Skip to main content

Isten tulajdonságai - Egység

Egység

1. Jelentése. - Csak egy, oszthatatlan Isten létezik.

2. Igei alap. - Az ószövetségi kor kiemelkedő kinyilatkoztatása volt Isten egysége, amint azt a jól ismert és gyakran idézett igeszakasz - „Halljad Izrael..." - megörökíti (5Móz 6:4). Az igevers többféleképpen adható vissza: „Az ÚR, a mi Istenünk, egy ÚR" - ez Isten egységét hangsúlyozza, vagy „Az Úr a mi Istenünk, egyedül az ÚR" - ez utóbbi állítás Isten egyedülálló voltára utal, szemben a pogányok isteneivel. Az Újszövetség - a Szentháromság nyilvánvaló kijelentése mellett - megerősíti Isten egységét Ef 4:6; 1Kor 8:6; 1Tim 2:5). Ez arra utal, hogy a Szentháromság személyei nem különálló lényeget képviselnek az egy isteni lényegen belül. Isten egy, mind számban, mind egyedülállóságában.

Isten tulajdonságaihoz egy utolsó megjegyzés: az élő, igaz Istent jellemzik. Az ember megalkotja saját hamis isteneit, amelyeket befolyásolhat. Elferdített vagy téves istenképet a keresztyének is felállíthatnak ugyanolyan céllal, hogy irányítani tudják és ne kelljen az igaz, élő Isten valóságával szembenézniük. Az egy igaz Isten azonban csak az, aki elsősorban a Szentíráson keresztül jelentette ki magát számunkra a felsorolt attribútumokkal vagy tulajdonságokkal. Ahhoz, hogy az élő, igaz Istent megismerje valaki, kegyelmes kijelentésének csodájára van szükség. Csak azok járhatnak vele és imádhatják, akik már megismerték.

Ef. 4.6 egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
1 Kor. 8.6 nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala.
1 Tim. 2.5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,