Skip to main content

Isten által többek vagyunk mint hódítók

P. Alshan

Ezen a nyáron a feleségemmel sokat utazunk. Nagyon élvezzük, mert meglátogatjuk a barátainkat, a családunkat. A magyar gyülekezet is a családunk. Azerbajdzsánban van egy mondás. Ha valaki megkérdez egy férfit, honnan vagy, és ha a férfi nem házas, akkor azt mondja, nem tudom, mert még nem vagyok házas. :-) Ez azt jelenti, hogy ti tényleg a családom vagytok, mert félig magyar vagyok, mert már házas vagyok és a feleségem magyar. Ez egy nagyszerű kiváltság. Az apám nagyon boldog volt, hogy magyar lány lett a feleségem, Európa miatt is.

Ám annyira örülök, hogy nem rólunk szól a dolog, hanem Jézus Krisztusról. Mert Isten az Ő Fiát adta, és az Ő Fiával együtt megkaptunk mindent. Ha Jézus Krisztus megvan nekünk, akkor Vele együtt megvan minden, amire szükségünk van. Ő a legjobb barátunk, Isten ajándéka, aki mindannyiunknak személyesen adatott, mert Isten személyes.

2Pt 1:21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

„indíttatva" - ez nagyon különleges szó. Arról szól, amikor Isten mozdul, Isten tesz valamit. Isten hűségéről beszél ez a szó. Megvan Isten Igéje, és az nem embertől, hanem Istentől származik. Isten az Ő szavát kommunikálta és átadta az Ő szavát egyszerű embereken keresztül. Ezeket az embereket Isten indította. Isten ihlette, Isten használta őket, Isten mozdította őket, és ők leírták a Bibliát.

Ugyanez a szó - indíttatva - használva van Márk 2:3-ban. Egy beteg embert 4 barátja elvitt Jézus jelenlétébe. A beteg képtelen volt mozdulni és nagy szükséget szenvedett. Volt azonban 4 hűséges barátja, és ők vitték, cipelték, ők indították, mozdították azt a beteg embert Jézus jelenlétébe, hogy Jézus szólja az Igét, hogy a bűnei megbocsáttattak. „Kel föl a te ágyadból, járj, és menj haza!" Akár két ember is elvihetne egy embert.

Számomra ez arról beszél, hogy milyen könnyű Istennek indít minket, amikor föladjuk önmagunkat Neki, és azt mondjuk: Istenem, én nem tudok semmit úgy, ahogy tudnom kellene, de ismerlek Téged. Tudom, hogy hűséges vagy, és Te képes vagy indítani, mozdítani engem. Használhatsz engem úgy, ahogy azt a beteg embert, aki hallotta Jézus Krisztus szavát, amikor lehetetlen volt számára Jézus jelenlétébe menni. Tömeg vette őt körül. Isten azonban hűséges. Imádkozzunk, készítsük fel a szívünket arra, hogy Isten indít minket az Ő Szent Szelleme által.

P. Kende

5Móz egy különleges szakasz, egy különleges könyv.  A törvény megismétlése, de kicsit másként. Mózes záróbeszéde. Miután sokat látott, szenvedett, sok minden teltűrt Izraelben, miután annyi hibát látott, én azt gondolnám, hogy ez egy nagyon dühös könyv lenne. „Mert ti ezt meg azt csináltátok, ezt meg azt rontottátok el." Ehelyett 5Móz könyve minden, csak nem ez. Nagyon szeretetteli, nagyon törődő könyv. Mózes 4Móz12:3 a legszelídebb ember volt a földön. Látta Izrael sok bukását, látta az ostobaságot, a sok hibát, ennek ellenére nagy szeretettel beszél hozzájuk az élete végén, nagy törődéssel hívogatja őket. Azt mondja: járjatok Istennel.

Ebben a könyvben nyilvánvalóan látjuk a dicsőséget és a kegyelmet. Látjuk azt, hogy Isten meg fog dicsőülni Izraelben, lesz ami lesz. Bármit csinál Izrael ezután, Isten meg fog dicsőülni őbennük. Azt is mondja: Izrael áldott lesz Istenben. Nincs kérdés. Róm 11:29 Isten ígéretei megbánhatatlanok. Nem fogja visszavonni, Rajta múlik az egész. Luk 5:18 egyetlen vessző vagy pont sem múlik el ebből. Amit Isten megígért, az úgy lesz.

5Móz 32 és 33 Mózes éneke. Gyönyörű. Izraelhez szól, amit fontos felismernünk. Különbség van köztünk és köztük. Egy értelemben, ismerve az Ószövetségi kijelentést, úgy mondhatnánk: nekik az árnyék volt meg, nekünk a valóság: Zsid 10:1. Őnekik meg volt a dolgok képe, nekünk meg van a valósága. Ők hallottak Isten jelenlétéről, vagy látták a tűz és a felhőoszlopot, de az újszövetségi hívő megkapta a Sz.Sz-et, és ez egy másik dolog, ez valóság. Egy olyan valóság, amit ők így nem ismertek. Fontos felismerni. Tanulhatunk ebből a fejezetből? Persze, mert a teljes írás a javunkra adatott, hasznos az intésre, megjobbításra. Nem direktben nekünk írták, de hasznos nekünk, ahogy olvassuk.

5Móz 33:26  Nincs olyan, mint a Jesurun Istene! Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhôkön.

5Móz 33:27  Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elûzi elôled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!

5Móz 33:28  És bátorságban lakozik Izráel, egymaga lesz Jákób forrása a gabona és a bor földén, és az ô egei harmatot csepegnek

Micsoda szavak, micsoda ígéretek! Ki mondhat ilyet? Egyedül Isten az, aki ilyen ígéreteket tehet úgy, hogy meg is tudja tartani. Nézzünk meg egy pár szót! Elmondhatjuk mi ezeket? Igen, és még sokkal többet igazából. Nekünk meg van ez, és még több. A mi ígéreteink nem a földre vonatkoztak. Nem egy földrajzi területre. A mi ígéreteink a mennyre vonatkoznak. A mi ígéreteink nem Isten uralmára vonatkoznak a földön - mert a milleniumi királyság Izraelnek szól -, hanem a mi ígéreteink az örökkévalóságról szólnak.

33:27 az örökkévaló Isten hajlék. Ő egy hely, egy menedék, ahol lakozni lehet. Isten egy hajlék. Hogy lehet az, hogy egy személy hajlék?

P. Alshan-nal együtt tudok érezni. Amióta megházasodtam van otthonom, előtte csak laktam helyeken. Addig csak éltem, ahogy éltem. Azóta tudom, hogy ez mennyire igaz. Ahol a feleségem van, otthon vagyok. Ez nagyszerű, hogy megismertük ezt. Ezt nem csak a házasságban, hanem a gyülekezetben is megismerjük. Ahol a gyülekezet van, ott otthon lehetek. Ahol a testvérem van, ott közösséget találok. Ez Istentől indult. Amikor Isten azt mondta: Én hajlék vagyok. Az örökkévaló Isten hajlék.

Ján 1:38-ban a tanítványok jöttek Jézushoz. Azt kérdezte Jézus tőlük: mit kerestek? Ők azt kérdezték: hol laksz mester? Azt mondta: gyertek és lássátok meg. Megnézték, de nem maradtak ott. Bárhová ment Jézus, követték Őt. Azért, mert rájöttek, hogy Jézus a hajlék. Ő a lakhely, az otthon, akit érdemes követni. Ha Ő vezet, akkor megyek bárhová.

Sokat beszélünk a missziókról. Nagy dolog az egyik oldalról, a másik oldalról nem annyira, mert megtaláltuk ezt: az örökkévaló Isten a lakhelyem. Ha itt van, akkor itt a lakhelyem, ha ott, akkor is Ő a lakhelyem. Fil 3:9 találtassam Őbenne, hogy az én igazságom Krisztusban van. Ő az én lakhelyem, otthonom, bárhol legyek. Isten egy hajlék. Sok-sok ember van ebben a világban, akinek rengeteg ingatlanja van, mégsincs otthon sehol. Meg kell tanulnunk ezt, hogy Isten az otthonom, a hajlékom.

„Alant vannak örökkévaló karjai." Mennyire csodálatos ezt! Miről szól ez? Biztonságról. Júd 24 arról beszél, hogy aki meg tud tartani minket, meg tud őrizni a bukástól. Hibátlanul tud állítani minket. Egy nap Isten hibátlanul állít téged maga elé. Azt mondom: hogy lehet ez? A válasz ez: Fil 3:9 az én igazságom nem belőlem van, hanem Jézus Krisztusból. Azt kérdezném: vannak hibáid?

Egy nap Isten maga elé állít, és hibátlanul állít oda, nem lesz semmi hiba egyikünkben sem. Miért? Mert az Ő örökkévaló karjai alattunk vannak. 1Pét 1:5 akiket Isten hatalma őriz az üdvösségre. Mi őriz téged az üdvösségre? A saját hited? A saját jóságod, erőd, erkölcsöd? Nem, hanem Isten hatalma. Az Ő örökkévaló karjai vannak alattunk. Izrael tudott erről valamit, de mi még sokkal többet. Ezzel a tudással, ezzel a megértéssel, ha hitet kavarunk az igazsághoz Zsid 4 szerint, akkor csodálatos életet élhetünk, és hálásak vagyunk ezért.

Aztán ami érdekes: „Elűzi előled az ellenséget." Hogyan van ez? Róm 16:20 aki megrontja a lábatok alatt Sátánt hamar. Isten megalázza az ellenséget, Sátánt, a régi bűnös természetünket, a világot, azáltal, hogy vezet minket az igazságban. Róm 8:2 Jézus Krisztusban az élet szelleme vezet minket. A Szellem tekintélyt ad nekünk. Az ellenségnek nincs hatalma felettünk. Azt mondom: hogy lehet ez? Én hatalmas vagyok, erős vagyok? Nem.

5Móz 33:27  elûzi elôled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!

Isten kiűzi az ellenséget és azt mondja: most tedd hozzá a részed. „Milyen részem van? Már kiűzted." Ez történik az életünkben. Isten azt mondja: tudod az a kísértés, a megkörnyékező bűn, Zsid 12, ami mindig ott van, mindig behálózna, Én hatalmat adtam afelett. „Nem látom!"

Isten azt mondja: higgy, bízz Bennem, járj győztesként. Azt fogod találni, hogy igaz. Merd azt mondani, amikor jön a bűn és azt mondja: „randink van, gyere, az enyém vagy, én a tiéd, örökké." Akkor a válaszunk: Róm 8:2, Róm 16. Isten azt mondta: megrontotta az ellenséget a lábam alatt. „Miért aláznám meg magam előtted? Hatalmam van, járok az igazságban." Azt találjuk, hogy tényleg hatalmunk van, szabadságunk van. Azt találjuk, hogy Isten kiűzi előlünk az ellenséget. Megtart bennünket, kiűzi az ellenséget és azt mondja: most járj ebben.

5Móz 33:28  És bátorságban lakozik Izráel, egymaga lesz Jákób forrása

Miről szól ez? Biztonságról. Egyedül lakozik, egymaga lesz. Ezt látjuk, Jel 21-ben van egy ígéretünk: Isten azt mondja, hogy „figyelj rám, van valamim a számodra, egy örökkévalóság". Az egész örökkévalóság.

Jel 21:27  És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.

Jel 22:14-15-ben is ugyanez.

Isten azt mondja: figyelj, eljön a nap, amikor az összes irritáció nem lesz ott. Amikor csak azok lesznek ott, akikkel otthont találtál, akikkel megtaláltad az Én jelenlétemet, akik veled együtt imádnak Engem. Nem kérdés, hogy biztonságban vagy. A mai napra is, Ján 10:28-29.

Ján 10:28-29 28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja ôket az én kezembôl.  29 Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezébôl.

Áldás olvasni ezt a részt, amit Mózes mondott? Igen, és nekünk még sokkal több van. Nekünk még nagyobb okunk van az örömre. Isten olyan ígéreteket tett nekünk, amik gyönyörűek. Soha nem változnak meg. Amikben biztosak lehetünk kétség nélkül. Mózes ezzel fejezi be:

5Móz 33:29  Boldog vagy Izráel! Kicsoda olyan mint te? Nép, a kit az ùr véd, a te segítségednek pajzsa, és a ki a te dicsôségednek fegyvere! Hízelegnek majd néked a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait taposod.

Ki van olyan nép, mint te, Izrael? Ez érdekes nekünk, hívőknek, akiket Isten kihívott ebből a világból. Nem egy nemzethez tartozunk. Sokféle útlevelünk van. Ki van olyan, mint mi, mint a gyülekezet? Ez a gyülekezet, a gyülekezet a Blaha Lujza téren, Nagyvárad téren. Ki van olyan, mint mi? Istennel járunk, Isten megmentett bennünket és üdvösséget adott nekünk. Ez a mi közösségünk és biztonságunk van Őbenne. Azt mondjuk: mennyire csodálatos ez, köszönöm Istenem. A mai nap, még nem látjuk nyilvánvalóan, hogy minden ellenség le van győzve. A világnak nagy hangja van. Sátán szeret beszélni hozzánk. A régi bűnös természetünk nagyon aktív és kiabálja, hogy élek és erőm van. Ám eljön a nap, amikor ez véget ér. Jel 20:2-3,10. Azt látjuk, Isten egyszer véget vet, és azt mondja egy nap: lezártam az ügyet.

Jó lesz, nem? Kész, vége. Nekünk a mai nap meg van ez a kiváltságunk, hogy úgy élhetünk, hogy olvastuk a könyv végét. Nem csak valami regény végét, nem csak tudjuk a folytatásos szappanopera utolsó részét; hanem tudjuk, hogyan fog végződni ez az egész. Merjünk élni ebben. Merjünk járni ebben. Ne engedjük a kételyt, a hazugságot, a támadást, a nyomást, a vádat, a hitetlenséget, hogy megraboljon ettől, mert ez az élet nekünk adatott és ez Isten kegyelmének gazdagsága felénk.

 P. Justin Schaller

A magyarok Isten nagyszerű embereivé válnak, ahogy szolgálnak. Ez a szolgálat Krisztust testéről szól, hogy együtt munkálkodtok. Az imáitok reggel és este, és napközben nem hiábavalóak. Tényleg érezzük az imák hatását Peruban is.

Józs 10:8  Monda pedig az ùr Józsuénak: Ne félj tôlök, mert kezedbe adtam ôket; senki sem áll meg közûlök elôtted.

Csodálatos ígéret. Izrael népe utazik a földön. Elfoglalja a városokat, kitisztogatják a földet, hogy birtokba vehessék. Az Úr megadta nekik ezt az ígéretet, és hitben mennek. Elveszik azt, ami az övék.

Józs 10:14  És nem volt olyan nap, mint ez, sem annakelôtte, sem annakutána, hogy ember szavának engedett volna az ùr, mert az ùr hadakozik vala Izráelért.

Józs 10:15-18 15 Ezután visszatére Józsué és vele az egész Izráel a táborba, Gilgálba.  16 Ez az öt király pedig elfutott vala, és elrejtôzék Makkedában a barlangban.  17 És megizenék ezt Józsuénak, mondván: Megtaláltatott az öt király, elrejtôzve a makkedai barlangban.  18 És monda Józsué: Hengergessetek nagy köveket a barlang szájához és rendeljetek mellé férfiakat, hogy ôrizzék ôket.

Józsué azt mondta, mentsük meg ezeket a királyokat, hagyjuk őket a barlangban, gördítsünk követ a barlang szájához, és majd később elbánunk velük. Elkezdték üldözni a hadsereget és legyőzték őket.

Józs 10:22  És monda Józsué: Nyissátok fel a barlang száját, és hozzátok ki hozzám ezt az öt királyt a barlangból!

Józsué az embereinek egy leckét akart megtanítani. Józsué a vezető, ő kapta azt az ígéretet Istentől, hogy Isten megharcolja a csatákat. Meg akarja tanítani az embereinek ezt az elvet, hogy Istené a győzelem.

Józs 10:24  Mikor pedig kihozták vala ezt az öt királyt Józsuéhoz, elôhívatá Józsué Izráelnek minden férfiát, és monda a hadakozó nép vezéreinek, a kik vele mentek vala: Jôjjetek elô, tegyétek lábaitokat e királyoknak nyakára. Eljövének azért és tevék lábaikat azoknak nyakára.

Kihúzták a barlangból őket. Józsué azt mondta: most látványosságot csinálunk belőlük. A helyükre tesszük őket és ti is elfoglaljátok a helyeiteket.

Józs 10:25  És monda nékik Józsué: Ne féljetek, és meg ne rettenjetek; legyetek bátrak és erôsek, mert ekképen cselekszik az ùr minden ellenségetekkel, a kik ellen ti hadakoztok.

Ez nagyszerű. Ez a lényeg. Vége. Elvégeztetett. A csatát megnyerték. A testünk megfeszíttetett. Az Úr legyőzte ezt a világot. Az ördögnek nincs hatalma. Eféz 6 meg van a fegyverzetünk, hogy ellenálljunk az ördögnek. Ahogy Isten Mózesnek mondta: álljatok meg és lássátok az ÚR szabadítását. A mi hatalmunk abban van, ha csendben vagyunk, és Isten hangjára hallgatunk.

2Sám 5-ben az Úr azt mondta Dávidnak: szeretném, ha csendben lennél, megnyugodnál, és Rám várnál, és amikor hallod, hogy a szél a fák tetejét zörgeti, akkor tudd, hogy én fogom elhozni a győzelmet. A problémánk, hogy nem hallgatunk Isten hangjára. Amikor csendben vagyunk, akkor ráébredünk, hogy a csatának vége, a múlt megbocsáttatott, Krisztus vére tisztára mosta. Az Úr azt szeretné, ha a bűnöd nyakára tedd a lábad. Eféz 1-ben a lábad alatt van. A félelmek, amik elhatalmasodnak a szívünkben, a talpunk alatt vannak. A jövőtől való félelem, vagy a missziós mezőtől való félelem. „Mi történik majd? Mihez fogok kezdeni? Kudarcot fogok vallani?" Az Úr azt mondta: nyugodj meg, vége. Az ellenséged a talpad alatt van, járj hitben, légy nyugodt, halld a hangom és elmondom, hogy több vagy, mint győzedelmes. Minden nap.

Ahogy utaztam, erre gondoltam: több vagyok, mint hódító, mert minden félelmem a lábam alatt van. Győztes vagyok, nem veszíthetek. Már nyertem, mert Krisztus harcolt értem. Ülhetünk és élvezhetjük ezt és hitben járhatunk ebben. Ámen.