Skip to main content

Isten tulajdonságai - örökkévalóság

Örökkévalóság

1. Jelentése. - Az örökkévalóság mint attribútum azt jelenti, hogy Isten vég nélkül létezik. Létezése - emberi időmértékünk szerinti megfogalmazásban - visszamenőleg és előretekintve végtelen, nem szakítják meg, vagy korlátozzák az egymást követő események. Berkhof meghatározásával élve: az örökkévalóság „Istennek az a tulajdonsága, mely őt időhatárok fölé emeli, létezését egy oszthatatlan jelenbe helyezve" (L. Berkhof, Systematic Theology; Grand Rapids: Eerdmans, 1978; 60.o.).

Isten örökkévaló és önálló létezése rokon fogalmak. Gyakran használt teológiai kifejezés Isten önmagában való létezésére a latin eredetű a se, arra utalva, hogy Isten csupán önmagától függ. Ha Isten végtelenül létezik, akkor soha nem volt nem létező és létezésének nincs kiváltó oka. Isten önmagában végtelenül létező lény.

2. Igei alap. - Isten örökkévalóságát tükrözi a 90. zsoltár 2. verse: „öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!". Az 1Móz 21:33-ban használt kifejezés: Él Ólám, „örökkévaló Isten", valójában egy ősibb kifejezésből ered, melynek jelentése „az örökkévalóság Istene".

3. Kérdés. - Hogyan viszonyulhat egy végtelen lény pl. egy időben lejátszódó eseménysorozathoz? Isten örökkévaló, ugyanolyan tisztán látja a múltat és a jövőt, mint a jelent; az eseményeket folyamatukban látja át ugyan, mégsem köti az időrend. Erre jó példa a Jel 6:9-11-ben bemutatott mennyei jelenet, ahol az Úr a mártírok kérdéseire válaszolva arra utal, hogy a bosszúállás előtt még be kell teljesedniük bizonyos eseményeknek a Földön.

4. Következménye. - Isten örökkévaló voltának egy vigasztaló következménye az a bizonyosság, hogy Isten sohasem szűnik meg létezni, tehát fenntartó, gondviselő irányítása is biztosított.

 

Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! (Zsolt. 90.2 )

És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották: „Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?” Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. (Jel. 6.9-11 )