkezdjek imádkozni. Tiszteletben tartja a szabad akaratom, de lehet, jön a hal, ami elnyel és a hal gyomrában imádkozni fogok: Atyám segíts! Isten érdekesen „működik", mi is érdekesen reagálunk erre. Odakényszerít egy helyzetbe, amikor már semmi más nincs, csak imádkozunk. Úgy gondoljuk, hogy mekkora lecke volt. Másnap pedig ugyanúgy testből teszünk valamit, erőlködünk, mire eljutunk az imához.

Egy koncerten a gitáros nem a végén hangolja a gitárt, hanem az elején. Reggel felkelek és bregyós vagyok. Nem tudom, mi van, nem tudom a kávéfőzőn megnyomni a gombot, csorog a nyál a szám szélén. Csak annyit mondok: Uram, ismét itt vagyok. Te dicsőülj meg ma is! Lehet, nem lesz egy órás mély imám, de Isten legyen az első gondolatunk, kezdjük vele a napot!

1Thess 5:17 azt mondja: szüntelen imádkozzatok! Jézus komolyan gondolta, hogy ez egy életstílus. Nem valami napi cselekedet, vagy havi. Nem azt mondta, imádkozz, ha kedved van, hanem parancsolja. A görögben felszólító módban van ez a szó, mint amikor a tábornok azt mondja egy közlegénynek, hogy vedd fel a puskát és menj. Jézus parancsolt, hogy imádkozzatok szüntelen, mert ez a mód, ahogy kommunikálhatunk vele.

Ján 14:15 ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Szeretjük Istent? Persze szeretem, Ő megváltott. „Én fileó Téged, jó barátok vagyunk." Nem, nem! „Szeretsz te Engem? Képes vagy-e teljesíteni a parancsolataimat? Ha azt mondom, imádkozz, akkor imádkozol?" Inkább azt mondod: minden mást megcsinálok előbb, sőt sokkal jobb megoldásom van, nézd ezt a két erős kezet?!

Istent kérhetjük, hogy adjon vágyat az imára, adjon tüzet, kérjünk, imádkozzunk, kérjünk imaválaszokat, kérjünk nagyot. Van egy ilyen mondás: célozd meg a csillagos eget, ha nem sikerül, akkor max. a Holdon landolsz. Kérjünk valami látszólag irreálisat. Nem baj, ha Isten nem válaszolja meg azt az imát. Isten attól még Isten marad. Dán 3-ban a 3 zsidó fiú mondta: Isten képes megmenteni minket, de ha nem teszi is, akkor sem térdelünk le előtted király.

Van egy jó könyv: G. Campbell Morgan: The practice of prayer. P. Stevens nagyon sokat használta ezt az úriembert a tanulmányozásában. Az 1800-as évek végén és 1900-as évek elején élt. Azt mondta: az ima együttműködés Istennel. Nem csak azt mondta imádkozzatok, hanem ő is folyamatosan imádkozott. Vagy becsapott minket, vagy Ő volt becsapva. Ám nem ez a helyzet, hanem a Biblia azt mondja: az ég és a föld elmúlik, de Isten szava nem múlik el, hanem igaz. Jézus azt mondta, imádkozzatok, ha leszakad a menny, akkor is. Ha megtagadjuk az ima lehetőségét, hogy az működhet, akkor megtagadjuk Jézus szavait; ha megtagadjuk a szavait, akkor megtagadjuk Őt, mint Istent. Nem hiszünk abban, hogy az működhet, és azt mondjuk, ez csak a pásztoroknak működik. A Biblia viszont nem ezt mondja.

Az ima életstílus, ami megelégíti a lelkem, feltüzeli a szellememet és életben tud tartani. Ez az a mód, ahogy Istent „mozgatni" tudjuk. Nem a kezét kicsavarjuk, hanem Ő örül ennek. Nem azt mondta, hogy ezt a legjelentéktelenebb dolgot ránk bízza, hanem a legfontosabb dolog Istennek. A legfontosabb, hogy emberek ne kerüljenek a pokolra és imádkozz valakiért, egy emberért, a szomszédodért. A legfontosabb: lelkekért imádkozz! Isten ennyire fontos dolgokat bíz ránk.

Ne lepődjünk meg, hogy az imaéletünk meg van támadva. Meg is lesz támadva. Moody mondta, hogy a gyülekezetben a két legkevésbé látogatott esemény az evangelizáció (amikor én beszélek az embereknek Istenről) és az imaalkalom (amikor Istennek beszélek az emberekről).  Ez a két dolog lesz a legjobban támadva. 1Ján 4:4: aki bennem van nagyobb, mint aki a világban van. Le van győzve, nincs mitől félnünk, csak engedelmeskedjünk annak a halk, szelíd hangnak.

Hogyan tudunk elkezdeni imádkozni? Hogy tudjuk életstílussá tenni? Én sokat kaptam, miután számtalanszor eljutottam oda, hogy minden próbálkozás után csak az ima maradt. Én az az ember voltam, aki miután Isten térdre kényszerítette, másnap újra elkezdtem Nélküle. Most azonban valamit megláttam, Isten fölkavart imában. Baltimore-ban nagyon sokszor és sokat imádkozunk. Ti nagyon fontosak vagytok a baltimore-i gyülekezet életében. Nem telik el úgy nap, hogy ne imádkoznánk Magyarországért. Emberek százai imádkoznak értetek. Ezt annyira jó látni és tudni. A budapesti gyülekezet és Magyarország egy kis igazgyöngy a gyülekezetünkön belül.

1.       Vigyáznunk kell a szívünkre. Amikor hallunk egy üzenetet az imáról, felkavarodunk, azt mondjuk: „imádkozni fogok." Imádkozok 10-20-30 percet. Ám mindannyiunk szívében van egy kis farizeus, aki azt mondja: szép munka, teljesítetted a vallásos kötelezettséged, másnap már nem kell, ügyes voltál engedelmeskedtél Istennek, elég is volt. Van ez az önigazítás az életünkben, hogy imádkoznunk kell, és utána megnyugszik a lelkiismeretünk, és megint hosszú időre megfeledkezünk róla.

2.       Hozd meg a szívedben a döntést, hogy imádkozni fogsz! Legyen a gondolataid része! Ne teljen el úgy nap, hogy ne imádkoznál. Legyen annál több kicsivel, hogy „Jó reggelt, Istenem." és pár órával később: „Jó éjszakát, Istenem." Ne engedjük, hogy kifusson az idő az életünkből. Hagyjuk Istennek, hogy szóljon hozzánk, vezessen. Lehet, először 5 perc lesz, de ez tud növekedni. Lehet a következő héten már 15 percet imádkozok. Persze ez nem az időről szól, hanem a mélységről.

Jézus ott tolong a tömegben és egyszer csak a vérfolyásos nő odakúszik és megérinti. Jézus észreveszi. Valaki megérintette Őt úgy, mint Isten. Ez az ima célja. Ahogy megérintjük Istent, Ő megérint minket.

3.       Tegyünk félre egy időt minden nap, ha reggeli ember vagy, akkor reggel; ha képtelen vagy reggel arra, hogy imádkozz, akkor máskor. Nem mondja a Biblia, hogy reggel 5-kor lehet csak imádkozni. Legyen egy időpont, amit félreteszel erre. Legyen bennem egy várakozás, hogy „megyek Apához". Várjuk azt, hogy megyünk, találkozni fogunk Istennel. Ne elégedjünk meg azzal, hogy ez csak egy alkalom. Akarjunk többet, még többet és többet, és Isten adni fog. „Hű az, aki elkezdte benne a munkát, Ő be is fogja fejezni."

4.       Kövessük Jézus példáját. Mát 14:23, Márk 1:35 Jézus félrevonult és imádkozott. Látjuk, milyen mélységű imái voltak. Egyszer látták a tanítványok hogy imádkozott és kérték: taníts minket imádkozni. Nem azt kérték, hogy taníts, hogyan imádkozzunk. Azt látták, milyen bátorsággal, intimitással imádkozott. Kövessük az Ő példáját, és emlékezzünk ezekre a pillanatokra a saját életünkben. Vegyünk egy konkordanciát. Nézzük meg, hol vannak a versek, ahol az imáról van szó. Tényleg bátorító és provokáló látni, hogyan imádkozott Jézus. Jézus az Ő képére formál. Sokszor szeretnénk olyanok lenni, mint Jézus: olyan bölcs, olyan hatalommal szóló, aki meggyógyítja a beteget, kihúzni pénzt a hal szájából. Miért nem kérjük azt, hogy „bárcsak úgy tudnék imádkozni, mint Jézus"? Ez az ima meg fogja melengetni az Atya szívét.

5.       Legyen imaéleted egyedül.

6.       Legyen imaéleted csoportban.

7.       Legyen imaéleted a barátaiddal. Látjuk, ahogy Jézus imádkozott egyedül is, a tanítványokkal is.

Mindegyik kicsit más, különleges, mást ad és nagyon - nagyon jó.

8.        Ami nagyon fontos, hogy legyen ima a családi életetekben. Legyen közös imaéletetek. A családfő a férj kezdeményezzen egy imaéletet a feleséggel. Ha a férj nem teszi, akkor a feleség kérje a férjet. Legyen egy családi imaélet. P. Stevens egy üzenetében mondta, hogy volt közös imaélete, Bibliatanulmányozása és evangelizációja a feleségével. Ezek megjavíthatnak és meg is menthetnek egy házasságot, mert Isten a központ.

9.       Hallgassunk üzeneteket, történeteket. Kérdezgessünk embereket, bizonyságokat, imaválaszokat. Kavarodjunk fel! Júdás levele mondja: kavard fel magad a legszentebb hitben. Kérdezzünk meg embereket, milyen az imaéletük. www.ggwo.org-on van ingyenes médiakönyvtár. Ha beírod, hogy „prayer", akkor kidobja az üzeneteket, ami az imáról szól. Lehet, több száz üzenetet fogtok találni. Hozzuk fel ezt a témát csoportokban, rap-eken, Istentiszteletek után. Akarjunk róla többet megtudni, mert ez csodálatos dolog.

10.   Beszélgessünk más hívőkkel. „Te hogyan imádkozol?" „Tudsz nekem segíteni? Az imaéletem nincs rendben." Olyan kincsek vannak bennetek, amire azt mondod: ez nem nagy cucc, de másnak óriási áldás tud lenni.

11.   Legyetek szellem által vezetettek. Legyen szabadság az imádban. Ne csak elismételd a miatyánkot, hanem legyen benne bátorság, legyen benne gyermeki hit.

Egyik pásztor vagy evangelista, akinek problémája volt az alkohollal, egy nap látta a kislányát a résnyire nyílt szobaajtaján keresztül imádkozni azért, hogy mentse meg Isten az apukáját. A kislány utána eljátszotta, hogy Isten válaszol az imára. Fel sem merült benne, hogy Isten nem válaszol az imára.

Legyen gyermeki hitünk. Isten ezt akarja, hogy ne ostobák legyünk, hanem gyermekded hitünk legyen. Azért, mert amit Isten mond, az igaz. Ő az igazság. Hagyjuk, hogy vezessen a Sz.SZ.

12.   Hagyjuk, hogy Isten szóljon hozzánk. Az ima nem arról szól, hogy felsorolok egy listát és utána gyorsan befejezem mielőtt Isten valami ijesztőt mond. Csak hadd szóljon Ő is! Adjunk neki egy kis időt.

13.   Nincsenek módszerek, nincsenek rendszerek arra, hogyan imádkozzunk, de találjunk valamit, ami működik az életünkben, ami fel tud minket kavarni. Leülünk, letérdelünk, és nem kezdünk bele azonnal a mondókánkba, hanem várjunk Rá. Tudni fogjuk, amikor Isten jelen van, Isten felkente ezt a pillanatot, ott áll, a vállamra teszi a kezét, betakarja a helyet. Végiggondolni Isten neveit, a jelentéseit, jellemzőit - Királyok Királya, Hadak Ura, Vigasztalás Istene, Mindentudó, Mindenütt Jelenlévő, Mindenható. Gondoljuk végig, ki az, akihez szólunk. Ő a mindenható Isten. Ő nem egy figura csak, hanem Ő az egyetlen út. Az út, az igazság, és az élet. Gondolkodjunk rajta, ki az, akit most megszólítunk, akihez beszélünk.
Sanyi beszélt erről: ahogy Jézusról gondolkodunk, néha egy olyan kép jön be, hogy az a fehér ruhás figura, aki gyógyítgatott, a nagy tanító, a rabbi. Egy kicsit mintha megszokottak lennénk Vele. Ám ne veszítse el azt a tulajdonságát, hogy Isten, aki ott sétál az evangéliumokban, Ő ugyanaz az Isten, aki 1Mózes 1-ben megteremtette a világot és a hatalmas szavával fenntartja. Ő a mi mennyei apukánk, a barátunk, a vőlegényünk. Egy intim kapcsolatunk van Vele. Találjunk egy módot, hogy tudunk még közelebb kerülni Hozzá. Hogyan tudjuk úgy felkavarni magunkat szellemben, hogy megérintsük Istent és Ő is minket.

14.   Müller Györgyről mondott valaki egy bizonyságot: az ember, aki egyszerűen bízott Istenben. Az 1800-as években élt. Árvaházai voltak. Ha jól tudom, az élete során több mint 100.000 gyerekről gondoskodott. Müller Györgynek soha nem volt pénze, de az imának hatalmas embere volt.

Egyszer ott voltak, hogy nincs kaja, a gyerekek éhesek, hideg van. Semmi nem jó. Müller György még mindig mosolyogva sétált. Azt mondta: imádkozzunk, hogy Isten adjon ételt, és Ő teljesíteni fogja. Olyan gyerekekkel imádkozott, akiknek ez nem volt kérdőjel. Megkérdezte az egyik gyermeket: te mit szeretnél. A gyerek azt mondta: pöttyös labdát. A másik azt mondta: babát. Imádkoztak ezekért és ételért. Kicsivel később csengettek, egy kenyérszállító lerobbant az árvaház előtt és azt mondta: mivel nem tudunk mit csinálni a kenyérrel, önöknek adhatom? A söfőr azt mondta: a kocsimban van egy baba és egy piros pöttyös labda, azt is odaadhatom?

Ez nem mese. Ez a mi mennyei Apukánk, aki hallgatja az imánkat. Müller György, Hudson Taylor szponzora volt, aki elment Kínába és felforgatta Kínát. 1800-as években. Úgy, hogy az első megtérője 17 év után volt. Személyesen több mint ezer férfit tanítványozott, akik utána körbementek Kínában és elvitték az evangéliumot. Hudson Taylor sosem tudta meg, hogy Müller György volt a szponzora.

Olyan Istenünk van, aki válaszol az imánkra. Jézus imádkozik értünk. 2000 éve ott térdel az Atya előtt és imádkozik értünk. Fontos az ima akkor? Csak egy kicsi része a vallásos életünknek, vagy a hívő életünk üzemanyaga?

Ez nekem is szól. Nagyon meg van támadva. Sátán és a démonok óriási erejű lények, és semmitől nem rettennek meg jobban, mint egy alázatos hívőtől, aki tudja, ki az ő Apukája, le tud térdelni és azt mondani: segíts!

 

Schlingloff Sanyi

Nekem áttörés az imában az volt, amikor elkezdtem élvezni. Az ember könnyen csinál olyat, amire vágyik, ami jutalmazó, amit élvez. A vallásos kötelezettség - ez többnyire azt jelenti, hogy nem élvezem; valamit meg kell csinálni; ha nem kellene, nem csinálnám; magamtól nem csinálom.

Az ima pont a másik kategória: az életed legörömtelibb pillanatait találod meg imában. Ha még nem találtad meg, akkor gondolj így az imára. Az életem addig keserű, üres és ízetlen, amíg nem találtam meg az imát. Az imában íze lesz, édes lesz, és gyönyörűséges. Muszáj, hogy úgy gondolkozz róla, hogy valami jutalmat, valami örömet, valami pillanatnyilag is ható, instant életet találsz az imában, mert különben a szíved nem fog vágyni rá. Ha a szíved nem vágyik rá, nem fogod csinálni, csak ideig-óráig tart a vallásos eltökéltség.

Életem legboldogabb pillanatait imában éltem át!